Programuppdatering.

Så att du alltid är updaterad.

För dina matlagningssystem från RATIONAL gäller precis samma sak som för smarttelefoner: Det är bara genom att hålla dina maskiner uppdaterade och utföra regelbundna programuppdateringar som du kan bibehålla bästa möjliga prestanda och högsta säkerhetsstandard samt dra nytta av våra vidareutvecklingar utan kostnad. 

Vad får du ut av detta?
  • Utökning och förbättring av maskinens funktionalitet och prestanda
  • Högre säkerhet.
  • Felsökning

Automatisk programuppdatering.

Med ConnectedCooking.

Det enklaste och snabbaste sättet att få en kostnadsfri och automatisk programuppdatering är via ConnectedCooking. Så snart ditt matlagningssystem från RATIONAL är anslutet till ConnectedCooking och aktiveras i enhetsinställningar/ConnectedCooking/automatiska programuppdateringar skickas nya uppdateringar helt automatiskt till maskinen. Allt du behöver göra är att trycka på en knapp för att bekräfta, sedan utförs åtgärden och maskinen startas om. Efter några minuter är processen slutförd.

Manuell programuppdatering.

Med USB-minne.

Vill du utföra programuppdateringen manuellt? Då hittar du aktuella programversioner för RATIONAL:s matlagningssystem här.

Se till att du använder ett USB-minne från RATIONAL för uppdateringen. Detta gör du genom att hämta programvaran, packa upp filen och ladda ner de enskilda filerna på USB-minnet. Anslut sedan minnet till USB-uttaget på RATIONAL:s matlagningssystem och följ anvisningarna på maskinens display. Vi rekommenderar att du kontaktar din servicepartner om du vill genomföra en manuell programuppdatering på SelfCookingCenter eller VarioCookingCenter med tillverkningsdatum före 09/2016. Om du har frågor är du välkommen att kontakta din RATIONAL-representant.

iCombi Pro

LM100-17.0.30

(Releasedatum 05/2024)

iVario

LMX-2.13.8

(Releasedatum 04/2024)

iCombi Classic

LM200-8.0.8

(Releasedatum 03/2024)

SelfCookingCenter
(från produktionsdatum 09/2016

SCC_07-00-10-6.34

(Releasedatum 09/2022)

VarioCookingCenter
(från produktionsdatum 10/2011)

VCC-01-01-04.7 / VCC-01-02-04.7

(Releasedatum 04/2023)

CombiMaster Plus

C-3-03.00

(Releasedatum maj 2022)

Loader.

Vår RATIONAL-Loader zippar automatiskt upp och kopierar programuppdateringsfilerna åt dig. Använd vårt USB-minne från RATIONAL. Så snart filerna finns på USB-minnet kan programuppdateringen genomföras manuellt.

Maskinserie iCombi Pro/Classic
Ladda Hämta
Maskinserie iVario
Ladda Hämta
Maskinserie SelfCookingCenter/CombiMasterPlus
Ladda Hämta
Maskinserie VarioCookingCenter
Ladda Hämta