Få 2 års garanti.
Anmälan.

Vi lämnar 2 års garanti på nya RATIONAL-apparater. Utnyttja den kostnadsfria garantiförlängningen och anmäl din apparat redan nu.

Uppgifter om företaget:
Ange företagets namn.
Personlig information:
Information om apparaten:

* Markerade fält måste fyllas i:

Du hittar våra aktuella garantivillkor här.