Ledning.
Bolagsstyrelse och övervakande styrelse.

Dr. Peter Stadelmann.

Vd och styrelseordförande.

"Våra medarbetare utgör den viktigaste byggstenen för kundernas framgång. Vår princip om "företagare i företaget" möjliggör och kräver att alla anställda tänker och handlar ansvarsfullt. Vårt samarbete utgår från tanken om partnerskap, tillit och kommunikation i ögonhöjd."

Peter Stadelmann är född 1965 och styrelseordförande (CEO) och verkställande direktör för RATIONAL AG.
Efter sin universitetsexamen i nationalekonomi doktorerade Peter Stadelmann i företagsekonomi. Därefter innehade han under över tjugo år olika ledande tjänster på Malik Management Zentrum i St. Gallen. Mellan åren 2006 och 2012 tog han sedan över rollen som vd för hela Malik-koncernen.
Sedan 2012 är Peter Stadelmann verkställande direktör för RATIONAL. I januari 2014 valdes han dessutom till styrelseordförande.

Peter Wiedemann.

Styrelseledamot och teknisk direktör (CTO).

"Vår målsättning är att vidareutveckla produkter och tjänster för kundernas bästa. Vår tillämpningsorienterade organisation utgör en stark och stadig grund för RATIONAL unika innovationskraft."

Peter Wiedemann är född 1959 och ingår i ledningen för RATIONAL AG i sin roll som teknisk direktör (CTO) och styrelseledamot.
Peter Wiedemann tog examen i maskinteknik 1988 och började därefter arbeta som ingenjör på RATIONAL. Redan två år senare hade han avancerat till produktchef. I anslutning till detta bistod han i uppbyggnaden av vårt amerikanska dotterbolag och i januari 1996 tog han över rollen som teknisk direktör i ledningen. Sedan i september 1999 sitter han även med i bolagsstyrelsen.

Markus Paschmann.

Styrelseledamot och marknadsförings- och försäljningsdirektör.

"Det finns nog få andra företag som så konsekvent sätter kundernas behov i främsta rummet. Därför är våra produkter inte bara anpassade efter den enskilda användaren, utan också utifrån det aktuella landet."

Markus Paschmann är född 1966 och ingår i ledningen för RATIONAL AG i sin roll som försäljnings- och marknadsföringsdirektör (CSO) och styrelseledamot.
Efter avslutade studier till affärsingenjör inledde Markus Paschmann sin yrkesbana på Siemens AG. Därefter ledde han bland annat Global Business Unit Electronics inom Harting Technologie-koncernen och var också styrelseordförande. År 2006 valdes han in i bolagsstyrelsen för Sick AG. Sedan i december 2013 sitter Markus Paschmann med i styrelsen för RATIONAL AG och ansvarar för affärsområdet marknadsföring och försäljning.

Jörg Walter.

Chief Financial Officer.

“Stiving for excellence is present in all areas of RATIONAL. For the commercial functions, this means providing the best possible support for RATIONAL's business development: with modern controlling instruments and efficient administrative processes.”

Jörg Walter was born in 1970 and is the Chief Financial Officer (CFO) of RATIONAL AG.
After graduating as industrial engineer, Mr Walter held management positions in the commercial field at RÜTGERS AG and then ROTO Frank AG. Mr Walter joined RATIONAL in 2011 and until his appointment to the Executive Board was responsible for different commercial functions, especially the group-wide Controlling activities.

Ledamöter i den övervakande styrelsen (Aufsichtsrat):

  • Walter Kurtz, styrelseordförande
  • Dr. Hans Maerz, vice styrelseordförande
  • Erich Baumgärtner, styrelseledamot
  • Dr. Gerd Lintz, styrelseledamot
  • Werner Schwind, styrelseledamot
  • Dr.-Ing. Georg Sick, styrelseledamot
  • Dr. Johannes Würbser, styrelseledamot