Riskhantering.

Regelbundna förbättringar av företagets kvalitet går hand i hand med professionell riskhantering. RATIONALs riskhanteringssystem omfattar därför en rad instrument för tidig identifiering och analys av risker och möjligheter. Processerna och verktygen för tidig varning kontrolleras och förbättras kontinuerligt.

Riskhanteringssystemets effektivitet och aktualitet uppdateras och anpassas kontinuerligt av den interna revisionen. Revisorn ska också kontrollera om styrelsen har vidtagit de åtgärder som krävs enligt § 91.2 i den tyska aktielagstiftningen (Aktiengesetz) för att i god tid upptäcka omständigheter som kan äventyra företagets fortlevnad.

Närmare information om RATIONAL AG:s riskhanteringssystem hittar du i respektive årsredovisning.