Udržitelnost.
Žijeme udržitelností již přes 50 let.

Od založení společnosti v roce 1973 je odpovědné a udržitelné chování pro RATIONAL samozřejmostí a začíná již ve fázi vývoje výrobku. Společně s univerzitami provádíme výzkum řešení šetřících zdroje.

Tento závazek pokračuje v naší výrobě s ekologickým certifikátem, energeticky úsporné distribuční logistice, jakož i energeticky promyšlených budovách, pravidelně kontrolované ekologické rovnováze podle normy ČSN EN ISO 14001 až po sběr a recyklaci našich starých zařízení.

V celé oblasti udržitelnosti je společnost RATIONAL průkopníkem.

Výrazné úspory zdrojů.

Naše multifunkční varná zařízení poskytují zásadní přínos k efektivitě energií a zdrojů ve velkých kuchyních. To potvrzuje také praktický projekt curyšské vysoké školy aplikovaných věd:

„O 34 % menší spotřeba elektřiny a o 53 % nižší spotřeba vody současně s vyšší nabídkou jídel jasně hovoří pro použití multifunkčního varného zařízení v kuchyňské praxi.“

S varnými technologiemi RATIONAL šetříte energii, vodu, čas i suroviny a máte méně odpadu. Navíc vám inovativní kuchyňské technologie nabízejí maximální flexibilitu a výkon a zároveň splňují vysoké nároky na kvalitu vaření.

Výsledky vyhodnocení spotřeby zdrojů na základě porovnání před a po jsou jednoznačné: Nejvýhodnější energie je ta, kterou nespotřebujeme.

Mezinárodně certifikovány.

My důkladně pečujeme o životní prostředí.

Trvale udržitelné hospodaření je součástí našeho každodenního života, a to i v ekologického pohledu. Proto průběžně kontrolujeme naši spotřebu energie a spotřebu surovin. Kromě toho jsme se zavázali že budeme splňovaly požadavky následujících norem ISO:

  • Systém managementu kvality: od roku 1996 podle normy ISO 9001
    Neustále zlepšujeme naši kvalitu. Dále zefektivňujeme naše procesy aby byly ještě efektivnější.
  • Systém environmentálního managementu: od roku 2010 podle normy ISO 14001
    Neustále snížujeme emise a odpady, aby byly ještě šetrnější k životnímu prostředí.
  • Systém řízení spotřeby energie: od roku 2016 podle normy ISO 50001
    Neustále zlepšujeme naši energetickou účinnost.

„Trvale udržitelné hospodaření a převzetí zodpovědnosti za veškeré dění v podniku jsou od založení společnosti RATIONAL pevnou součástí jejích obchodních i výrobních procesů.“

Dr. Peter Stadelmann, Předseda představenstva, RATIONAL AG