iCombi Pros WOW-effekter.

Fördelar för dig.

Din investering.
Så att du kan sova lugnt.

Besparingar i drifts- och underhållskostnader genom avkalkning. Med längre livslängd som resultat. Tillsammans - en säker investering.

Enkel att använda.
För alla.

Självförklarande, individuellt och uppkopplat – så här ser användningskonceptet för iCombi Pro ut. För att inlärningstiden ska bli kort.

Rent och snyggt.
Som nytt.

Automatisk rengöring, fosfatfritt rengöringsmedel, HACCP-dataregistrering. Allt för hygienisk säkerhet. Utan ansträngning.

Effektiva arbetsförlopp.
För ditt team.

Förberedelsetid, tillagning – allt går smidigt. Med tillagning över natt, blandbeskickning och standardiserad kvalitet.

Enastående resultat.
För dina gäster.

Färg, konsistens, jämn tillagning på alla bleck, bevarade näringsämnen och vitaminer – alltid lika, alltid bra.

Sparar tid.
Din tid.

Avlägsna pressen, arbeta effektivt, var produktiv och pålitlig – allt detta klarar en iCombi Pro.