Viktig säkerhetsinformation.

VarioCookingCenter®.

Serienummer 8007287 (E11VH10098007287) - 8047539 (E13VJ20068047539).

Säkerheten samt tillförlitligheten och hållbarheten hos våra maskiner är vår högsta prioritet. Inom ramarna för permanent produktövervakning har vi konstaterat att det på maskiner i produktserien VarioCookingCenter® i sällsynta fall kan förekomma att pannan rör sig av sig själv. Det kan leda till okontrollerad uthällning av varm mat, vilket kan orsaka personskador för personer som står i närheten.

Beakta följande säkerhetsanvisningar angående detta:

För att den osannolika fara som beskrivs ovan ska kunna uteslutas, installeras programvaran VCC-01-02-04.7 vid nästa service eller besök hos din servicepartner.

När den här programvaran är installerad måste man samtidigt trycka på manöverratten för att kunna flytta pannan. Detta är en funktion som även finns i den serietillverkade produkten iVario.

Du hittar den senaste programvaruversionen här.
Här hittar du även information om uppdatering av enheter.

För att du alltid ska ha den senaste programversionen installerad rekommenderar vi en automatisk och kostnadsfri programuppdatering via ConnectedCooking.