Nyheter – 2022-11-25

Leveranstiderna är lika korta som före pandemin.

Goda nyheter för gastronomin i slutet av året: Vi har från och med nu mycket korta leveranstider för alla iCombi- och iVario-beställningar inom Europa. På så sätt kan vi åter hålla leveranstiderna på samma nivå som 2019, alltså innan leveranskedjorna belastades till följd av coronapandemin.

För beställningar till de utländska marknaderna (främst USA, Asien och Latinamerika) kommer dessa korta leveranstider att kunna tillämpas inom de närmaste veckorna, beroende på situationen på plats.

En rad åtgärder men också bättre förutsättningar överlag på anskaffningsmarknaderna, gör att vi nu åter kan erbjuda våra kunder vår vanliga, höga servicenivå och uppfylla deras önskemål om snabb leverans, säger Peter Wiedemann, COO och chef för produktion och leverans. Mot bakgrund av de ökande energikostnaderna och bristen på kvalificerad personal är våra produkter iCombi och iVario med sin energieffektiva produktion och flexibla möjligheter en lönsam investering i gastronomin, fortsätter Peter Wiedemann.