Nyheter – 2022-11-25

Leveringstider like korte som før Covid-tider.

Gode nyheter for gastronomibransjen på slutten av året: Med umiddelbar virkning oppnår vi igjen våre velkjente, ekstremt korte leveringstider for alle iCombi- og iVario-bestillinger i Europa. Dermed kan vi overholde leveringsfristene på nivå med 2019, altså før forsyningskjeden ble belastet av Covid19-pandemien. For bestillinger fra oversjøiske markeder (spesielt USA, Asia og Latin-Amerika) vil vi først oppnå de korte leveringstidene i de kommende ukene, avhengig av den lokale situasjonen. «De mange tiltakene, men også den generelt forbedrede situasjonen på innkjøpsmarkedene, gjør det nå mulig å tilby kundene våre den velkjente servicen og å oppfylle ønsket om raskere levering», sier COO Peter Wiedemann, ansvarlig for produksjon og leveranser.

"Spesielt med de økende energikostnadene og mangel på fagpersonell er våre produkter iCombi og iVario med sin energieffektive produksjon og fleksible muligheter en lønnsom investering i gastronomibransjen", sier Peter Wiedemann.