Världsklass.

De många arbetstimmarna lämnar inga synliga spår.

När du grillar fastnar alltid vidbrända matrester i ugnen, vilket gör att du inte kan tillaga andra rätter i iCombi Pro. Om det inte vore för iCareSystem. Bland annat med rekordsnabb mellanrengöring på ca 12 minuter. Du kan sedan fortsätta med broccolin. I en ren ugn, utan grilllukt. Och när det är dags för rengöring i slutet av arbetsdagen bestämmer iCombi Pro själv om den är lätt, medel eller kraftigt smutsig. Du väljer mellan Eco- och standardrengöring. Naturligtvis med avkalkning. Naturligtvis även över natten. Naturligtvis alltid extra rent med 50 % mindre kemikalier i de fosfatfria rengöringstabletterna. iCombi Pro lägger dina önskemål på minnet och startar det sparade rengöringsprogrammet precis när du vill.

Ultrasnabb mellanrengöring.

Om iCombi Pro är kraftigt nedsmutsad och behöver rengöras under dagen går det också extremt snabbt: Lägg bara i tabletter i iCombi Pro, så kan du arbeta vidare med en skinande ren ugn efter ca 12 minuter. Precis lagom lång tid för att förbereda nästa beskickning. Perfekt till kök som behöver använda matlagningssystemet hela dagen. Den extremt snabba mellanrengöringen ökar produktionseffektiviteten i köksvardagen.

Effektiv rengöring och avkalkning.

iCareSystem är så intelligent att det läser av hur smutsig iCombi Pro är, informerar dig och ger en tydlig rekommendation om rengöring. Inklusive mängden rengörings- och avkalkningsmedel som krävs för ett optimalt resultat. För dig innebär det minimala driftkostnader och minimal ansträngning. Dessutom tjänar du på att kunna minska användningen av rengöringsmedel med upp till 50 % och vattenförbrukningen med upp till 30 %. Till och med kostnaden för vattenavhärdning eller manuell avkalkning försvinner, eftersom iCombi Pro automatiskt avkalkas vid behov.

Du kan skapa och spara en individuell rengöringsplan genom att dra och släppa steg på displayen. Helt anpassat efter kökets arbetstider och hygienbehov. iCombi Pro meddelar automatiskt på inställda tider och du har alltid en väl underhållen, hygieniskt ren ugn.

Rengöringsprogram.

Du kan välja mellan sammanlagt nio rengöringsprogram: kraftig, medel och lätt rengöring, i lägena Standard eller Eco (innebär mindre rengöringsmedel och vatten, men längre rengöringstid). Dessutom kan du välja mellan ultrasnabb rengöring, rengöring utan tabletter och sköljning. Men iCombi Pro är så intelligent att den föreslår ett lämpligt program utifrån aktuell nedsmutsningsgrad.

Fosfatfria rengöringstabletter.

Det fasta rengöringsmedlet i tablettform som är litet, fosfatfritt och miljövänligt läggs enkelt ner i korgen i botten på ugnsutrymmet.

Statusövervakning.

Använder du maskinerna via ConnectedCooking kan du kontrollera rengöringen av iCombi Pro via nätverket. Du kan se skötselstatus för alla anslutna maskiner och hur lång tid en viss maskin behöver rengöras.

iCareSystem AutoDose

iCareSystem AutoDose är det inbyggda förvaringssystemet för rengörings- och skötselpatroner för utvalda iCombi Pro. Patronerna är säkert förslutna, inget krav på att vidröra kemikalier eller fylla på för hand, påfyllningskemikalier behöver inte förvaras och felaktig dosering är omöjlig. Det behövs inga tidskrävande förberedelser för rengöring, som att hämta rengöringstabletter, sätta på säkerhetsutrustning, börja rengöringen. Allt för glänsande renhet, perfekt hygien, ökad arbetssäkerhet och ändå lägre kostnader.