iCombi Pro – kombiugnen för ökad processäkerhet.

WOW-effekten: Smidiga processer i köket.

Gastronomins framtid.

Ett ökande antal äldre som vårdas på äldreboenden, bredare utbud av cateringalternativ i skolor och barnomsorg, allt högre förväntningar från restauranggäster - det är de utmaningar som gastronomin ställs inför dagligen. Samtidigt ökar det ekonomiska trycket, och det finns egentligen inget som tyder på att på bristen på kvalificerad personal ska upphöra. Facit: Hastigheten och kvaliteten måste vara rätt, samtidigt som man hanterar strängare ekonomiska begränsningar. En väg ut ur fällan: Absolut processäkerhet i produktionsköket för kontroll över arbetsinsats och kvalitet.

Flexibel planering.

iCombi Pro hjälper dig att organisera komplexa produktionsprocesser på ett intelligent och flexibelt sätt. Det spelar ingen roll om kökschefen vill tillaga olika produkter samtidigt, om det handlar om att producera tidsoptimerat, organisera en effektiv matlagningssekvens eller hålla en angiven produktionstid. I slutänden undviks flaskhalsar och stressnivån minskar.

Fördelning av arbetsflöden.

Tillagning över natt, blandbeskickning och standardiserad kvalitet – arbetsflödena i köket smälter samman till en helhet.

De utmaningar som nämns ovan kräver förändringar i organisation och produktion. Så här fungerar det: Frikopplingen av produktion och servering av rätterna och därmed utjämningen av den stressiga köksvardagen. ”Finishing” är det magiska ordet. Oavsett om det gäller tallriksfinishing vid banketter, à la carte-finishing i restauranger eller kantinfinishing i storkök. Mise en place sker långt före serveringen, maten vakuumförpackas eller förvaras i kylrum och regenereras på bara några minuter när den behövs.