Eftersom den är i drift i 24 timmar.

WOW-effekten: Tidsbesparing med iCombi Pro.

Tillagning över natten.

När alla sover, betyder det inte att arbetet i det professionella köket vilar. För nu är iCombi Pro i drift: till exempel, med RATIONAL lågtemperaturtillagning, kan saftigt och smakrikt kött tillagas över natten utan övervakning. Helt utan stress.

Rengöring.

Snabb och grundlig rengöring när det passar. Enkelt med iCareSystem. Antingen på natten när alla sover eller under dagen vid behov. iCombi Pro känner automatiskt av nedsmutsningsgraden – kraftig, medel eller lätt. Den har nio rengöringsprogram: lätt, medel eller kraftig, i normal- eller ekoläge. Och när det måste gå riktigt fort används den ultrasnabba mellanrengöringen: Efter ca 12 minuter är allt rent och kombiugnen klar att användas igen.