Správa a řízení společnosti

Správa a řízení společnost (Corporate Governance) znamená odpovědné řízení a kontrolu podniku orientované na dlouhodobou tvorbu hodnot.

Prohlášení o řízení podniku podle §§ 289f a 315d obchodního zákoníku a prohlášení o shodě k hospodářskému roku 2021.

Níže najdete prohlášení o řízení společnosti podle §§289f a 315d obchodního zákoníku. Představenstvo a dozorčí rada v něm referují o správě a řízení podniku ve společnosti RATIONAL v souladu s principem 22 německého kodexu Corporate Governance ve verzi ze dne 16. prosince 2019. Prohlášení o vedení společnosti je doplněno zprávou o odměňování. Prohlášení o vedení společnosti je podle §§289f a 315d HGB součástí zprávy o stavu ve společnosti RATIONAL AG a zprávy o stavu koncernu.

Stanovy.

Download
Stanovy společnosti Rational AG ke stažení

Code of Conduct

Download
RATIONAL AG - Code of Conduct

Systém odměňování představenstva a dozorčí rady