Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto bychom vás rádi informovali o tom, jaké údaje o vaší návštěvě a za jakým účelem používáme. Pokud byste měli jakékoli další otázky ohledně toho, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů platící pro Slovensko naleznete na tomto odkazu .

Nastavení souborů cookie

V následujícím textu můžete deaktivovat, popř. opět aktivovat všechny cookies, s výjimkou technicky nutných (viz následující odstavec).

Odkaz na nastavení soukromí najdete navíc také přímo u každého deaktivovatelného nástroje.

Správce / pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů

RATIONAL Aktiengesellschaft
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
E-mail: info@rational-online.com
https://www.rational-online.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti RATIONAL Aktiengesellschaft
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech

Datenschutzbeauftragter@rational-online.com

Základní informace

Pojem osobní údaje je definován v GDPR. V souladu s tím jsou to všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Patří sem například vaše občanské jméno, adresa, telefonní číslo nebo datum narození.

Při pouhém informativním používání webových stránek, tedy pokud se neregistrujete nebo nám nepředáváte jiné informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč předává na náš server. Pokud se podíváte na naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom vám naše webové stránky mohli zobrazit a zaručit jejich stabilitu a bezpečnost (právním základem je oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR)

V rámci vyváženosti zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR jsme zohlednili a zvážili náš zájem o poskytnutí a váš zájem o zpracování vašich osobních údajů v souladu s ochranou osobních údajů. Vzhledem k tomu, že níže uvedené údaje jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli nabízet naše webové stránky a také abychom zajistili stabilitu a bezpečnost, zejména ochranu před zneužitím, dospěli jsme k závěru, že tyto údaje mohou být zpracovávány v případě záruky zabezpečení dat, která je orientována na stav techniky, a že bude přiměřeným způsobem zohledněn váš zájem o zpracování údajů v souladu s ochranou osobních údajů.

Data Použitý operační systém
Účel zpracování Vyhodnocení podle zařízení pro zajištění optimalizovaného zobrazení webové stránky
Doba uchovávání Po ukončení příslušné relace budou data vymazána.
Data Informace o typu prohlížeče a použité verzi
Účel zpracování Vyhodnocení použitých prohlížečů za účelem optimalizace našich webových stránek
Doba uchovávání Po ukončení příslušné relace budou data vymazána.
Data Poskytovatel internetových služeb uživatele
Účel zpracování Vyhodnocení poskytovatele internetových služeb
Doba uchovávání Po ukončení příslušné relace budou data vymazána.
Data IP adresa
Účel zpracování Zobrazení webových stránek na příslušném zařízení
Doba uchovávání Po ukončení příslušné relace budou data vymazána.
Data Datum a čas návštěvy
Účel zpracování Zajištění řádného provozu webových stránek.
Doba uchovávání Po ukončení příslušné relace budou data vymazána.
Data Soubory protokolu
Účel zpracování Zajištění řádného provozu webových stránek
Doba uchovávání Po ukončení příslušné relace budou data vymazána.

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do souborů protokolu je pro provoz internetových stránek bezpodmínečně nutné. Uživatel tak nemá možnost vznést námitku.

Právní základy zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů může být založeno na různých právních základech. Pokud potřebujeme vaše údaje k plnění smlouvy s vámi nebo k zodpovězení vašich dotazů ohledně smlouvy, právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR.

Pokud získáme váš souhlas se zpracováním osobních údajů, právním základem je čl. 6 odst. 1. věta 1 písm. a) GDPR. Některé zpracovávání údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, přičemž je vždy zajištěna rovnováha mezi vašimi právem chráněnými zájmy a našimi oprávněnými zájmy. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléháme, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR.

Níže je vysvětleno, jak zpracováváme osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek.

Cookies

Naše webová stránka používá cookies. Cookies jsou soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a umožňují prostřednictvím webové stránky, kterou navštívíte, opětovné přiřazení vašeho prohlížeče. Místu, které cookies nasadí, se jejich prostřednictvím předávají informace. Cookies mohou ukládat různé informace, například nastavení jazyka, dobu návštěvy našich webových stránek nebo údaje, které jste zde zadali. Tím se např. předejde tomu, abyste při každém použití museli znovu zadávat potřebné údaje formuláře. Informace uložené v souborech cookie lze také použít k rozpoznání preferencí a k vyrovnání obsahu podle oblastí zájmu.

Existují různé typy cookies: Relační (session) cookies jsou soubory dat, které jsou dočasně uloženy v pracovní paměti a po ukončení činnosti prohlížeče (relaci) smazány. Dlouhodobé (persistent) cookies se automaticky smažou po uplynutí předem nastavené doby, která se může v závislosti na souboru cookie lišit. Informace mohou být u tohoto typu cookies uloženy také v textových souborech na vašem počítači. Tyto cookies můžete také kdykoli smazat v nastavení svého prohlížeče.

Cookies první strany ukládá webová stránka, kterou právě navštěvujete. Pouze tyto webové stránky mohou číst informace z těchto cookies. Cookies třetích stran ukládají organizace, které nejsou vlastníky webových stránek, které navštěvujete. Tyto cookies používají například marketingové společnosti.

Právní základy pro možné zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie a jejich doba uložení se mohou lišit. Pokud jste nám poskytli souhlas, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Pokud zpracování údajů probíhá na základě našich převážně oprávněných zájmů, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Uvedený účel pak odpovídá našemu oprávněnému zájmu.

Soubory cookies používáme k zajištění řádného provozu webových stránek, poskytování základních funkcí, měření dosahu a – s vaším souhlasem – k přizpůsobení našich služeb preferovaným oblastem zájmu.

Cookies, které jsou již uloženy ve vašem koncovém zařízení, můžete kdykoli smazat. Pokud chcete ukládání cookies zakázat, můžete to provést pomocí nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Pokyny pro běžné prohlížeče najdete zde: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge, Safari, Safari mobile. Alternativně můžete také nainstalovat tzv. ad-blokery. Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste soubory cookie deaktivovali.

Při otevření našich webových stránek jsou všichni uživatelé našich webových stránek navíc informováni prostřednictvím informačního banneru o používání souborů cookies a odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů. Budete jako uživatel požádáni o souhlas s používáním určitých cookies, zejména pro ty, které jsou relevantní pro personalizaci služeb a pro marketingová opatření. Souhlas, který jste přitom udělili, můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat tak, že prostřednictvím odkazu na konci každé stránky (tzv. zápatí) otevřete nastavení sledování a odstraníte zaškrtnutí zpracování, které jste předtím odsouhlasili.

Název souboru cookie RationalOnline
Účel zpracování Relační soubory cookie webového frameworku
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem – technicky nutné
Doba uchovávání do konce relace
Název souboru cookie wantTip
Účel zpracování Relační (session) cookie funkce Javascript „Tooltip“
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem – technicky nutné
Doba uchovávání do konce relace

Uživatelská centra

Ke správě souhlasu na našich webových stránkách používáme službu Usercentrics. Usercentrics je software společnosti Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov.

Usercentrics přitom zjišťuje jazyk používaný vaším prohlížečem. Cookie se používá k ověření, zda jste již při předchozí návštěvě naší webové stránky provedli výběr v našem nástroji pro souhlas. Tento soubor cookie je nezbytný, protože webová stránka díky němu rozpozná, zda jste souhlasili se sledováním či nikoli. Kromě toho se vytvoří soubor protokolu, aby bylo možné udělený souhlas prokázat. Tento soubor obsahuje IP adresu v anonymizované podobě, informace o prohlížeči, údaje o rozsahu souhlasu a datum a čas návštěvy.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Účelem zpracování údajů je uživatelsky přívětivé utvoření našich webových stránek v souladu s právními předpisy. Chceme vám co nejvíce usnadnit udělení nebo odvolat vašeho souhlasu a zvýšit transparentnost zpracování údajů na našich webových stránkách pomocí souborů cookie, pixelů, tagů a podobně. V účelu zpracování osobních údajů také spočívá náš oprávněný zájem.

Vaše odsouhlasení nebo odmítnutí používání / ukončení používání služeb, které mohou příp. také využívat cookies, se ukládá na vašem koncovém zařízení v tzv. local storage (místní úložiště). Údaje o souhlasu (udělený souhlas a odvolání souhlasu) zůstávají uloženy ve vašem počítači až do vymazání místního úložiště. Aby bylo umožněno srovnání, ukládá je Usercentrics jako hodnoty hash po dobu 3 let.

Kontakt:

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím naší e-mailové adresy nebo různých kontaktních formulářů. Osobní údaje, které nám tímto způsobem předáváte, použijeme samozřejmě výhradně k účelu, ke kterému nám je při kontaktování poskytnete.

Pokud se v našich kontaktních formulářích ptáme na údaje, které nejsou nutné pro navázání kontaktu, označili jsme je vždy jako volitelné. Tyto údaje nám slouží ke konkretizaci vašeho dotazu a lepšího vyřízení vaší žádosti. Sdělení těchto údajů probíhá výslovně dobrovolně a s vaším souhlasem. Pokud se zde jedná o údaje ke komunikačním kanálům (například e-mailová adresa, telefonní číslo), souhlasíte navíc s tím, že vás budeme případně kontaktovat také pomocí tohoto komunikačního kanálu, abychom na váš požadavek odpověděli.

Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoliv do budoucna odvolat. Obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje najdete níže.

Data IP adresa při přihlášení
Účel zpracování Předání obsahu formuláře webovému serveru
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Až do konce spojení
Data Tematická oblast
Účel zpracování Zlepšení zpracování požadavku
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data Zpráva
Účel zpracování Zodpovězení požadavku
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data Oslovení
Účel zpracování Přímé oslovení
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data Křestní jméno
Účel zpracování Přímé oslovení
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data Příjmení
Účel zpracování Přímé oslovení
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data *Funkce
Účel zpracování Zlepšení zpracování požadavku
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data *Společnost
Účel zpracování Zlepšení zpracování požadavku
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data E-mailová adresa
Účel zpracování Zodpovězení požadavku
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data Tel. č.
Účel zpracování Zodpovězení požadavku
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data *Číslo faxu
Účel zpracování Zodpovězení požadavku
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy
Data Adresa (společnosti)
Účel zpracování Zlepšení zpracování požadavku
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas / navázání/realizace smluvního vztahu
Doba uchovávání Do dosažení účelu / ukončení povinnosti předkládat důkazy

* dobrovolný údaj

Newsletter

Pro přihlášení k odběru našeho newsletteru používáme tzv. metodu double-opt-in. To znamená, že vám po zadání vaší e-mailové adresy na ni zašleme potvrzovací e-mail, ve kterém vás žádáme o potvrzení, že si opravdu zasílání newsletteru přejete. Pokud to nepotvrdíte do 24 hodin, bude vaše přihlášení k odběru automaticky smazáno. Pokud své přání odebírat newsletter potvrdíte, uložíme vaši e-mailovou adresu na tak dlouho, dokud newsletter neodhlásíte. Ukládání slouží výhradně k zasílání newsletteru. Dále ukládáme vždy při přihlášení a potvrzení vaše IP adresy a časy, abychom zabránili zneužití vašich osobních údajů.

Povinným údajem pro zasílání newsletteru je pouze e-mailová adresa. Zadání dalších, samostatně označených údajů je dobrovolný a bude použit výhradně k personalizaci newsletteru. Také tyto údaje budou při odvolání souhlasu kompletně odstraněny.

Svůj souhlas s odběrem newsletteru můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu můžete provést kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu s newsletterem nebo zasláním e-mailu na adresu Datenschutzbeauftragter@rational-online.com nebo nahlášením pověřenci pro ochranu osobních údajů. Vaše uvedené údaje nebudou předávány třetím stranám.

Jméno poskytovatele newsletteru salesforce.com, inc, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105 USA
Typ dodavatele Zpracovatel
Předávání údajů do třetích zemí NE
Třetí země  
Záruky dle čl. 44 a násl. GDPR Standardní smluvní doložky EU / více: https://sfdc.co/cakvbB
Jméno poskytovatele newsletteru EQS Group AG
Karlstrasse 47
D-80333 München
Typ dodavatele Zpracovatel
Předávání údajů do třetích zemí NE
Třetí země  
Záruky dle čl. 44 a násl. GDPR Standardní smluvní doložky EU / BCR / souhlas
Data IP adresa při přihlášení
Účel zpracování Doklad o metodě double-opt-in (DOI)
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání do 3 let od odvolání / vznesení námitky
Data Datum registrace
Účel zpracování Doklad o metodě double-opt-in
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání do 3 let od odvolání / vznesení námitky
Data IP adresa u DOI
Účel zpracování Doklad o metodě double-opt-in
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání do 3 let od odvolání / vznesení námitky
Data Okamžik ověření DOI
Účel zpracování Doklad o metodě double-opt-in
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání do 3 let od odvolání / vznesení námitky
Data E-mailová adresa
Účel zpracování Zasílání newsletteru
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání do odvolání / vznesení námitky
Data *Oslovení
Účel zpracování Přímé oslovení
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání do odvolání / vznesení námitky
Data *Křestní jméno
Účel zpracování Přímé oslovení
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání do odvolání / vznesení námitky
Data *Příjmení
Účel zpracování Přímé oslovení
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání do odvolání / vznesení námitky
Data *Společnost
Účel zpracování Využití pro marketingové účely
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání do odvolání / vznesení námitky

* dobrovolný údaj

Stáhněte si white paper a další informace

Na našich webových stránkách můžete získat různé dokumenty typu white paper, články a infografiku. Před stažením budete vyzváni k zadání svých kontaktních údajů (oslovení, jméno a příjmení, e-mailová adresa, PSČ, město, země, společnost). Tyto údaje ukládáme a používáme je k oslovení v e-mailu pro reklamní účely. Poskytnuté osobní údaje představují smluvní protislužbu za poskytování dokumentů.

K ověření vaší e-mailové adresy používáme tzv. metodu double-opt-in. To znamená, že vám po zadání vaší e-mailové adresy na ni zašleme potvrzovací e-mail, ve kterém vás žádáme o potvrzení. Pokud e neobdržíme do 24 hodin, budou vaše údaje z databáze automaticky vymazány. Po úspěšné registraci obdržíte požadované materiály.

Kromě toho ukládáme vždy při přihlášení a potvrzení vaši IP adresu a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat vaši registraci v rámci naší odpovědnosti a případně objasnit případné zneužití vašich osobních údajů. Z důvodu plnění odpovědnosti máme oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na zpracování údajů metody double-opt-in.

S účinností do budoucna můžete kdykoli vznést námitku proti používání vašich osobních údajů pro reklamní účely. K tomu klikněte na odkaz pro odhlášení, který se nachází na konci každého e-mailu s newsletterem, nebo nám zašlete e-mail na adresu Datenschutzbeauftragter@rational-online.com a vyjádřete své přání s účinkem do budoucna.

Jméno poskytovatele newsletteru salesforce.com, inc, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105 USA
Typ dodavatele Zpracovatel
Předávání údajů do třetích zemí ANO
Třetí země  
Záruky dle čl. 44 a násl. GDPR Více o standardních smluvních doložkách EU: https://sfdc.co/cakvbB

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám k jiným než uvedeným účelům.

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že:

 • jste k tomu dali výslovný souhlas,
 • je poskytnutí nezbytné k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků a neexistuje žádný důvod k domněnce, že máte převažující oprávněný zájem na tom, aby vaše údaje nebyly předány,
 • pro předání existuje zákonná povinnost, a také
 • pokud je to zákonem povolené a nezbytné pro vyřízení smluvních vztahů s vámi.

Při předávání údajů mimo Evropskou unii v zásadě neexistuje vysoká evropská úroveň ochrany osobních údajů. V případě převodu se může stát, že v současné době neexistuje rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti ve smyslu čl. 45 odst. 1, 3 GDPR. To znamená, že Evropská komise dosud pozitivně nestanovila, že úroveň ochrany osobních údajů v dané zemi odpovídá úrovni ochrany osobních údajů Evropské unie na základě GDPR, a proto jsme vytvořili výše uvedené vhodné záruky.

Možná rizika, která nelze v souvislosti s přenosem dat zcela vyloučit, jsou zejména tyto:

 • vaše osobní údaje by mohly být zpracovávány nad rámec vlastního účelu.
 • Kromě toho existuje možnost, že nebudete moci trvale uplatňovat a prosazovat svá práva na ochranu osobních údajů, například právo na informace, opravu, výmaz nebo přenositelnost údajů.
 • Může být také větší pravděpodobnost, že dojde k nesprávnému zpracování údajů a že úroveň ochrany osobních údajů nebude z kvantitativního a kvalitativního hlediska v plném rozsahu odpovídat požadavkům GDPR.

Zabezpečení osobních údajů

Zavedli jsme rozsáhlá technická a provozní ochranná opatření, abychom vaše údaje ochránili před náhodným či úmyslným manipulováním, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní postupy jsou pravidelně kontrolovány a přizpůsobovány technologickému pokroku.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Zodpovědným orgánem pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics používá tzv. „cookies", textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace získané pomocí cookies o vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivování anonymizace IP na této webové stránce bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena úplná IP adresa a teprve tam zkrácena.

Pokud jsou údaje zpracovávány mimo EU/EHP, uzavřeli jsme za účelem vytvoření bezpečné úrovně ochrany dat s poskytovatelem služeb standardní doložky o ochraně údajů přijaté Komisí EU v souladu s čl. 46 GDPR, které v jednotlivých případech umožní přenos osobních údajů do třetí země.

IP adresa odeslaná v rámci Google Analytics vaším prohlížečem nebude spojována s jinými daty společnosti Google. Google bude tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek používat k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb vůči provozovateli webu souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu.

Námi odeslané údaje propojené se soubory cookie, uživatelskými ID (např. ID uživatele) nebo reklamními ID se po 14 měsících automaticky vymažou. Mazání údajů po uplynutí jejich doby uchovávání probíhá automaticky jednou měsíčně.

Právním základem pro popsané zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies). Alternativně můžete své soubory cookie (všechny nebo pouze z této webové stránky) vymazat. Poté se opět zobrazí banner s možnostmi výběru.

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo https://policies.google.com/?hl=de .

Jméno dodavatele Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Typ dodavatele Zpracovatel
Předávání údajů do třetích zemí ANO
Třetí země Spojené státy americké
Záruky dle čl. 44 a násl. GDPR Standardní smluvní doložky EU
Dotčené kategorie údajů IP adresa (zaznamenává se anonymně)
Účel zpracování Vytvoření a změna informací o souborech cookie
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání 14 měsíců
Námitka Souhlas můžete odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies).
Dotčené kategorie údajů Data týkající se zařízení, jako je typ zařízení, model operačního systému, typ a verze prohlížeče
Účel zpracování Optimalizace webových stránek a přizpůsobení obsahů a souhrnná analýza využití
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání 14 měsíců
Námitka Souhlas můžete odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies).
Dotčené kategorie údajů Informace týkající se používání, jako je doba používání, doba trvání, místo původu, navštívené stránky, kliknutí a akce na webových stránkách
Účel zpracování Optimalizace webových stránek a přizpůsobení obsahů a souhrnná analýza využití
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání 14 měsíců
Námitka Souhlas můžete odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies).

Google Ads, remarketing a sledování konverzí

Používáme službu Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Zodpovědným orgánem pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

To znamená, že přepínáme reklamy Google Ads a v rámci toho využíváme i Google remarketing a sledování konverzí. Reklamy se zobrazují po vyhledávacích dotazech na webových stránkách reklamní sítě Google. Kromě toho používáme seznamy Ads remarketing pro vyhledávací reklamy. To nám umožňuje přizpůsobit reklamní kampaně pro uživatele, kteří již někdy naše webové stránky navštívili. Prostřednictvím služeb máme možnost kombinovat naše reklamy s určitými hledanými výrazy nebo zobrazovat reklamy pro předchozí návštěvníky např. s propagací služeb, které si návštěvníci prohlíželi na našich webových stránkách. To nám umožňuje zobrazovat uživatelům našeho webu reklamu orientovanou na jejich zájmy na jiných webových stránkách v rámci reklamní sítě Google (jako „reklamu Google“ v kontextu vyhledávání Google nebo na jiných webových stránkách).

Pro zájmově orientované nabídky je nutná analýza online chování uživatele. K provedení této analýzy používá Google soubory cookie. Při kliknutí na reklamu nebo při návštěvě naší webové stránky umístí Google na počítač uživatele soubor cookie. Tyto cookies mají platnost 90 dní. Informace shromážděné prostřednictvím příslušného souboru cookie se využívají, aby bylo možné návštěvníka cíleně oslovit při pozdějším vyhledávacím dotazu. Další informace o použité technologii souborů cookie naleznete také v pokynech společnosti Google týkajících se statistik webových stránek a v ustanoveních o ochraně osobních údajů. Pomocí této technologie získává Google a my jakožto zákazník informace o tom, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na naše webové stránky. Informace získané v tomto dokumentu se používají výhradně pro statistické vyhodnocení za účelem optimalizace zobrazení. Neobdržíme žádné informace, které by umožnily osobně identifikovat návštěvníky. Vaše IP adresa je přenášena na Google, protože na této webové stránce využíváme při používání Google Analytics maskování IP společnosti Google, vaše IP adresa však bude anonymizována.

Data protokolu jsou anonymizována po 9 měsících a informace o cookies budou anonymizovány po 18 měsících. .

Statistiky, které nám společnost Google poskytuje, obsahují celkový počet uživatelů, kteří klikli na některou z našich reklam a případně také informaci, zda byly tyto údaje předány na stránku se značkou pro měření konverzí našeho webu. Na základě těchto statistik můžeme zjistit, u kterých hledaných pojmů bylo obzvláště často kliknuto na naše reklamy a které reklamy vedou uživatele k navázání kontaktu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Bližší informace o ochraně osobních údajů v rámci Google Ads najdete na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Pokud jsou údaje zpracovávány mimo EU/EHP, uzavřeli jsme za účelem vytvoření bezpečné úrovně ochrany dat s poskytovatelem služeb standardní doložky o ochraně údajů přijaté Komisí EU v souladu s čl. 46 GDPR, které v jednotlivých případech umožní přenos osobních údajů do třetí země.

Právním základem pro popsané zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna změnou výběru v nastaveních cookies na začátku prohlášení o ochraně osobních údajů. Alternativně můžete své soubory cookie (všechny nebo pouze z této webové stránky) vymazat. Poté se opět zobrazí banner s odkazem na možnosti výběru.

Navíc máte možnost prostřednictvím nastavení reklam ( https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de ) vybrat typy reklam Googlu nebo na Googlu deaktivovat reklamy orientované na vaše zájmy.

Formulář Google Ads Lead

Využíváme rozšíření formulářů Google-Ads Lead, abychom mohli zájemcům nabídnout možnost kontaktovat nás přímo prostřednictvím zde zobrazeného kontaktního formuláře. Rozšíření formuláře Google Ads Lead jsou službou společnosti Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Zodpovědným orgánem pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Alternativně lze samozřejmě vždy zvolit také přímé kontaktní cesty prostřednictvím kontaktních formulářů na našich webových stránkách nebo e-mailem.

Chcete-li se přihlásit k webinářům nebo získat informační balíčky, jako jsou bílé knihy a reporting, můžete se přihlásit prostřednictvím formulářů Lead Ads (Ads Lead) společnosti Google.

Kromě toho ukládáme vždy při přihlášení a potvrzení vaši IP adresu a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat vaši registraci v rámci naší odpovědnosti a případně objasnit možné zneužití vašich osobních údajů. Z důvodu plnění odpovědnosti máme oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na zpracování údajů metody double-opt-in.

V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím formuláře Google Ads Lead, budou vámi sdělené údaje (vaše e-mailová adresa, popř. jméno, adresa a uvedená pracovní pozice) námi zpracovány výhradně proto, abychom odpověděli na vaše dotazy a mohli řešit vaše požadavky a abychom vám umožnili účast na našich webinářích. Patří sem i náš oprávněný zájem na zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Zpracování údajů k dalším účelům není zamýšleno.

Osobní údaje, které je třeba uvést, jsou přitom v příslušném přihlašovacím formuláři označeny jako povinné pole, další údaje jsou dobrovolné.

Vaše údaje, které jsme obdrželi v rámci kontaktování, budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro dosažení účelu jejich shromažďování, bude plně zpracován váš požadavek a nebude nutná žádná další komunikace s vámi, ani ji nebudete vy požadovat.

Popsané zpracování vašich osobních údajů sdělených prostřednictvím formuláře Google Lead můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. Za tím to účelem nám prosím zašlete e-mail na adresu Datenschutzbeauftragter@rational-online.com a vyjádřete svůj požadavek na odstoupení od smlouvy s účinností do budoucna.

Výše uvedené osobní údaje dostávají různí příjemci v rámci i mimo EU/EHP.

Konkrétně jde o následující příjemce: RATIONAL Italia S.r.l.

Při předávání údajů mimo Evropskou unii v zásadě neexistuje vysoká evropská úroveň ochrany osobních údajů.

Pokud jsou údaje zpracovávány mimo EU/EHP, uzavřeli jsme za účelem vytvoření bezpečné úrovně ochrany dat s poskytovatelem služeb standardní doložky o ochraně údajů přijaté Komisí EU v souladu s čl. 46 GDPR, které v jednotlivých případech umožní přenos osobních údajů do třetí země.

Při interakci v rámci služeb společnosti Google má samozřejmě k vašim údajům přístup i Google. Výslovně upozorňujeme na to, že Google údaje uživatelů (např. IP adresu, případně i osobní zájmy, chování na stránkách Googlu, osobní údaje uložené na Googlu atd.) ukládá a používá pro obchodní účely.

Na zpracování a další používání těchto údajů nemáme žádný vliv, protože společnost Google rozhoduje o jejich zpracování sama. V jakém rozsahu, kde a po jakou dobu budou údaje ukládány, do jaké míry budou údaje propojovány a vyhodnocovány a komu budou tyto údaje předávány, nedokážeme v současné době předjímat. Ani o lhůtách pro výmaz, tedy o tom, zda a do jaké míry jsou dodržovány, nemáme žádný přehled ani na to nemáme žádný vliv.

Údaje samotné společnosti Google o ochraně osobních údajů u reklamních produktů Googlu naleznete v podmínkách zpracování údajů mezi správci osobních údajů pro reklamní produkty Googlu, které si můžete přečíst ZDE a na adrese https://business.safety.google/ .

Další informace o rozšířeních lead formuláře naleznete zde: https://support.google.com/google-ads/topic/9716366?hl=de&ref_topic=3119079

Kromě toho i zde platí informace o službách Google Ads, remarketing a měření konverzí.

Formuláře pro potenciální zákazníky (Advertising Lead) na Facebooku a LinkedInu

Společnost RATIONAL AG odpovídá za zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním tzv. „Advertising Lead" formulářů na Facebooku a LinkedInu následovně:

a. Obecné informace o zpracování

Zpracování vašeho jména a adresy probíhá za účelem kontaktování za reklamním účelem, abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a akcích e-mailem, poštou a telefonem, pokud jste k tomu vyjádřili výslovný souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR).

Vaše osobní údaje k navázání kontaktu se pravidelně mažou po 2 letech, pokud k tomu do té doby nevyužijeme váš souhlas.

Pokud vznesete námitku proti zpracování údajů nebo odvoláte svůj souhlas, nebudou vaše údaje k navázání kontaktu pro reklamní účely dále využívány. Pro účely prokázání budou vaše údaje uchovávány po dobu dalších tří let a poté budou vymazány.

Poskytování vašich osobních údajů není právně ani smluvně požadováno.
Nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

b. Příjmeci vašich údajů v rámci mimo EU/EHP
Výše uvedené osobní údaje dostávají různí příjemci v rámci i mimo EU/EHP.

Konkrétně jde o následující příjemce:

Příjemci v rámci koncernu RATIONAL (dceřiné společnosti):

RATIONAL AG
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
Německo
info@rational-online.com
www.rational-online.com

RATIONAL Großküchentechnik GmbH
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
Německo
info@rational-online.com
www.rational-online.de

RATIONAL Austria GmbH
Münchner Bundesstrasse 10
5020 Salzburg
Rakousko
office@rational-austria.at
www.rational-online.at

RATIONAL Россия
Проспект Андропова 18
стр. 6, 115432; г. Москва
Rusko
info@rational-online.ru
www.rational-online.ru

RATIONAL Scandinavia AB
Kabingatan 11
212 39 Malmö
Švédsko
info@rational-online.se
www.rational-online.se

RATIONAL International AG
Heinrich-Wild-Strasse 202
9435 Heerbrugg
Švýcarsko
info@rational-international.com
www.rational-international.com

RATIONAL Schweiz AG
Heinrich-Wild-Strasse 202
9435 Heerbrugg
Švýcarsko
info@rational-online.ch
www.rational-online.ch

RATIONAL Slovenija SLORATIONAL d.o.o.
Ronkova ulica 4
2380 Slovenj Gradec
Slovinsko
info@slorational.si
www.slorational.si

RATIONAL Sp. z o.o.
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Polsko
info@rational-online.pl
www.rational-online.pl

RATIONAL UK
Unit 4 Titan Court, Laporte Way
Portenway Business Park
Luton, LU4 8EF
Spojené království
customerserviceuk@rational-online.com
www.rational-online.co.uk

RATIONAL Belgium nv
Westpoort 62
2070 Zwijndrecht
Belgie
info@rational.be
www.rational.be

RATIONAL Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Tic. Ltd. Şti.
Levent Mahallesi Yasemin Sok. No:2
34330 Levent, Beşiktaş, İstanbul
Turecko
info@rational-online.com.tr
www.rational-online.com.tr

RATIONAL France SAS
4 Rue de la Charente – BP 52
68271 Wittenheim Cedex
Francie
info@rational-online.fr
www.rational-france.fr

RATIONAL Ibérica Cooking Systems S.L.
Ctra. de Hospitalet
147-149 Cityparc / Edif. Paris D
08940 Cornellá (Barcelona)
Španělsko
info@rational-online.es
www.rational-online.es

RATIONAL Italia S.r.l.
Via Impastato, 22
30174 Mestre (VE)
Itálie
info@rational-online.it
www.rational-online.it

RATIONAL Nederland
Grootkeukentechniek BV
Twentepoort West 7
7609 Almelo
Holandsko
info@rational.nl
www.rational.nl

RATIONAL Norge AS
Fysjaveien 33 B
0411 Oslo
Norsko
post@rational.no
www.rational.no

RATIONAL Czech Republic and Slovakia
Evropská 859/115, budova AFI Vokovice
160 00 Praha 6 – Vokovice
info.cz@rational-online.com
www.rational-online.cz

Externí poskytovatelé služeb v rámci zpracování zakázky podle čl. 28 GDPR:

 • Facebook Ireland Ltd.
  4 Grand Canal Square
  Grand Canal Harbour
  Dublin 2 Irsko

Předávání údajů do země mimo Evropskou unii (tzv. třetí země) probíhá v rámci vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm.a) GDPR pouze našim výše uvedeným příjemcům, zejména našim národním společnostem.

V této souvislosti předáváme vaše osobní údaje do následujících třetích zemí mimo EU/EHP:

Severní Amerika

RATIONAL Canada Inc.
2410 Meadowpine Blvd.
Unit 107
L5N 6S2 Mississauga
Kanada
info@rational-online.ca
www.rationalcanada.com

RATIONAL USA
1701 Golf Road
Suite C-120, Commercium
Rolling Meadow, IL 60008
Spojené státy americké
info@rational-online.us
www.rationalusa.com

RATIONAL México
Miguel de Cervantes Saavedra 169, 4º piso
11520 Ampliación Granada / Mexico City
Mexiko
info@rational-online.mx
www.rational-online.mx

Jižní Amerika

RATIONAL Brasil
Rua Cincinato Braga
500 – 1° andar – Bela Vista
CEP 01333-010 – São Paulo – SP
Brazílie
info@rational-online.com.br
www.rational-online.com.br

RATIONAL Colombia – America Central
Edificio Ibraco
Calle 104 No. 15 – 31 – Piso 2
Bogotá D.C.
Kolumbie
info@rational-online.co
www.rational-online.co

RATIONAL South America
Av. Martín Fierro 3063, Unidad 3
B1715EKE, Parque Leloir – GBA Oeste
Argentina
info@rational-online.com.ar
www.rational-online.com.ar

Asie

RATIONAL 日本
〒101-0064
東京都千代田区猿楽町2-8-8
住友不動産猿楽町ビル1F
Japonsko
info@rational-online.jp
www.rational-online.jp

Rational Cooking Systems Pte Ltd
25 International Business Park
#01-51/52 German Centre
609916
Singapur
enquiry.asean@rational-online.com
www.rational-online.com

RATIONAL International India Private Limited
Unit no. 601, Worldmark 3, 6th floor,
Sector 65, Gurugram 122018,
Haryana, Indie
info@rational-online.com
rational-online.com

RATIONAL International Middle East
Blok 5 – Office 209 Gold a Diamond Park
Opposite First Gulf Metro Station
P.O.Box 126076, Sheikh Zayed Road, Dubai
Spojené arabské emiráty
info@rational-online.ae
www.rational-middleeast.com

RATIONAL 대한민국
경기도 성남시 수정구 복정길 89
라치오날하우스
Korea
info@rationalkorea.co.kr
www.rationalkorea.co.kr

RATIONAL 上海
上海市肇嘉浜路798号
坤阳国际商务广场201B室
邮政编码200030 中国
Čína
office.shanghai@rational-online.com
www.rational-china.cn

Oceánie

RATIONAL Australia PTY LTD
156 Swann Drive
Derrimut
VIC 3030 Austrálie
sales@rationalaustralia.com.au
www.rationalaustralia.com.au

RATIONAL NZ Ltd
477 Great South Road
Penrose
1061 Auckland
Nový Zéland
sales@rationalnz.co.nz
www.rational-online.com/en_xx/home/index.php

Při předávání údajů mimo Evropskou unii v zásadě neexistuje vysoká evropská úroveň ochrany osobních údajů.

Pro předání našim národním společnostem se může stát, že v současné době nebylo učiněno rozhodnutí o přiměřenosti Komise EU ve smyslu čl. 45 odst. 1 a 3 GDPR. To znamená, že Evropská komise dosud pozitivně nestanovila, že úroveň ochrany osobních údajů v dané zemi odpovídá úrovni ochrany osobních údajů Evropské unie na základě GDPR.

Veškeré příslušné záruky, např. interní předpisy o ochraně osobních údajů schválené dozorovým úřadem, standardní smlouvy EU nemusí být v současné době od výše uvedených národních společností dostupné.

Možným rizikem, které nelze v souvislosti s přenosem údajů vyloučit, je zejména to, že

 • vaše osobní údaje by mohly být zpracovávány nad rámec vlastního účelu.
 • Kromě toho existuje možnost, že nebudete moci trvale uplatňovat a prosazovat svá práva na ochranu osobních údajů, jako například právo na informace, opravu, výmaz nebo přenositelnost údajů (viz bod 3).
 • Může být také větší pravděpodobnost, že dojde k nesprávnému zpracování údajů a že úroveň ochrany osobních údajů nebude z kvantitativního a kvalitativního hlediska v plném rozsahu odpovídat požadavkům GDPR.

c. Vaše práva

Rádi bychom vás upozornili na to, že máte právo na přístup k informacím (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR), přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) a právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR).

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely takové reklamy. V případě, že vznesete námitku proti zpracovávání údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (čl. 57 odst. 1 písm. f) GDPR).

Máte také právo svůj udělený souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Formuláře pro potenciální zákazníky (Advertising Lead) na Facebooku a LinkedInu

Společnost RATIONAL AG odpovídá za zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním tzv. „Advertising Lead" formulářů na Facebooku a LinkedInu následovně:

a. Obecné informace o zpracování

Zpracování vašeho jména a adresy probíhá za účelem kontaktování za reklamním účelem, abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a akcích e-mailem, poštou a telefonem, pokud jste k tomu vyjádřili výslovný souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR).

Vaše osobní údaje k navázání kontaktu se pravidelně mažou po 2 letech, pokud k tomu do té doby nevyužijeme váš souhlas.

Pokud vznesete námitku proti zpracování údajů nebo odvoláte svůj souhlas, nebudou vaše údaje k navázání kontaktu pro reklamní účely dále využívány. Pro účely prokázání budou vaše údaje uchovávány po dobu dalších tří let a poté budou vymazány.

Poskytování vašich osobních údajů není právně ani smluvně požadováno.
Nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

b. Příjmeci vašich údajů v rámci mimo EU/EHP
Výše uvedené osobní údaje dostávají různí příjemci v rámci i mimo EU/EHP.

Konkrétně jde o následující příjemce:

Příjemci v rámci koncernu RATIONAL (dceřiné společnosti):

RATIONAL AG
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
Německo
info@rational-online.com
www.rational-online.com

RATIONAL Großküchentechnik GmbH
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
Německo
info@rational-online.com
www.rational-online.de

RATIONAL Austria GmbH
Münchner Bundesstrasse 10
5020 Salzburg
Rakousko
office@rational-austria.at
www.rational-online.at

RATIONAL Россия
Проспект Андропова 18
стр. 6, 115432; г. Москва
Rusko
info@rational-online.ru
www.rational-online.ru

RATIONAL Scandinavia AB
Kabingatan 11
212 39 Malmö
Švédsko
info@rational-online.se
www.rational-online.se

RATIONAL International AG
Heinrich-Wild-Strasse 202
9435 Heerbrugg
Švýcarsko
info@rational-international.com
www.rational-international.com

RATIONAL Schweiz AG
Heinrich-Wild-Strasse 202
9435 Heerbrugg
Švýcarsko
info@rational-online.ch
www.rational-online.ch

RATIONAL Slovenija SLORATIONAL d.o.o.
Ronkova ulica 4
2380 Slovenj Gradec
Slovinsko
info@slorational.si
www.slorational.si

RATIONAL Sp. z o.o.
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Polsko
info@rational-online.pl
www.rational-online.pl

RATIONAL UK
Unit 4 Titan Court, Laporte Way
Portenway Business Park
Luton, LU4 8EF
Spojené království
customerserviceuk@rational-online.com
www.rational-online.co.uk

RATIONAL Belgium nv
Westpoort 62
2070 Zwijndrecht
Belgie
info@rational.be
www.rational.be

RATIONAL Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Tic. Ltd. Şti.
Levent Mahallesi Yasemin Sok. No:2
34330 Levent, Beşiktaş, İstanbul
Turecko
info@rational-online.com.tr
www.rational-online.com.tr

RATIONAL France SAS
4 Rue de la Charente – BP 52
68271 Wittenheim Cedex
Francie
info@rational-online.fr
www.rational-france.fr

RATIONAL Ibérica Cooking Systems S.L.
Ctra. de Hospitalet
147-149 Cityparc / Edif. Paris D
08940 Cornellá (Barcelona)
Španělsko
info@rational-online.es
www.rational-online.es

RATIONAL Italia S.r.l.
Via Impastato, 22
30174 Mestre (VE)
Itálie
info@rational-online.it
www.rational-online.it

RATIONAL Nederland
Grootkeukentechniek BV
Twentepoort West 7
7609 Almelo
Holandsko
info@rational.nl
www.rational.nl

RATIONAL Norge AS
Fysjaveien 33 B
0411 Oslo
Norsko
post@rational.no
www.rational.no

RATIONAL Czech Republic and Slovakia
Evropská 859/115, budova AFI Vokovice
160 00 Praha 6 – Vokovice
info.cz@rational-online.com
www.rational-online.cz

Externí poskytovatelé služeb v rámci zpracování zakázky podle čl. 28 GDPR:

 • Facebook Ireland Ltd.
  4 Grand Canal Square
  Grand Canal Harbour
  Dublin 2 Irsko

Předávání údajů do země mimo Evropskou unii (tzv. třetí země) probíhá v rámci vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm.a) GDPR pouze našim výše uvedeným příjemcům, zejména našim národním společnostem.

V této souvislosti předáváme vaše osobní údaje do následujících třetích zemí mimo EU/EHP:

Severní Amerika

RATIONAL Canada Inc.
2410 Meadowpine Blvd.
Unit 107
L5N 6S2 Mississauga
Kanada
info@rational-online.ca
www.rationalcanada.com

RATIONAL USA
1701 Golf Road
Suite C-120, Commercium
Rolling Meadow, IL 60008
Spojené státy americké
info@rational-online.us
www.rationalusa.com

RATIONAL México
Miguel de Cervantes Saavedra 169, 4º piso
11520 Ampliación Granada / Mexico City
Mexiko
info@rational-online.mx
www.rational-online.mx

Jižní Amerika

RATIONAL Brasil
Rua Cincinato Braga
500 – 1° andar – Bela Vista
CEP 01333-010 – São Paulo – SP
Brazílie
info@rational-online.com.br
www.rational-online.com.br

RATIONAL Colombia – America Central
Edificio Ibraco
Calle 104 No. 15 – 31 – Piso 2
Bogotá D.C.
Kolumbie
info@rational-online.co
www.rational-online.co

RATIONAL South America
Av. Martín Fierro 3063, Unidad 3
B1715EKE, Parque Leloir – GBA Oeste
Argentina
info@rational-online.com.ar
www.rational-online.com.ar

Asie

RATIONAL 日本
〒101-0064
東京都千代田区猿楽町2-8-8
住友不動産猿楽町ビル1F
Japonsko
info@rational-online.jp
www.rational-online.jp

Rational Cooking Systems Pte Ltd
25 International Business Park
#01-51/52 German Centre
609916
Singapur
enquiry.asean@rational-online.com
www.rational-online.com

RATIONAL International India Private Limited
Unit no. 601, Worldmark 3, 6th floor,
Sector 65, Gurugram 122018,
Haryana, Indie
info@rational-online.com
rational-online.com

RATIONAL International Middle East
Blok 5 – Office 209 Gold a Diamond Park
Opposite First Gulf Metro Station
P.O.Box 126076, Sheikh Zayed Road, Dubai
Spojené arabské emiráty
info@rational-online.ae
www.rational-middleeast.com

RATIONAL 대한민국
경기도 성남시 수정구 복정길 89
라치오날하우스
Korea
info@rationalkorea.co.kr
www.rationalkorea.co.kr

RATIONAL 上海
上海市肇嘉浜路798号
坤阳国际商务广场201B室
邮政编码200030 中国
Čína
office.shanghai@rational-online.com
www.rational-china.cn

Oceánie

RATIONAL Australia PTY LTD
156 Swann Drive
Derrimut
VIC 3030 Austrálie
sales@rationalaustralia.com.au
www.rationalaustralia.com.au

RATIONAL NZ Ltd
477 Great South Road
Penrose
1061 Auckland
Nový Zéland
sales@rationalnz.co.nz
www.rational-online.com/en_xx/home/index.php

Při předávání údajů mimo Evropskou unii v zásadě neexistuje vysoká evropská úroveň ochrany osobních údajů.

Pro předání našim národním společnostem se může stát, že v současné době nebylo učiněno rozhodnutí o přiměřenosti Komise EU ve smyslu čl. 45 odst. 1 a 3 GDPR. To znamená, že Evropská komise dosud pozitivně nestanovila, že úroveň ochrany osobních údajů v dané zemi odpovídá úrovni ochrany osobních údajů Evropské unie na základě GDPR.

Veškeré příslušné záruky, např. interní předpisy o ochraně osobních údajů schválené dozorovým úřadem, standardní smlouvy EU nemusí být v současné době od výše uvedených národních společností dostupné.

Možným rizikem, které nelze v souvislosti s přenosem údajů vyloučit, je zejména to, že

 • vaše osobní údaje by mohly být zpracovávány nad rámec vlastního účelu.
 • Kromě toho existuje možnost, že nebudete moci trvale uplatňovat a prosazovat svá práva na ochranu osobních údajů, jako například právo na informace, opravu, výmaz nebo přenositelnost údajů (viz bod 3).
 • Může být také větší pravděpodobnost, že dojde k nesprávnému zpracování údajů a že úroveň ochrany osobních údajů nebude z kvantitativního a kvalitativního hlediska v plném rozsahu odpovídat požadavkům GDPR.

c. Vaše práva

Rádi bychom vás upozornili na to, že máte právo na přístup k informacím (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR), přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) a právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR).

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely takové reklamy. V případě, že vznesete námitku proti zpracovávání údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (čl. 57 odst. 1 písm. f) GDPR).

Máte také právo svůj udělený souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Facebook Custom Audience

V rámci online reklamy založené na používání používáme službu Custom Audiences společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Za tímto účelem stanovíme ve správci reklam na Facebooku cílové skupiny uživatelů na základě určitých vlastností, kterým se následně zobrazují reklamy v rámci Facebooku. Uživatelé jsou vybíráni společností Facebook na základě informací, které uvedli na svém profilu, a na základě dalších údajů poskytnutých používáním Facebooku. Klikne-li uživatel na reklamu a následně se dostane na naši webovou stránku, obdrží Facebook prostřednictvím Facebook pixelu integrovaného na naší webové stránce informaci, že uživatel klikl na reklamní banner. V zásadě je z vašich údajů o používání generován nevratný a neosobní kontrolní součet (hodnota hash), který je přenášen na Facebook pro účely analýzy a marketingu. Nastaví se soubor cookie Facebooku. Ten shromažďuje informace o vašich aktivitách na našich webových stránkách (např. chování při surfování, navštívené podstránky atd.). Pro geografické nastavení reklamy se navíc ukládá a používá vaše IP adresa. Facebook Custom Audiences přes seznam zákazníků nevyužíváme stejně jako funkci „rozšířené párování“.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je váš dobrovolný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR . Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Použijte k tomu buď zde uvedené tlačítko k deaktivaci služby Facebook Custom Audience nebo tlačítko na začátku prohlášení o ochraně osobních údajů k obecnému odvolání vašeho souhlasu s používáním cookies a pixelů.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a používání údajů společností Facebook a o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook. Nastavení, které reklamy se vám zobrazí na Facebooku, můžete provést pod tímto odkazem a v nastavení účtu na Facebooku.

Předávání údajů do USA je povoleno v souladu s čl. 45 GDPR, protože Facebook má certifikaci Privacy Shield, a podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE ) tak existuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Certifikace je k nahlédnutí na adrese https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active .

Další informace o službě Custom Audiences Facebooku naleznete na adrese: https://de-de.facebook.com/business/help/449542958510885 .

Další informace o zpracování a době uchovávání údajů získáte od poskytovatele nebo na adrese https://www.facebook.com/about/privacy .

Deaktivace funkce „Facebook Custom Audiences“ je pro přihlášené uživatele možná na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# .

Svůj dříve udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat kliknutím na následující odkaz:

Zákonnost zpracování údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, tím není dotčena. S vysloveným odvoláním souhlasu se s Facebookem neuskuteční žádná další výměna dat.

Další informace o zpracování dat prostřednictvím Facebooku naleznete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy

Jméno dodavatele Facebook Inc. (dále jen „Facebook“) se sídlem na adrese 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.
Typ poskytovatele služeb Předávání údajů a společná odpovědnost se správcem údajů podle čl. 26 GDPR
Předávání údajů do třetích zemí ANO
Třetí země USA
Záruky dle čl. 44 a násl. GDPR
Certifikace Privacy Shield
Dotčené kategorie údajů Záhlaví HTTP: V záhlaví HTTP se nacházejí informace o vaší IP adrese, informace o webovém prohlížeči, umístění stránky, dokumentu, referenci URl a uživatelském profilu webového prohlížeče.
Účel zpracování Reklama založená na zájmech
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 180 dnů
Deaktivace / odvolání souhlasu Pokud nesouhlasíte se zpracováním k uvedeným účelům, můžete kliknutím myší na Facebook Custom Audience deaktivovat příp. odvolat svůj souhlas (viz výše uvedený text).
Dotčené kategorie údajů Údaje specifické pro pixely, jako např. ID pixelů a údaje o souborech cookie na Facebooku.
Účel zpracování Reklama založená na zájmech
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 180 dnů
Deaktivace / odvolání souhlasu Pokud nesouhlasíte se zpracováním k uvedeným účelům, můžete kliknutím myší na Facebook Custom Audience deaktivovat příp. odvolat svůj souhlas (viz výše uvedený text).
Dotčené kategorie údajů Volitelné hodnoty, například informace o uskutečněných nákupech, informace o hodnotě konverze.
Účel zpracování Reklama založená na zájmech
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 180 dnů
Deaktivace / odvolání souhlasu Pokud nesouhlasíte se zpracováním k uvedeným účelům, můžete kliknutím myší na Facebook Custom Audience deaktivovat příp. odvolat svůj souhlas (viz výše uvedený text).

Sledování konverzí LinkedIn

V rámci vyhodnocování naší online reklamy používáme službu LinkedIn Conversion Tracking společnosti LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA, 94085-2810 USA. Správcem pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Za tímto účelem stanovíme v LinkedIn Campaign Manager cílové skupiny uživatelů na základě určitých vlastností, jimž se následně zobrazují reklamy v rámci sítě LinkedIn. Uživatelé jsou vybíráni společností Linkedin na základě informací, které uvedli na svém profilu, a na základě dalších údajů poskytnutých používáním Linkedinu. Klikne-li uživatel na reklamu a následně se dostane na naši webovou stránku, obdrží Linkedin prostřednictvím značky pro měření konverzí integrované na naší webové stránce informaci, že uživatel klikl na reklamní banner.

Značka LinkedInu tak umožňuje sběr následujících údajů:

 • navštívené webové stránky, včetně URL,
 • referery
 • IP adresa
 • vlastnosti přístroje a prohlížeče (User Agent)
 • a časové razítko.

IP adresy jsou zkráceny službou LinkedIn nebo (při použití napříč zařízeními) . Přímé identifikační znaky členů budou během 7 dnů odstraněny za účelem pseudonymizace dat. Zbývající pseudonymní údaje budou poté vymazány do 180 dnů.

LinkedIn nám jako provozovateli webu nepředává osobní údaje, ale poskytuje nám pouze zprávy a upozornění (která neidentifikují uživatele) o návštěvách webu a výkonu reklam. LinkedIn také nabízí tzv. retargeting, abychom jako provozovatel webu mohli tyto údaje použít k zobrazování personalizovaných reklam mimo naše webové stránky bez identifikace jednotlivých členů. Používají se rovněž údaje, které vás neidentifikují, ke zlepšení relevance reklam a k oslovení členů LinkedIn na různých zařízeních. Členové LinkedIn mohou ovládat používání svých osobních údajů pro reklamní účely prostřednictvím nastavení svého účtu. LinkedIn odkazuje na následující odkaz pro přizpůsobení reklamních preferencí: https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest .

Tyto údaje zpracováváme za účelem vyhodnocení našich reklamních kampaní. Právním základem pro zpracování osobních údajů je váš dobrovolný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR . Bez vašeho souhlasu s naším cookie bannerem nebude zpracování údajů pro značky sledeování konverzí LinkedIn probíhat.

V rámci sledování konverzí LinkedInu má samozřejmě LinkedIn přístup k uvedeným údajům. Zejména je možné, že kromě společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko bude mít k vašim údajům přístup také společnost LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA, 94085-2810 USA.

Společnost LinkedIn Corporation se nachází v nezabezpečené třetí zemi, kde je úroveň ochrany osobních údajů nižší. Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit přenos údajů do společnosti LinkedIn Corporation prostřednictvím zde popsaných pixelů, jsou vyžadovány příslušné záruky, které zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

LinkedIn jako součást příslušné smlouvy o poskytování služeb společností LinkedIn poskytuje zákazníkům své služby LinkedIn smlouvu o zpracování dat s propojenými standardními smluvními doložkami, kterou najdete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa .

Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat, a to buď pomocí níže uvedeného tlačítka k deaktivaci služby sledování konverzí LinkedIn, nebo tlačítkem na začátku prohlášení o ochraně osobních údajů k obecnému odvolání vašeho souhlasu s používáním souborů cookie a pixelů.

Zákonnost zpracování údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, tím není dotčena. S vysloveným odvoláním souhlasu se se službou LinkedIn neuskuteční žádná další výměna dat.

Více informací o účelu a rozsahu shromažďování údajů, jejich dalším zpracování a používání společností LinkedIn a také o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí můžete získat také v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn .

Další informace o sledování konverzí LinkedIn naleznete na adrese: https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/conversion-tracking#get-started

Další informace o zpracování dat a době uchovávání najdete na adrese https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65521?lang=de.

Jméno dodavatele LinkedIn Corporation 1000 W Maude Ave Sunnyvale CA 94085-2810 USA
Typ poskytovatele služeb Předávání údajů a společná odpovědnost se správcem údajů podle čl. 26 GDPR
Předávání údajů do třetích zemí ANO
Třetí země USA
Dotčené kategorie údajů Záhlaví HTTP: V záhlaví HTTP se nacházejí tyto nformace: navštívené webové stránky, včetně URL, refererů, IP adresy, vlastností zařízení a prohlížeče (User Agent) a časového razítka
Účel zpracování Reklama založená na zájmech
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 180 dnů
Deaktivace / odvolání souhlasu Pokud nesouhlasíte se zpracováním pro uvedené účely, můžete kliknutím myší sledování konverzí LinkedIn zakázat nebo svůj souhlas odvolat (viz výše uvedený text).
Dotčené kategorie údajů Údaje specifické pro pixely, jako např. ID pixelu
Účel zpracování Reklama založená na zájmech
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 180 dnů
Deaktivace / odvolání souhlasu Pokud nesouhlasíte se zpracováním pro uvedené účely, můžete kliknutím myší sledování konverzí LinkedIn zakázat nebo svůj souhlas odvolat (viz výše uvedený text).
Dotčené kategorie údajů Volitelné hodnoty, jako např. informace o uskutečněných nákupech, informace o hodnotě konverzí
Účel zpracování Reklama založená na zájmech
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 180 dnů
Deaktivace / odvolání souhlasu Pokud nesouhlasíte se zpracováním pro uvedené účely, můžete kliknutím myší sledování konverzí LinkedIn zakázat nebo svůj souhlas odvolat (viz výše uvedený text).

Google Tag Manager

Z důvodu transparentnosti upozorňujeme na to, že používáme systém Google Tag Manager. Google Tag Manager neshromažďuje žádné osobní údaje. Tag Manager nám usnadňuje připojení a správu našich tagů. Tagy jsou malé kódové prvky, které slouží mimo jiné k měření provozu a chování návštěvníků, zaznamenávání dopadu online reklamy a sociálních kanálů, nastavování remarketingu a zaměření na cílové skupiny a testování a optimalizaci webových stránek. Tag Manager používáme pro služby Google Analytics a Google Adsense. Pokud jste provedli deaktivaci, Google Tag Manager tuto deaktivaci zohlední. Další informace o systému Google Tag Manager viz: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html .

Integrace obsahu třetích stran

V rámci naší online nabídky je na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR integrován obsah třetích stran, jako jsou videa z YouTube nebo mapy z Google Maps. To vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu (dále jen „třetí poskytovatelé“) mohou využívat IP adresu uživatele. Protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je proto pro zobrazení těchto obsahů nutná. Snažíme se používat pouze takový obsah, jehož příslušný poskytovatel používá IP adresu pouze k doručení obsahu. Nemáme však žádný vliv na to, pokud poskytovatelé třetích stran IP adresu uloží např. pro statistické účely. Pokud je nám to známo, uživatele o tom informujeme.

Poučení o právech subjektů údajů

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR a také právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. V případě práva na přístup a práva na výmaz platí omezení podle § 34 a 35 BDSG.

Poučení o možnosti stížnosti

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu údajů na naše zpracování vašich osobních údajů.

Poučení týkající se odvolání souhlasu

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. To platí také pro odvolání prohlášení o souhlasu, které nám bylo před platností obecného nařízení o ochraně osobních údajů uděleno před 25. květnem 2018. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání souhlasu bude mít účinek až do budoucna. Zpracovávání údajů, k němuž došlo před odvoláním souhlasu, tím zůstává nedotčeno.

Práva v případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu

Podle čl. 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. V případě, že vznesete námitku proti zpracovávání údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat. Vezměte prosím na vědomí, že námitka bude mít účinek až do budoucna. Zpracovávání údajů, k němuž došlo před vznesením námitky, tím zůstává nedotčeno.

Upozornění na právo vznést námitku v případě vyvažování zájmů

Zpracováváme-li vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracovávání údajů vznést námitku. Při uplatnění takové námitky vás požádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak jsme popsali. V případě oprávněné námitky situaci prověříme a buď zpracovávání údajů zastavíme nebo upravíme, nebo vám naše závažné legitimní důvody objasníme.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Upozorňujeme, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí výhradně pro webové stránky společnosti RATIONAL AG. Nemáme žádný vliv na to, zda ostatní poskytovatelé dodržují platné předpisy o ochraně údajů a nekontrolujeme to.

Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na to, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů změnit nebo přizpůsobit.