Nyheter – 2022-09-29

Leveringstider betydelig redusert. Forbedringer forventes i løpet av de neste ukene.

Etter måneder med stramme forsyningskjeder og leveringstiden som følge av dette, blir vi igjen raskere enn i første halvår. Dette er muliggjort av en rekke tiltak og avspenning gjennom hele forsyningskjeden. Til tross for den gledelige fortsatt høye etterspørselen etter iCombi og iVario, vil leveringstidene fortsatt bli enda kortere.

For øyeblikket er det fortsatt noe produksjonsetterslep å ta igjen, men vi forventes å nå de velkjente, ekstremt korte leveringstidene fra tiden før Covid 19-pandemien for iVario i år. Også for iCombi er situasjonen betydelig lettet. I første kvartal i 2023 antar vi at vi kommer tilbake til leveringstider på bare noen få uker for våre oversjøiske markeder, og noen få dager for Europa. Dette vil glede mange av kundene våre i serveringsbransjen, som i løpet av de siste månedene har måttet tåle lange ventetider hvis de ikke ville akseptere kompromisser i ytelse og kvalitet. Denne tilliten til varemerket RATIONAL gleder oss og forplikter oss naturligvis til å fortsette å arbeide for vårt mål om maksimal kundefordel.