Detaljer och teknisk utrustning.

iCombi Pro.

LED-belysning med gejderspårsignaler.

LED-belysning i ugnsutrymmet och på varje gejderspår – så att hela ugnen är upplyst uppifrån och ner och ända in i hörnen. Belysningen är energisnål och hållbar och kräver minimalt underhåll. Ljuset är neutralt för att återge matens färg på rätt sätt. Och iProductionManager blir enklare att använda: En blinkande lampa indikerar vilket gejderspår som behöver din uppmärksamhet.

Intelligent 6-punkts kärntemperaturnål.

Kärntemperaturnålen är utrustad med sex mätpunkter för att ge tillförlitliga resultat. Även om den inte placerats på rätt sätt. Du kan vara säker på att maten alltid tillagas säkert i enlighet med gällande hygienföreskrifter.

Dynamisk luftcirkulation.

Geometrin inne i ugnsutrymmet tillsammans med kraftfull fläkthjulsdrift fördelar värmen jämnt. Systemet anpassar rotationsriktningen och hastigheten på ett intelligent sätt utifrån de maträtter som tillagas. För perfekt kvalitet på maten även vid full beskickning. Den inbyggda fläkthjulsbromsen reagerar direkt och stoppar omedelbart fläkthjulet när ugnsdörren öppnas. Detta höjer dessutom säkerheten.

Fler fläkthjul.*

I iCombi Pro 10-1/1, 10-2/1, 20-1/1 samt 20-2/1 har vi installerat fler fläkthjul. För bättre energifördelning i ugnsutrymmet, för högre energitillförsel till maten. För tillagningsresultat av hög och jämn kvalitet.

* Jämfört med föregående modell.

Max. ugnstemperatur 300 °C.

iCombi Pro har en robust konstruktion som tillåter temperaturer upp till 300 °C även i kontinuerlig drift. Det innebär att det går att grilla eller hårdsteka stora mängder mat på en gång.

Integrerad handdusch med punkt- och duschstråle.

Steglös inställning och ett ergonomiskt handtag underlättar rengöring, tillsats av vätska och ösning. Den integrerade återförings- och vattenspärrautomatiken erbjuder optimal säkerhet och hygien enligt EN 1717 och SVGW (Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches).

Ånggenerator.

100 % hygienisk färsk ånga och hög ångmättnad – även vid tillagning i låg temperatur – för mat av högsta klass. Ånggeneratorn avkalkas automatiskt under rengöring av iCombi Pro. På så sätt behöver du inte installera något kostsamt avhärdningssystem.

Ugnsdörr med treglasfönster.

Ugnsdörren med treglasfönster och värmereflekterande ytskikt säkerställer låga värmeförluster och leder till upp till 10 % lägre energikostnader. Rutorna kan separeras för enkel rengöring på alla sidor. På så sätt bevaras sikten in i ugnen under många år.

Trådlöst nätverk utan extern antenn.

WiFi-gränssnittet är fabriksinstallerat och används för att enkelt ansluta maskinen till ett nätverk. För enkel installation av ConnectedCooking, hög datasäkerhet och smidig administration av maskiner.

VarioSmoker med USB-anslutning.

Med VarioSmoker kan du tillaga och röka maten i en och samma ugn. Anslut bara VarioSmoker till iCombi Pro via USB-porten och sätt igång. Tillagningen styrs via intelligenta tillagningsprocesser, så att du alltid får maten precis som du vill ha den.

Ta reda på mer.