Aktuell säkerhetsinformation:

Bordsmodeller

iCombi Pro Gas 6-1/1
iCombi Pro Gas 6-2/1
iCombi Pro Gas 10-1/1
iCombi Pro Gas 10-2/1

I mycket sällsynta fall kan ugnsutrymmet i bordsmodeller iCombi Pro Gas med mjukvaruversionerna LM100 – 16.1.20 och LM100 – 16.1.24 överhettas. I värsta fall kan det leda till en fettbrand.

Därför är det absolut nödvändigt att alla bordsmodeller av iCombi Pro Gas med ovan nämnda programversioner omedelbart uppdateras till den senaste programversionen LM100 – 16.1.27.

Säkerhetsanvisning: Om du upptäcker rökutveckling från ugnsutrymmet på en maskin i drift ska du stänga av maskinen. Öppna inte ugnsdörren eftersom det kan leda till antändning av rök eller fett.

Du hittar den senaste programversionen på RATIONALs webbplats .

Här hittar du även information om uppdatering av maskiner.

För att du alltid ska ha den senaste programversionen installerad rekommenderar vi att du utför en automatisk och kostnadsfri programuppdatering via ConnectedCooking .

Kontrollera maskinens programversion på följande sätt:

1. Välj inställningar:
2. Välj sedan menyalternativet Matlagningssystem:
3. Programversionen visas i det översta menyalternativet:

Programversion i detta exempel: LM100 – 16.1.24