Effektiv flexibilitet.

Bästa tänkbara resultat – på alla områden.

Flexibilitet – för “normalt” är undantaget. Fisk, kött, grönsaker. Rare, medium, well done. Extra stark, utan salt. Allt nu, allt samtidigt, allt nytt, allt annorlunda. Flexibilitet – ett måste även i matsalsserveringar. För specialkost, särskilda önskemål och personalrestaurangen. I dagens kök måste maten tillagas pålitligt, snabbt och effektivt. Just därför finns iZoneControl. Detta gör att du kan dela pannan i upp till fyra zoner, som du själv kan anpassa när det gäller storlek, position och form! I en panna kan du nu tillaga en rätt eller helt olika rätter. Samtidigt eller med tidsförskjutning, med samma eller olika temperatur. Med kärntemperaturnål eller på tid. Alla alternativ utan övervakning, utan extra köksutrustning. Men med pålitligt läckra resultat.

Överblick.

Med iZoneControl kan pannans botten delas upp i enskilda värmezoner och de kan användas i olika temperaturer; De ytor som inte används värms inte heller upp. Du startar den intelligenta tillagningsprocessen för varje zon och pannans botten får automatiskt den temperatur som ger önskat resultat. Eftersom iZoneControl också ger förslag på vilka rätter som bäst tillagas i vilken zon, och när, arbetar du ännu mer effektivt. För dig betyder detta stor flexibilitet, tidsbesparing och ständig överblick.

Indelning av pannans zoner.

Oavsett storlek kan iVario delas in i upp till fyra oberoende zoner. I till exempel iVario XS (tillval) och iVario Pro 2-S får den vänstra pannan tre zoner och den högra en zon. Eller tvärtom. Eller så väljer du två zoner på både höger och vänster sida. På de stora iVario Pro kan hela pannans botten delas in i fyra zoner.

Formen, storleken och positionen för respektive zoner kan väljas fritt. Så får du maximal flexibilitet med en pannbotten. På displayen visas hela pannans botten, uppdelad i värmezoner. Med ett tryck markerar du vilka områden som ska sammanfogas till en zon. Fördel: Maximal flexibilitet, enkel användning.

Intelligent användarguide.

På displayen föreslår den intelligenta användarguiden vilka rätter som kan tillagas tillsammans. Den optimala användningen visas också, till exempel baserat på temperaturen. Och iZoneControl berättar vilka rätter som kan tillagas på vilken plats. Detta sparar tid och energi.

Manuella och intelligenta bongar.

För att öka flexibiliteten kan du använda manuella och intelligenta bongar samtidigt i en panna. Det enda kravet: att zonerna används med tillagningsprocessen Steka.

Varje enskild zon kan styras med en timer och startas vid olika tidpunkter med olika tidslängd, med samma eller olika temperatur. Du informeras när tillagningstiden är slut, både på displayen och genom en ljudsignal.

Kärntemperaturnål.

Du kan använda två kärntemperaturnålar per panna; Den ena är ett tillval och den andra kopplas in via en USB-ingång. På iVario XS och iVario Pro 2-S finns sammanlagt fyra kärntemperaturnålar, på övriga modeller finns två. På så sätt kan du använda ännu fler intelligenta bongar.