Integritetspolicy.

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därför vill vi informera dig nedan om vilka uppgifter som används vid ditt besök och i vilka syften. Om du har ytterligare frågor om hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår dataskyddsansvarige.

Spårningsinställningar

I det följande stycket kan du avaktivera eller aktivera alla tjänster, med undantag av sådana som är tekniskt nödvändiga (se nästa stycke).

Länken till sekretessinställningarna finns också längst ner på varje sida.

Ansvarig
för databehandling
RATIONAL Aktiengesellschaft
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech

E-post: info@rational-online.se
https://www.rational-online.com
Den ansvariga personens dataskyddsombud RATIONAL Aktiengesellschaft Dataskyddsombud
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech

E-post: privacy@rational-online.com

Grundläggande information

Begreppet personuppgifter definieras i GDPR. Som personuppgifter räknas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (hädanefter kallad ”registrerad person”). En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, i synnerhet med hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsuppgifter, en webbidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Det kan till exempel vara ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller ditt födelsedatum.

Vid enbart informationsanvändning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar dig eller överför information till oss på annat sätt, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att kunna visa vår webbplats samt för att säkerställa stabilitet och säkerhet (rättsliga grunder är det berättigade intresset enligt artikel 6 paragraf 1 stycke 1 bokstav f GDPR)

Inom ramen för intresseavvägningen enligt artikel 6 paragraf 1 bokstav f GDPR har vi tagit hänsyn till och vägt samman vårt intresse av tillhandahållandet och ditt intresse av dataskyddsförenlig behandling av dina personuppgifter. Eftersom nedanstående uppgifter är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänst och erbjuda dig vår webbplats samt för att vi ska kunna säkerställa stabilitet och säkerhet, i synnerhet för att skydda dig mot missbruk, har vi kommit fram till att dessa uppgifter – med en garanti för datasäkerhet baserad på den senaste tekniken – kan behandlas på ett sätt som beaktar ditt intresse av dataskyddsförenlig behandling på ett adekvat sätt.

Data Vilket operativsystem som används
Syftet med behandlingen Utvärdering efter enheter för säkerställande av en optimerad visning av webbplatsen
Lagringstid Uppgifterna raderas när den aktuella sessionen har avslutats.
Data Information om webbläsartyp och vilken webbläsarversion som används
Syftet med behandlingen Utvärdering av de webbläsare som används för att optimera våra hemsidor för denna
Lagringstid Uppgifterna raderas när den aktuella sessionen har avslutats.
Data Användarens internetleverantör
Syftet med behandlingen Utvärdering av internetleverantören
Lagringstid Uppgifterna raderas när den aktuella sessionen har avslutats.
Data IP-adress
Syftet med behandlingen Visning av webbplatsen på den aktuella enheten
Lagringstid Uppgifterna raderas när den aktuella sessionen har avslutats.
Data Datum och tid för besöket
Syftet med behandlingen Säkerställande att webbplatsen fungerar korrekt.
Lagringstid Uppgifterna raderas när den aktuella sessionen har avslutats.
Data Loggfiler
Syftet med behandlingen Säkerställande att webbplatsen fungerar korrekt.
Lagringstid Uppgifterna raderas när den aktuella sessionen har avslutats.

Insamling av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen och lagringen av uppgifterna i loggfiler är absolut nödvändig för att driva webbplatsen. Användaren har därför ingen möjlighet att göra invändningar mot detta.

Rättslig grund för vår databehandling

Behandlingen av personuppgifter kan ske mot olika rättsliga grunder. Om vi behöver dina uppgifter för att fullgöra ett avtal med dig eller för att svara på förfrågningar från dig gällande ett avtal, är den rättsliga grunden för denna databehandling artikel 6 paragraf 1 stycke 1 bokstav b GDPR.

Om vi inhämtar ditt samtycke för en viss databehandling är den rättsliga grunden artikel 6 paragraf 1 stycke 1 bokstav a GDPR. Vi behandlar vissa uppgifter baserat på vårt legitima intresse och vi kommer alltid att väga in dina berättigade intressen mot våra berättigade intressen. Rättslig grund för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR. Om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse är den rättsliga grunden artikel 6.1 c i GDPR.

Nedan förklarar vi hur vi behandlar personuppgifter som samlas in på vår webbplats.

Kakor

På vår webbplats används kakor. Kakor är filer som lagras på din dator av en webbplats som du besöker och som gör det möjligt att identifiera din webbläsare. Information förmedlas till den plats som lagrar kakan. Kakor kan lagra olika typer av information, till exempel språkinställningar, besökstid på vår webbplats eller information som du har lämnat där. På så sätt slipper du bland annat att behöva ange de formulärdata som krävs vid varje användning. Informationen som lagras i kakor kan även användas för att identifiera preferenser och anpassa innehåll efter intresseområden.

Det finns olika typer av kakor: Sessionskakor är data som endast sparas tillfälligt i minnet och raderas när du stänger webbläsaren. Permanenta kakor raderas automatiskt efter en angiven tidsperiod, som kan variera mellan olika kakor. I detta fall kan informationen även lagras i textfiler på din dator. Du kan när som helst radera dessa kakor via inställningarna för din webbläsare.

Förstapartskakor lagras av webbplatsen du besöker. Endast denna webbplats får läsa information från dessa kakor. Tredjepartskakor lagras av organisationer som inte driver webbplatsen du besöker. Dessa kakor används till exempel av marknadsföringsföretag.

Den rättsliga grunden för eventuell behandling av personuppgifter med hjälp av kakor och hur länge de lagras kan variera. Om du har gett oss ditt samtycke är den rättsliga grunden första stycket i artikel 6.1 a i GDPR. I den mån databehandlingen sker på grundval av våra övervägande berättigade intressen är den rättsliga grunden första styket i artikel 6.1 f i GDPR. Det angivna syftet motsvarar då vårt berättigade intresse.

Vi använder kakor för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt, tillhandahålla grundläggande funktioner, räckviddsmätning och – med ditt samtycke – skräddarsy våra tjänster efter föredragna intresseområden.

Du kan när som helst radera kakor som redan har sparats på din enhet. Om du vill förhindra att kakor sparas, kan du göra det via inställningarna i din webbläsare. Instruktioner för vanliga webbläsare finns här: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge, Safari, Safari mobile. Alternativt kan du även installera så kallade annonsblockerare. Observera att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar om du har inaktiverat användningen av kakor.

Användare av vår webbplats informeras via en informationsbanner om vår användning av kakor och hänvisas till denna integritetspolicy. Som användare kommer du också att bli ombedd att ge ditt samtycke till användning av vissa kakor, i synnerhet för personalisering av tjänster och marknadsföring. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att klicka på länken längst ner på varje sida (i sidfoten), öppna spårningsinställningarna och avmarkera den behandling som du har samtyckt till. "

Kakans namn RationalOnline
Syftet med behandlingen Sessionscookie för webbplatsens ramverk
Rättslig grund för behandlingen Berättigat intresse – tekniskt nödvändigt
Lagringstid  till slutet av sessionen
Kakans namn wantTip
Syftet med behandlingen Sessionskaka för Javascriptfunktionen ”Tooltip“
Rättslig grund för behandlingen Berättigat intresse – tekniskt nödvändigt
Lagringstid  till slutet av sessionen

Usercentrics

Vi använder tjänsten Usercentrics för att hantera samtycken på vår webbplats. Usercentrics är en programvara från Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80 331 München, Tyskland.

Usercentrics avgör vilket språk som används i din webbläsare. För att kontrollera om du redan har gett ditt samtycke vid ett tidigare besök på vår webbplats sparas en kaka. Denna kaka krävs för att webbplatsen ska kunna känna av om du har samtyckt till spårning eller inte. Dessutom skapas en loggfil för att kunna bevisa att du har gett ditt samtycke. Denna fil innehåller IP-adressen i anonymiserad form, information om den webbläsare som har använts, uppgifter om samtyckets omfattning samt datum och tid för besöket.

Rättslig grund för behandlingen är vårt berättigade intresse enligt artikel 6 paragraf 1 bokstav f GDPR.

Syftet med databehandlingen är att göra vår webbplats användarvänlig och lagenlig. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att ge eller återkalla ditt samtycke och öka insynen i databehandlingen med hjälp av kakor, pixlar, taggar eller liknande på vår webbplats. I databehandlingens syfte ligger även vårt berättigade intresse.

Ditt medgivande eller din vägran att använda tjänster som kan placera kakor, sparas på din enhet i så kallat Local Storage. Samtyckesuppgifterna (medgivande och återkallande av samtycket) sparas på din dator tills Local Storage har raderats. För att möjliggöra jämförelse lagrar Usercentrics detta som hashvärden i 3 år.

Google Tag Manager

Av transparensskäl vill vi påpeka att vi använder Google Tag Manager. Google Tag Manager samlar inte själv in några personuppgifter. Tag Manager gör det enklare för oss att integrera och hantera våra taggar. Taggar är små kodelement som bland annat används för att mäta trafik och besöksbeteende, för att registrera effekten av marknadsföring på nätet och sociala kanaler, för att skapa remarketing och rikta in sig mot målgrupper samt för att testa och optimera webbplatser. Vi använder Tag Manager för alla digitala tjänster som anges i denna integritetspolicy. Google Tag Manager beaktar eventuell inaktivering av detta som har gjorts av dig. Mer information om Google Tag Manager finns på: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html .

Webbplatsanalys

I syfte att analysera och optimera vår webbplats använder vi olika tjänster, som presenteras nedan. Med hjälp av dessa tjänster analyserar vi hur många som besöker vår webbplats, vilken information som efterfrågas mest eller hur användare hittar erbjudandet. Vi samlar också in information om vilken webbplats som hänvisade användaren till vår webbplats, vilka undersidor som besöktes samt hur ofta och hur länge webbplatsen besöktes. Detta hjälper oss att utforma våra erbjudanden på ett användarvänligt sätt, hitta fel och förbättra vårt utbud.

Berörd datakategori IP-adress (lagras anonymt)
Syftet med behandlingen Ta fram och ändra kakinformation
Rättslig grund för behandlingen Samtycke
Lagringstid 14 månader
Återkallande Du kan återkalla ditt samtycke genom att ändra dina spårningsinställningar (se ovan, under Kakor).
Berörd datakategori Enhetsrelaterad information såsom typ av enhet, modell, operativsystem, webbläsare och version
Syftet med behandlingen Optimering av webbplatsen och anpassning av innehållet samt aggregerad användningsanalys
Rättslig grund för behandlingen Samtycke
Lagringstid 14 månader
Återkallande Du kan återkalla ditt samtycke genom att ändra dina spårningsinställningar (se ovan, under Kakor).
Berörd datakategori Användningsrelaterad information såsom användningstid, varaktighet, ursprungsplats, besökta sidor, klick och åtgärder på webbplatsen
Syftet med behandlingen Optimering av webbplatsen och anpassning av innehållet samt aggregerad användningsanalys
Rättslig grund för behandlingen Samtycke
Lagringstid 14 månader
Återkallande Du kan återkalla ditt samtycke genom att ändra dina spårningsinställningar (se ovan, under Kakor).

Matomo

På vår webbplats använder vi webbanalysprogramvaran Matomo, en tjänst från InnoCraft Ltd med säte i 7 Waterloo Quay PO625 Wellington, Nya Zeeland. Eftersom InnoCraft är baserat utanför EU har InnoCraft utsett en representant inom EU: ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg (privacy@innocraft.com). Programvaran drivs uteslutande på egna servrar.

Här används kakor som möjliggör analys webbplatsens användning. För detta ändamål överförs den användningsinformation som samlas in i kakan (inklusive din förkortade IP-adress) till vår server och lagras för användningsanalys. Med Matomo överförs inga data till servrar som ligger utanför vår kontroll. Din IP-adress anonymiseras omedelbart under denna process, så att du som användare inte kan identifieras av oss. Insamlad information om hur du använder webbplatsen lämnas inte vidare till tredje part.

Vi använder de insamlade uppgifterna för att göra en statistisk analys av användarens beteende i syfte att optimera webbplatsens funktion och stabilitet samt i marknadsföringssyfte. Vårt intresse av och syftet med databehandlingen ligger i att optimera vår webbplats, anpassa innehållet och förbättra vårt utbud. Användarnas intressen skyddas adekvat genom anonymisering. Vi lagrar analysdata endast så länge de behövs för databehandling, dock högst 14 månader.

Rättslig grund för den beskrivna behandlingen av data är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter med framtida verkan genom att ändra dina inställningar för kakor (se ovan, under Tracking-inställningar). Alternativt kan du radera dina kakor (alla eller endast från denna webbplats). Bannern med valmöjligheterna visas då igen.

Reklam

Vi använder kakor i marknadsföringssyfte för att erbjuda våra användare intresseanpassad reklam. Dessutom använder vi cookies för att anpassa visningen av annonser och för att mäta hur effektiva våra reklaminsatser är. Informationen kan även samlas in med tredje part, t.ex. annonsnätverk. Rättslig grund för detta är första stycket i artikel 6.1 a GDPR.

Facebook Custom Audience/Conversion Tracking Pixel

Inom ramen för den användarbaserade onlinereklamen använder vi tjänsten Custom Audiences från Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) Personuppgiftsbiträdet är för oss (som företag inom EU) även Facebook Ire-land Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

För detta ändamål definierar vi målgrupper av användare i Facebooks annonsmanager baserat på vissa egenskaper, som sedan visas annonser inom Facebook-nätverket. Användarna väljs ut av Facebook baserat på den profilinformation de har lämnat samt på andra uppgifter som tillhandahålls genom användning av Facebook. Om en användare klickar på en reklamannons och sedan besöker vår webbplats får Facebook information via Facebook-Pixel, som är integrerad på vår webbplats, om att användaren har klickat på reklambannern.

Då genereras en icke-reversibel och icke-personlig kontrollsumma (hash-värde) av dina användningsdata, som överförs till Facebook i analys- och marknadsföringssyften. I detta samband sparas en Facebook-cookie. Denna samlar in information om dina aktiviteter på vår webbplats (t.ex. surfvanor, besökta undersidor osv.). För geografisk anpassning av reklam lagras och används dessutom din IP-adress.

Vi använder inte Facebook Custom Audiences via kundlistan och inte heller funktionen ”avancerad matchning”.

Rättslig grund för den beskrivna behandlingen av data är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter med framtida verkan genom att ändra dina spårningsinställningar (se ovan, under Kakor). Du kan även ta bort ditt lokala minne från den här webbplatsen. Bannern med valmöjligheterna visas då igen.

Mer information om i vilket syfte och vilken omfattning Facebook samlar in data och hur de behandlas och används samt vilka inställningsmöjligheter du har för att skydda din integritet finns i Facebooks integritetspolicy. Inställningar för vilka reklamannonser som ska visas på Facebook kan göras via den här länken samt i Facebooks kontoinställningar.

Om du samtycker till den beskrivna databehandlingen får naturligtvis även Facebook tillgång till dina uppgifter. Framför allt kan Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, utöver Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland få tillgång till dina uppgifter. Facebook Inc. befinner sig i ett osäkert tredje land där dataskyddsnivån är lägre.

Facebook tillhandahåller sedan den 31 augusti 2020 ett dataöverföringstillägg för Facebook inom EU, enligt vilket standardavtalsklausulerna ska gälla i de fall då Facebook Irland Limited behandlar uppgifter från EU/EES som personuppgiftsbiträde och överför dem till Facebook Inc. som underpersonuppgiftsbiträde.

Mer information om tjänsten Custom Audiences på Facebook hittar du här: https://de-de.facebook.com/business/help/449542958510885 .

För mer information om databehandling och lagringstid, kontakta leverantören eller besök https://www.facebook.com/about/privacy .

Funktionen ”Facebook Custom Audiences” för kan avaktiveras av inloggade användare på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# .

Leverantörens beteckning Facebook Inc. (“Facebook“) med säte i 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.
Leverantörstyp Personuppgiftsbiträde
Överföring av personuppgifter till tredje land Ja
Tredje land USA
Garantier enligt artikel 44ff GDPR Standardavtalsklausuler
Berörd datakategori HTTP-header: I en HTTP-header finns information om din IP-adress, webbläsaren, plats för webbsidan, dokument, URl-referens och webbläsarens användaragent.
Syftet med behandlingen Intressebaserad reklam
Rättslig grund för behandlingen Samtycke
Lagringstid 180 dagar
Avaktivering/återkallande Du kan återkalla ditt samtycke genom att ändra dina spårningsinställningar (se ovan, under Kakor).
Berörd datakategori Pixelspecifika data som t.ex. B. Pixel-ID och Facebook-cookiedata.
Syftet med behandlingen Intressebaserad reklam
Rättslig grund för behandlingen Samtycke
Lagringstid 180 dagar
Avaktivering/återkallande Du kan återkalla ditt samtycke genom att ändra dina spårningsinställningar (se ovan, under Kakor).
Berörd datakategori Valfria värden, t.ex. B. Information om genomförda inköp, information om konverteringsvärdet.
Syftet med behandlingen Intressebaserad reklam
Rättslig grund för behandlingen Samtycke
Lagringstid 180 dagar
Avaktivering/återkallande Du kan återkalla ditt samtycke genom att ändra dina spårningsinställningar (se ovan, under Kakor).

LinkedIn omvandlingsspårning

Inom ramen för vår analys av onlinereklam använder vi tjänsten LinkedIn Conversion Tracking från LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA, 94085-2810 USA Ansvarig för användare inom EU/EES och Schweiz är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

För detta ändamål definierar vi målgrupper av användare i LinkedIn Campaign Manager baserat på vissa egenskaper, som sedan visas reklamannonser i LinkedIn-nätverket. Användare väljs ut av LinkedIn baserat på den profilinformation som de har lämnat och andra uppgifter som tillhandahålls vid användning av LinkedIn. Om en användare klickar på en reklamannons och sedan besöker vår webbplats, får LinkedIn information om att användaren har klickat på reklambannern via den konverteringstagg som finns på vår webbplats.

LinkedIn-taggen möjliggör på så sätt insamling av följande uppgifter:

 • Besökt webbplats, inklusive URL
 • Referenser
 • IP-adress
 • Enhets- och webbläsaregenskaper (User Agent)
 • och tidsstämpel.

IP-adresserna förkortas eller (vid enhetsövergripande användning) hashas av LinkedIn. Medlemmarnas direkta identifikationsegenskaper tas bort inom 7 dagar för pseudonymisering av uppgifterna. Återstående pseudonymdata raderas sedan inom 180 dagar.

LinkedIn vidarebefordrar inte personuppgifterna till oss, som driver webbplatsen, utan ger oss endast rapporter och meddelanden (som inte identifierar användaren) om webbplatsbesök och annonsers effektivitet. LinkedIn erbjuder också så kallad retargeting. Det gör att vi som webbplatsoperatör genom användning av dessa uppgifter kan visa personliga annonser utanför vår webbplats utan att enskilda medlemmar identifieras. I detta sammanhang används även uppgifter som inte identifierar dig för att annonsers relevans ska kunna förbättras och för att LinkedIn-medlemmar ska kunna nås mellan olika enheter. LinkedIn-medlemmar kan via sina kontoinställningar reglera hur deras personuppgifter används i reklamsyfte. LinkedIn hänvisar till följande länk för anpassning av reklampreferenser: https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest .

Vi behandlar dessa uppgifter för att utvärdera våra reklamkampanjer. Rättslig grund för behandlingen är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR. Om du inte ger ditt godkännande via vår cookie-banner behandlas inte uppgifterna för LinkedIn Conversion Tracking. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter med framtida verkan genom att ändra dina spårningsinställningar (se ovan, under Kakor). Du kan även ta bort ditt lokala minne från den här webbplatsen. Das. Bannern med valmöjligheterna visas då igen.

Inom ramen för LinkedIn Conversion Trackings har LinkedIn naturligtvis tillgång till listade uppgifter. Förutom LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland kan även särskilt LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA, 94085-2810 USA ha tillgång till dina uppgifter.

LinkedIn Corporation befinner sig i ett osäkert tredje land där dataskyddsnivån är lägre. Eftersom det inte går att utesluta att data som samlas in med hjälp av den pixel som beskrivs här överförs till LinkedIn Corporation, krävs lämpliga garantier för att en adekvat dataskyddsnivå ska kunna säkerställas.

För kunder som använder LinkedIn-tjänster tillhandahåller LinkedIn, som del av respektive LinkedIn-serviceavtal, ett databehandlingsavtal med länkade standardavtalsklausuler som du hittar här: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa .

Mer information om i vilket syfte och vilken omfattning LinkedIn samlar in data och hur de behandlas och används samt vilka inställningsmöjligheter du har för att skydda din integritet finns i LinkedIns integritetspolicy.

Mer information om LinkedIn Conversion Tracking finns på: https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/conversion-tracking#get-started

Mer information om databehandling och lagringstid hittar du på https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65521?lang=de .

Berörd datakategori HTTP-huvud: I ett HTTP-huvud finns information om: Besökt webbplats, inklusive webbadress, hänvisare, IP-adress, egenskaper för enhet och webbläsare (användaragent) och tidsstämpel.
Syftet med behandlingen Intressebaserad reklam
Rättslig grund för behandlingen Samtycke
Lagringstid 180 dagar
Avaktivering/återkallande Du kan återkalla ditt samtycke genom att ändra dina spårningsinställningar (se ovan, under Kakor).
Berörd datakategori Pixelspecifika data som t.ex. pixel-ID
Syftet med behandlingen Intressebaserad reklam
Rättslig grund för behandlingen Samtycke
Lagringstid 180 dagar
Avaktivering/återkallande Du kan återkalla ditt samtycke genom att ändra dina spårningsinställningar (se ovan, under Kakor).
Berörd datakategori Valfria värden, t.ex. B. Information om genomförda inköp, information om konverteringsvärdet.
Syftet med behandlingen Intressebaserad reklam
Rättslig grund för behandlingen Samtycke
Lagringstid 180 dagar
Avaktivering/återkallande Du kan återkalla ditt samtycke genom att ändra dina spårningsinställningar (se ovan, under Kakor).
Leverantörens beteckning LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA, 94085-2810 USA.
Leverantörstyp Personuppgiftsbiträde
Överföring av personuppgifter till tredje land Ja
Tredje land USA

Google Ads, remarketing och conversion-tracking och Conversion Linker

Vi använder tjänsten Google Ads. Google Ads är ett onlinereklamprogram från Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Ansvarigt kontor för användare inom EU/EES och Schweiz är Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Det innebär att vi använder Google Ads-annonser och i samband med detta även Google Remarketing, Conversion-Tracking och Conversion Linker. Annonserna visas på Googles sökresultatsidor och på webbplatser på Googles annonsnätverk. Dessutom använder vi ads-remarketing-listor för annonser. På så sätt kan vi anpassa kampanjer till användare som redan har besökt vår webbplats. Med hjälp av tjänsterna har vi möjlighet att kombinera våra annonser med vissa sökord eller att visa annonser för tidigare besökare, t.ex. genom att marknadsföra tjänster som besökarna har tittat på på vår webbplats. Vi kan alltså visa intressebaserad reklam för användare av vår webbplats på andra webbplatser inom Googles reklamnätverk (som ”Google-annons” inom ramen för Google-sökningar eller på andra webbplatser).

För tillhandahållande av intressebaserade erbjudanden krävs en analys av användarbeteendet online. En sådan analys förutsätter användning av Google-kakor. När du klickar på en annons eller besöker vår webbplats sparar Google en kaka på din dator. Dessa kakor har en giltighetstid på 90 dagar. Den information som samlas in med hjälp av respektive kaka används för att man ska kunna rikta sig till besökaren vid en senare sökning. Mer information om den använda cookietekniken hittar du även i Googles information om webbplatsstatistik och i dataskyddsbestämmelserna. Med Conversion Linker kan vi dessutom spara klickdata för att effektivt mäta konverteringsspårningsinformation. På så sätt kan vi se om användare efter att ha klickat på en annons som vi har lagt in via Google Ads utför en viss åtgärd som vi har fastställt på webbplatsen (t.ex. om tjänster ska beställas). På vår sidor använder vid därför Conversion Linker-taggen, där du som besökare kan landa när du har klickat på någon av våra annonser. Med Conversion Linker-taggen kan vi sedan samla in vår annonsklickinformation i URL:erna till konverteringssidan och lagra den i våra förstapartscookies (i stället för tredjepartscookies) på vår domän.

Med hjälp av den här tekniken får Google och vi som kund information om att en användare har klickat på en annons och omdirigerats till våra hemsidor. Den information som samlas in används uteslutande för en statistisk analys för visningsoptimering. Vi får ingen information som kan identifiera besökare personligen. Din IP-adress överförs till Google, eftersom vi använder Googles IP-maskering i samband med Google Analytics på den här webbplatsen, men din IP-adress anonymiseras.

Loggdata anonymiseras efter 9 månader och informationen i kakor anonymiseras efter 18 månader.

Statistik som tillhandahålls av Google omfattar det totala antalet användare som har klickat på en av våra annonser och i tillämpliga fall om dessa har dirigerats vidare till en webbsida med en konverteringstagg på vår webbplats. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi se vid vilka sökord som besökare klickar särskilt ofta på vår annons och vilka annonser som leder till att användaren tar kontakt via kontaktformuläret.

Mer information om dataskydd inom ramen för Google Ads hittar du på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

I den mån data behandlas utanför EU/EES har vi ingått de standardklausuler för dataskydd som har antagits av EU-kommissionen med tjänsteleverantören i enlighet med artikel 46 GDPR för att skapa en säker nivå av dataskydd, vilket i enskilda fall tillåter att personuppgifter överförs till ett tredje land.

Rättslig grund för den beskrivna behandlingen av data är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter med framtida verkan genom att ändra dina spårningsinställningar (se ovan, under Kakor). Du kan även ta bort ditt lokala minne från den här webbplatsen. Bannern med länk till valmöjligheterna visas då igen.

Du har också möjlighet att via inställningarna för annonser ( https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de ) välja typ av Google-annonser eller avaktivera intressebaserade annonser på Google.

Nyhetsbrev och marknadsföringssamtal per telefon

På vår webbplats eller via ”Advertising Lead Forms” (se nedan) har du möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev och även spara ditt telefonnummer så att vi ska kunna kontakta dig i marknadsföringssyfte i syfte att erbjuda dig information via e-post och telefon/sms inom ramen för ditt samtycke, såvida du uttryckligen har gett oss detta (första stycket i art. 6.1 a i GDPR). Genom att samtycka till mottagning av nyhetsbrev och telefonsamtal samtycker du till att regelbundet ta emot

 • produkt- och tjänsteinformation (som tillbehör, introduktion till maskiner, kökskonsultation),
 • Inbjudningar till engagemang och möten (som matlagningskurser, Expert och Academy-events, mässor),
 • Kundnöjdhetsundersökningar

från RATIONAL AG, Siegfried-Meister-Straße 1,86899 Landsberg am Lech, eller från företagets dotterbolag. Endast det företag som är ansvarigt för dig kommer att kontakta dig. Ansvaret baseras på var ditt företag/din verksamhet finns.

För anmälan till våra nyhetsbrev och för ytterligare samtycken till marknadsföring via e-post använder vi en så kallad dubbel opt-in-process. Det innebär att vi skickar ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress som du har angett, där vi ber dig bekräfta att du vill prenumerera på nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar inom 24 timmar raderas din anmälan automatiskt från databasen. Om du bekräftar att du vill prenumerera på nyhetsbrevet sparar vi din e-postadress tills du avanmäler dig. Lagring sker enbart för att vi ska kunna skicka nyhetsbrevet till dig. Vid varje anmälan och bekräftelse lagrar vi dessutom dina IP-adresser och relevanta tidpunkter för att kunna bevisa att din anmälan skett frivilligt och för att kunna reda ut eventuellt missbruk av dina personuppgifter. Rättslig grund för loggning av anmälan är vårt berättigade intresse enligt första stycket i artikel 6.1 f i GDPR att kunna styrka ett givet samtycke, se även artikel 7.1i GDPR.

Övriga uppgifter som har markerats separat är frivilliga och används enbart för att personanpassa nyhetsbrevet och/eller telefonsamtal i marknadsföringssyfte. Rättslig grund för detta är ditt samtycke enligt första stycket i artikel 6.1 a i GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till prenumeration på nyhetsbrevet eller till kontakt via telefon. Detta gör du genom att klicka på länken i varje nyhetsbrev eller skicka ett e-postmeddelande till privacy@rational-online.com eller uppge detta under telefonsamtalet.

Leverantör av nyhetsbrevet salesforce.com, inc, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105 USA
Leverantörstyp Personuppgiftsbiträde
Överföring av personuppgifter till tredje land Ja
Tredje land USA
Garantier enligt artikel 44 ff i GDPR  EU:s standardavtalsklausuler/mer  https://sfdc.co/cakvbB
Leverantör av nyhetsbrevet EQS Group AG, Karlstrasse 47, D-80333 Munich
Leverantörstyp Personuppgiftsbiträde
Överföring av personuppgifter till tredje land Nej
Tredje land  
Garantier enligt artikel 44 ff i GDPR   
Data IP-adress vid inloggning
Syftet med behandlingen Registreringsbevis
Rättslig grund för behandlingen Berättigat intresse
Lagringstid upp till 3 år efter återkallande/invändning
Data Inloggningstid
Syftet med behandlingen Registreringsbevis
Rättslig grund för behandlingen Berättigat intresse
Lagringstid upp till 3 år efter återkallande/invändning
Data IP-adress vid DOI
Syftet med behandlingen Dubbel opt-in-bekräftelse
Rättslig grund för behandlingen Berättigat intresse
Lagringstid upp till 3 år efter återkallande/invändning
Data Tid för DOI-verifiering
Syftet med behandlingen Dubbel opt-in-bekräftelse
Rättslig grund för behandlingen Berättigat intresse
Lagringstid upp till 3 år efter återkallande/invändning
Data E-postadress
Syftet med behandlingen Prenumeration på nyhetsbrev
Rättslig grund för behandlingen Samtycke
Lagringstid fram till återkallelse/invändning
Data *Tilltal
Syftet med behandlingen Direkt tilltal
Rättslig grund för behandlingen Samtycke
Lagringstid fram till återkallelse/invändning
Data *Förnamn
Syftet med behandlingen Direkt tilltal
Rättslig grund för behandlingen Samtycke
Lagringstid fram till återkallelse/invändning
Data *Efternamn
Syftet med behandlingen Direkt tilltal
Rättslig grund för behandlingen Samtycke
Lagringstid fram till återkallelse/invändning
Data *Telefonnummer
Syftet med behandlingen Direkt tilltal
Rättslig grund för behandlingen Samtycke
Lagringstid fram till återkallelse/invändning

Advertising Lead Forms på Facebook och LinkedIn

Vi använder så kallade ”Advertising Lead Forms” på Facebook och LinkedIn för att ge potentiella kunder möjlighet att kontakta oss direkt och frivilligt via ett kontaktformulär som visas där. Alternativt kan du självklart kontakta oss direkt via kontaktformulär på vår webbplats eller via e-post.
Via Advertising Lead-formulär kan du anmäla dig till event. Vi behandlar sedan uppgifterna för att besvara dina frågor och behandla dina ärenden och för att du ska kunna delta i våra webinarerbjudanden. Detta utgör vårt berättigade intresse av behandlingen i den mening som avses i första stycket i art. 6.1 f i GDPR.

Dina uppgifter, som vi har fått i samband med upprättande av kontakten, raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå syftet med insamlingen, om ditt ärende är färdigbehandlat och ingen ytterligare kommunikation med dig krävs eller begärs av dig.

Tillhandahållande av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav.
Automatiskt beslutsfattande, inklusive profilering, äger inte rum.

Ovan nämnda personuppgifter vidarebefordras till olika mottagare inom och utanför EU/EES.
Det gäller särskilt följande mottagare:

Mottagare inom RATIONAL-koncernen (landsorganisationer) och partnerföretag
Endast det företag som är ansvarigt för dig kommer att kontakta dig. Ansvaret baseras på var ditt företag/din verksamhet finns.

Externa tjänsteleverantörer inom ramen för orderbehandlingen enligt art. 28 GDPR:

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company
  Wilton Place,
  Dublin 2, Irland
  Här hittar du det aktuella avtalet om databehandling och standardavtalsklausulerna från LinkedIn https://legal.linkedin.com/dpa/DE.
 • Facebook Ireland Ltd.
  4 Grand Canal Square
  Grand Canal Harbour
  Dublin 2 Irland
  Facebook tillhandahåller sedan den 31 augusti 2020 ett dataöverföringstillägg för Facebook inom EU, enligt vilket standardavtalsklausulerna ska gälla i de fall då Facebook Irland Limited behandlar uppgifter från EU/EES som personuppgiftsbiträde och överför dem till Facebook Inc. som underpersonuppgiftsbiträde.

Vi vill uttryckligen påpeka att LinkedIn och Facebook lagrar användares uppgifter (t.ex. IP-adress, ev. även personliga intressen, beteendemönster på sidor från båda leverantörerna, personlig information som finns lagrad i nätverken osv.) och använder dem i kommersiella ändamål.

Vi har inget inflytande över behandlingen och den vidare användningen av dessa uppgifter, eftersom Facebook/LinkedIn ensam bestämmer hur uppgifterna ska behandlas. Vi har för närvarande ingen kännedom om i vilken omfattning, var och hur lång tid uppgifterna lagras, huruvida uppgifterna kopplas samman och utvärderas och till vem uppgifterna lämnas ut. Vi vet heller inget om tidsfrister för radering, dvs. om och i vilken mån radering sker, och kan heller inte påverka detta.

Mer information om i vilket syfte och vilken omfattning LinkedIn samlar in data och hur de behandlas och används samt vilka inställningsmöjligheter du har för att skydda din integritet finns i LinkedIns integritetspolicy.

Vi använder lead-formulär för Google Ads för att ge potentiella kunder möjlighet att kontakta oss direkt och frivilligt via ett kontaktformulär som visas där. Lead-formulärtillägg för Google Ads är en tjänst från Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Ansvarigt kontor för användare inom EU/EES och Schweiz är Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Alternativt kan du självklart kontakta oss direkt via kontaktformulär på vår webbplats eller via e-post.

Du kan anmäla dig till våra (matlagnings-)evenemang via lead-formulär för Google Ads.

När du kontaktar oss via ett lead-formulär för Google Ads behandlas de uppgifter som du har uppgett (din e-postadress, ditt fullständiga namn, ditt telefonnummer, ditt postnummer och din bostadsort samt din yrkestitel och företagsnamn för din anställning) uteslutande av oss för att vi ska kunna behandla din förfrågan om att delta i ett av våra matlagningsevent och för att du ska kunna delta i vårt matlagningsevent. Detta utgör vårt berättigade intresse av behandlingen i den mening som avses i första stycket i art. 6.1 f i GDPR. Behandling av uppgifterna i andra syften tillåts ej.

Nödvändiga personuppgifter är markerade som obligatoriska fält i respektive anmälningsformulär. Övriga uppgifter frivilliga.

Dina uppgifter, som vi har fått i samband med kontakten, raderas senast efter 24 månader om du har anmält dig till något av våra matlagningsevenemang, såvida ingen ytterligare kommunikation med dig krävs, har begärts av dig eller initierats av dig.

Du kan när som helst med framtida verkan invända mot den beskrivna behandlingen av de personuppgifter som du har uppgett via Google Lead-formuläret. Och informera oss om att du vill invända mot fortsatt användning av uppgifterna.

Ovan nämnda personuppgifter vidarebefordras till olika mottagare inom och utanför EU/EES.

Det gäller särskilt följande mottagare:

Mottagare inom RATIONAL-koncernen (landsorganisationer) och partnerföretag

Endast det företag som är ansvarigt för dig kommer att kontakta dig. Ansvaret baseras på var ditt företag/din verksamhet finns.

Vid dataöverföring utanför EU råder generellt sett inte den höga europeiska dataskyddsnivån.

I den utsträckning data behandlas utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet/EU, där det inte finns någon dataskyddsnivå som motsvarar den europeiska standarden, använder Google standardavtalsklausuler enligt sina egna uppgifter. Mer information om hantering av användardata hittar du i Googles orderuppgiftsbehandlingsvillkor för reklamprodukter: https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/

Om du interagerar inom ramen för Google-tjänster har naturligtvis även Google tillgång till dina uppgifter. Vi vill uttryckligen påpeka att Google lagrar användares uppgifter (t.ex. IP-adress, ev. även personliga intressen, beteendemönster på Google-sidor, personlig information som finns lagrad hos Google osv.) och använder dem i kommersiella ändamål.

Vi har inget inflytande över behandlingen och den vidare användningen av dessa uppgifter, eftersom Google ensam bestämmer hur uppgifterna ska behandlas. Vi har för närvarande ingen kännedom om i vilken omfattning, var och hur lång tid uppgifterna lagras, huruvida uppgifterna kopplas samman och utvärderas och till vem uppgifterna lämnas ut. Vi vet heller inget om tidsfrister för radering, dvs. om och i vilken mån radering sker, och kan heller inte påverka detta.

Googles integritetspolicy och användarvillkor hittar du HÄR .

Information om databehandlingsvillkoren mellan personuppgiftsansvariga för Googles reklamprodukter hittar du HÄR .

Mer information om hantering av data från Google hittar du dessutom på: https://business.safety.google/ .

Mer information om lead-formulärtillägg hittar du här:

https://support.google.com/google-ads/answer/9423234?hl=de&ref_topic=9716366

Även här gäller informationen om Google Ads, Remarketing och Conversion Tracking.

Google Maps

Vi använder karttjänsten Google Maps. Google Maps är en karttjänst från Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Ansvarigt kontor för användare inom EU/EES och Schweiz är Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

För att funktionerna i Google Maps ska kunna användas kan information, inklusive IP-adress och den adress som anges i ruttfunktionen, överföras till leverantörens server. Denna information överförs i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där.

Vid besök på en webbplats som innehåller kartor från Google Analytics upprättar din webbläsare vanligtvis en direkt anslutning till Googles servrar även utan användning av kartan. Kartinnehållet skickas till din webbläsare och integreras av denna. Genom användning av vårt verktyg för samtyckeshantering (Usercentrics) förhindras detta, såvida du inte har samtyckt till databehandling i fråga om Google Maps. På grund av integrationen av Google Maps överförs inga data utan ditt samtycke.

Leverantören av denna sida har ingen kontroll över dataöverföringen. Enligt tillgänglig information omfattas följande uppgifter:

 • Datum och tid för besöket på den aktuella webbplatsen.
 • Internetadress eller URL till den besökta webbplatsen.
 • IP-adress, angiven (start-)adress inom ramen för ruttplaneringen.

Vi använder Google Analytics i syfte att utforma vår webbplats på ett tilltalande sätt och att göra det enklare för användare att hitta de platser som vi har uppgett på webbplatsen.

Genom aktivering i spårningsinställningarna godkänner du att Google sparar kakor som även kan användas för analys av ditt användarbeteende i marknadsundersöknings- och marknadsföringssyfte. Rättslig grund för den beskrivna behandlingen av data är vårt berättigade intresse enligt artikel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter med framtida verkan genom att ändra dina spårningsinställningar (se ovan, under Kakor). Alternativt kan du radera dina kakor (alla eller endast från denna webbplats). Bannern med länk till valmöjligheterna visas då igen. Om du inte samtycker eller om du återkallar ditt samtycke kan du inte använda webbplatsen.

Mer information om hantering av användardata hittar du i Googles integritetspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

YouTube (utökat sekretessläge)

På vår webbplats använder vi tjänster från YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, vilket är ett företag som tillhör Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. När du går till en sida som innehåller en YouTube-video upprättas normalt en anslutning till YouTube-servrarna och innehållet visas då genom meddelande till din webbläsare på webbplatsen. Genom användning av vårt verktyg för samtyckeshantering (Usercentrics) förhindras detta, såvida du inte har samtyckt till databehandling i fråga om YouTube. På grund av integrationen av YouTube överförs inga data utan ditt samtycke.

För att skydda dina personuppgifter använder vi dessutom det utökade dataskyddsalternativet som tillhandahålls av YouTube. Enligt YouTube kommer data endast att överföras till YouTube-servern i det utökade sekretessläget om du aktivt startar videon. Om du är inloggad på YouTube i detta skede kommer informationen om de videor som du har tittat på att kopplas till ditt medlemskonto på YouTube. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt medlemskonto innan du besöker vår webbplats.

Mer information om YouTubes dataskydd tillhandahålls av Google via följande länk: https://policies.google.com/privacy

Genom att aktivera dem i spårningsinställningarna godkänner du att YouTube genom din användning tar emot data som även kan användas för analys av ditt användarbeteende i marknadsundersöknings- och marknadsföringssyfte. Rättslig grund för den beskrivna behandlingen av data är vårt berättigade intresse enligt artikel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter med framtida verkan genom att ändra dina spårningsinställningar (se ovan, under Kakor). Du kan även ta bort ditt lokala minne från den här webbplatsen. Bannern med länk till valmöjligheterna visas då igen. Om du inte samtycker eller om du återkallar ditt samtycke kan du inte använda webbplatsen.

Vimeo

Vi använder tjänsten från Vimeo.com, Inc., 330 West 34 Street, 5th Floor, New York NY 10001, USA ("Vimeo") för att visa och spela upp videoinnehåll om produktinformation (keynote-presentation för en produktlansering).

Detta läses in av Vimeo eller överförs via Vimeo. I samband med det kan uppgifter överföras från dig till Vimeo. Genom att integrera Vimeo-videor strävar vi efter att göra vår webbplats mer intressant och attraktiv för användarna och att uppnå en bättre presentation av innehåll för lansering och användning av våra produkter. Förutom texter och bilder kan vi med Vimeo även presentera information som videoinnehåll direkt på vår webbplats i stället för att bara tillhandahålla en länk.

När du besöker vår webbplats där en video är inbäddad via Vimeo upprättas vanligtvis en anslutning till Vimeo-servrarna och uppgifter skickas till servrar i USA. Detta medför att Vimeo-servern informeras om vilken webbplats du har besökt.

Vi vill uttryckligen göra dig uppmärksam på att Vimeo agerar som egen personuppgiftsansvarig och bland annat genom användning av cookies samlar in personuppgifter från dig.

Vi har inget inflytande över behandlingen och den vidare användningen av dessa uppgifter, eftersom Vimeo ensamt bestämmer över behandlingen. I vilken omfattning, var och under hur lång tid uppgifterna lagras, huruvida uppgifterna kopplas samman och utvärderas samt till vem uppgifterna vidarebefordras kan vi endast följa upp inom ramen för deras integritetspolicy .

Genom användningen av vårt verktyg för samtyckeshantering (Usercentrics) förhindras detta, såvida du inte har samtyckt till behandling av uppgifter när det gäller Vimeo. På grundval av integrationen av Vimeo överförs alltså inga uppgifter utan ditt samtycke.

Genom aktivering i Usercentics samtycker du – oavsett om du har ett Vimeo-konto eller inte – till att uppgifter om dig överförs till Vimeo med hjälp av cookies och liknande teknik som används av Vimeo när du tittar på en video. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, din IP-adress, teknisk information om din webbläsartyp, ditt operativsystem, besökta sidor, hänvisande URL, information som användare tillhandahåller på sidan, sökförfrågningar, geografisk plats, visat innehåll eller grundläggande enhetsinformation. Om du är inloggad på Vimeo i samband med detta kan informationen om de videor som du tittar på kopplas till ditt medlemskonto hos Vimeo. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt medlemskonto innan du besöker plattformen.

Som personuppgiftsansvarig får RATIONAL följande videorelaterade uppgifter från Vimeo: Hämtningar, dvs. antalet hämtningar av livevideon, topptittare, dvs. det högsta antalet tittare samtidigt under strömningen, samt genomsnittlig uppehållstid, dvs. genomsnittlig uppehållstid för en tittare under live-evenemanget samt uppehållstiden.

Vimeo har sitt säte i USA och därmed i ett osäkert tredjeland, där dataskyddsnivån är lägre än i EU/EES. För att tillhandahålla utbudet använder Vimeo även datacentra i USA. Dina uppgifter kan därmed även komma att behandlas på servrar i USA. Vi vill påpeka att EU-domstolen anser att det för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för uppgiftsöverföring till USA. Detta kan medföra olika risker för lagligheten och säkerheten avseende behandlingen av uppgifter. För att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå sluter Vimeo EU:s standardavtalsklausuler enligt artikel 46 i GDPR, vilka tillhandahålls av EU-kommissionen, för att säkerställa att deras uppgifter behandlas i enlighet med den europeiska dataskyddsstandarden även när de överförs till tredjeländer som t.ex. USA och lagras där. Dessutom är Vimeo certifierat för EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF), den brittiska utvidgningen av EU-U.S. DPF, och Swiss-U.S. DPF. Denna certifiering finns här: DPF-lista

För RATIONAL är den rättsliga grunden för den beskrivna behandlingen av uppgifter ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR samt § 25 st. 1 TTDSG (tysk dataskyddslag för telekommunikation).

Detta samtycke kan du när som helst med framtida verkan återkalla genom att klicka på länken längst ner på varje sida (s.k. sidfot), öppna spårningsinställningarna och avmarkera den behandling som du har samtyckt till. Om du inte samtycker eller om du återkallar ditt samtycke kan du inte använda webbplatsen.

Mer information om Vimeos integritetspolicy och cookieriktlinje tillhandahålls av Vimeos på följande länkar:

Kontakt

Du har möjlighet att kontakta oss via vår e-postadress eller de olika kontaktformulären. De personliga uppgifter som överförs till oss på detta viset kommer vi självklart uteslutande att använda i det syfte som du anger när du tar kontakt med oss.

I den mån vi frågar efter uppgifter i våra kontaktformulär som inte är nödvändiga för kommunikationen, är dessa alltid markerade som valfria. Dessa uppgifter används för konkretisering av din förfrågan och för bättre hantering av ditt ärende. Dessa uppgifter uppges frivilligt och endast om du samtycker till detta i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. I den mån det här handlar om uppgifter om kommunikationskanaler (exempelvis e-postadress, telefonnummer) samtycker du dessutom till att vi om så behövs kontaktar dig via dessa kommunikationskanaler för att svara på din begäran.

Du kan självklart när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Vänd dig i så fall till vår dataskyddsansvarige, vars kontaktuppgifter du hittar längst fram på denna sida.

Data IP-adress vid inloggning
Syftet med behandlingen Överföring av formulärets innehåll till webbservern
Rättslig grund för behandlingen Samtycke/initiering/genomförande av avtalsförhållandet
Lagringstid Tills anslutningen upphör
Data Ämnesområde
Syftet med behandlingen Förbättrad hantering av förfrågan
Rättslig grund för behandlingen Samtycke/initiering/genomförande av avtalsförhållandet
Lagringstid Till dess att syftet uppnåtts/bevisskyldigheten upphör
Data Meddelande
Syftet med behandlingen Besvara ett ärende
Rättslig grund för behandlingen Samtycke/initiering/genomförande av avtalsförhållandet
Lagringstid Till dess att syftet uppnåtts/bevisskyldigheten upphör
Data Tilltal
Syftet med behandlingen Direkt tilltal
Rättslig grund för behandlingen Samtycke/initiering/genomförande av avtalsförhållandet
Lagringstid Till dess att syftet uppnåtts/bevisskyldigheten upphör
Data Förnamn
Syftet med behandlingen Direkt tilltal
Rättslig grund för behandlingen Samtycke/initiering/genomförande av avtalsförhållandet
Lagringstid Till dess att syftet uppnåtts/bevisskyldigheten upphör
Data Efternamn
Syftet med behandlingen Direkt tilltal
Rättslig grund för behandlingen Samtycke/initiering/genomförande av avtalsförhållandet
Lagringstid Till dess att syftet uppnåtts/bevisskyldigheten upphör
Data *Funktion
Syftet med behandlingen Förbättrad hantering av förfrågan
Rättslig grund för behandlingen Samtycke/initiering/genomförande av avtalsförhållandet
Lagringstid Till dess att syftet uppnåtts/bevisskyldigheten upphör
Data *Företag
Syftet med behandlingen Förbättrad hantering av förfrågan
Rättslig grund för behandlingen Samtycke/initiering/genomförande av avtalsförhållandet
Lagringstid Till dess att syftet uppnåtts/bevisskyldigheten upphör
Data E-postadress
Syftet med behandlingen Besvara ett ärende
Rättslig grund för behandlingen Samtycke/initiering/genomförande av avtalsförhållandet
Lagringstid Till dess att syftet uppnåtts/bevisskyldigheten upphör
Data Telefonnummer
Syftet med behandlingen Besvara ett ärende
Rättslig grund för behandlingen Samtycke/initiering/genomförande av avtalsförhållandet
Lagringstid Till dess att syftet uppnåtts/bevisskyldigheten upphör
Data *Faxnummer
Syftet med behandlingen Besvara ett ärende
Rättslig grund för behandlingen Samtycke/initiering/genomförande av avtalsförhållandet
Lagringstid Till dess att syftet uppnåtts/bevisskyldigheten upphör
Data (Företags)Adress
Syftet med behandlingen Förbättrad hantering av förfrågan
Rättslig grund för behandlingen Samtycke/initiering/genomförande av avtalsförhållandet
Lagringstid Till dess att syftet uppnåtts/bevisskyldigheten upphör

* Frivillig uppgift

Användning av UTM-parametern kakor vid användning av våra kontaktformulär.

Vi använder en UTM-parameter som gör det möjligt för oss att lägga till spårbara tillägg till dina webbadresser. Vi är ansvariga för denna kaka. Den så kallade source-parametern som vi använder gör det möjligt för oss att definiera länkens källa. Det kan vara Google-webbplatser eller sociala mediekanaler. Om du kommer till RATIONAL AG:s sida via en länk från RATIONAL AG som är taggad med en UTM-parameter, sparas denna information i kakan sf_utms och överförs till RATIONAL AG via vårt kontaktformulär vid anmälan till ett evenemang. Syftet med detta är att identifiera från vilken sida, dvs. från vilken källa, du har kommit till oss.

Rättslig grund för den beskrivna databehandlingen är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR samt § 25 st. 1 TTDSG (tysk dataskyddslag för telekommunikation). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter med framtida verkan genom att ändra dina spårningsinställningar (se ovan, under Kakor). Alternativt kan du radera dina kakor (alla eller endast från denna webbplats). Bannern med länk till valmöjligheterna visas då igen. Om du inte samtycker eller om du återkallar ditt samtycke kan du inte använda webbplatsen.

Uppgifterna som överförs via UTM-parametern raderas så snart de inte längre behövs för ändamålen med behandlingen och detta inte strider mot lagstadgade lagringskrav. Lagringstiden för en kontakt är högst tre år efter att ändamålet med behandlingen har upphört.

De insamlade uppgifterna kan vidarebefordras till andra företag, även de internationella koncernföretagen inom RATIONAL AG. Observera att uppgifterna inom ramen för denna tjänst eventuellt överförs till ett land som inte har erforderliga dataskyddsstandarder. Nedan hittar du en lista över de länder som uppgifterna överförs till.

Nedladdning av vitböcker och annan information

På vår webbplats kan du hämta olika vitböcker, artiklar och infografiker. Före nedladdning uppmanas du att uppge dina kontaktuppgifter (tilltal, för- och efternamn, e-postadress, postnummer, ort, land, företag). Dessa uppgifter lagras av oss och vi använder dem för att tilltala dig i e-postmeddelanden som skickas i reklamsyfte. De personuppgifter som du uppger utgör den avtalsenliga motprestationen för att vi ska tillhandahålla dokumenten.

Vi använder en så kallad dubbel opt-in-process för verifiering av din e-postadress. Det innebär att vi skickar ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress som du har angett, där vi ber dig bekräfta registreringen. Om ingen bekräftelse sker inom 24 timmar raderas dina uppgifter automatiskt från databasen. När du har registrerat dig får du önskat material.

Vid registrering och bekräftelse lagrar vi dessutom din IP-adress och tiden för registrering och bekräftelse. Syftet med förfarandet är att kunna styrka din registrering inom ramen för våra ansvarsskyldighet och att vid behov kunna klargöra eventuellt missbruk av dina personuppgifter. På grund av uppfyllandet av ansvarsskyldigheten har vi ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR att behandla uppgifter från dubbel opt-in.

Du kan när som helst invända mot användning av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte med framtida verkan. Klicka på länken för avregistrering i slutet av varje nyhetsbrev eller skicka ett e-postmeddelande till privacy@rational-online.com informera oss om ditt önskemål.

Leverantör av nyhetsbrevet salesforce.com, inc, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105 USA
Leverantörstyp Personuppgiftsbiträde
Överföring av personuppgifter till tredje land Ja
Tredje land USA
Garantier enligt artikel 44 ff i GDPR Mer om EU:s standardavtalsklausuler: https://sfdc.co/cakvbB

Videokonferenser och projektarbete med Microsoft Teams.

Vi använder tjänsten Microsoft Teams för att genomföra video- och ljudkonferenser, webbinarier och utbyte via meddelandefunktion samt för att samarbeta med dokument i olika filformat. Microsoft Teams är en programvara från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98 052-6399, USA.

I detta sammanhang behandlas deltagarnas personuppgifter som en del av kommunikationen med oss och lagras även på Microsofts servrar. Dessa servrar finns i Nederländerna (Evert van de Beekstraat 354, 1118 CZ Schiphol, Niederlande) och Irland (1, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland).

Vilka uppgifter som behandlas beror också på kommunikationens omfattning och syftet med användningen. Hit hör i synnerhet inloggnings- och kontaktuppgifter, visuella och akustiska inlägg samt chattposter, innehåll i delade filer och från delade skärmar. De typer av uppgifter som behandlas är således huvuduppgifter (som namn, adress), kontaktuppgifter (som e-postadress, telefonnummer), innehållsdata (som textinmatningar, foto-, videofiler), användningsdata (som åtkomsttider, intresse för innehåll), metadata (t.ex. enhetsinformation, IP-adress).

Microsoft behandlar användnings- och metadata i säkerhetssyfte och för att optimera den egna tjänsten. Mer information finns i Microsofts integritetspolicy .

Om vi behöver ditt samtycke för att använda vissa funktioner – t.ex. angående inspelning av en videokonferens – är den rättsliga grunden för behandlingen ditt samtycke (första stycket i artikel 6.1 a i GDPR). I övrigt behandlas dina uppgifter på grundval av våra berättigade intressen (första stycket i artikel 6.1 f i GDPR) för effektiv och säker kommunikation med våra kommunikationspartner. Vi har ett berättigat (ekonomiskt) intresse av att erbjuda våra medarbetare, kunder och partner många olika kommunikationskanaler för att främja användarvänlighet och göra utbytet så enkelt och bekvämt som möjligt. Gentemot detta står de registrerades intresse att inte omfattas av databehandlingen och att invända mot att deras uppgifter behandlas med vissa tekniker och av vissa tjänsteleverantörer. Eftersom alla har möjlighet att använda andra kommunikationsmetoder (t.ex. e-post eller telefon) kan användarna välja att inte låta Microsoft Teams behandla deras uppgifter. Dessa alternativ är också vanliga och rimliga, så det uppstår ingen situation där tryck eller tvång utövas. Däremot har de berörda personerna inga uppenbara intressen som väger tyngre än våra intressen som personuppgiftsansvariga för behandlingen. Följaktligen anses användningen av Microsoft Teams som ytterligare en kontaktmöjlighet vara nödvändig för skydd av våra berättigade intressen.

Om du har gett oss ditt samtycke till att använda vissa funktioner kan du när som helst återkalla detta genom att skicka ett e-postmeddelande til. privacy@rational-online.com .

Du kan invända mot att vi behandlar dina uppgifter i Microsoft Cloud i enlighet med gällande lagstiftning.

Uppgifterna raderas efter följande tidsfrister:

 • Huvuduppgifter (t.ex. namn, adress) efter 180 dagar
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer) efter 180 dagar
 • Innehållsdata (t.ex. textinmatningar, foto- och videofiler) efter två år
 • Användningsdata (såsom åtkomsttider, intresse för innehåll) efter 180 dagar
 • Metadata (t.ex. enhetsinformation, IP-adress) efter 180 dagar

Dessutom har ett avtal om orderbehandling ingåtts med Microsoft.

Mer information om databehandling finns i Microsofts integritetspolicy . Om Microsoft behandlar personuppgifter i USA hänvisar vi till den EU-standardavtalsklausul som har ingåtts med Microsoft-koncernen.

Dataskyddsinformation från RATIONAL AG för det interna rapporteringssystemet.

Inom ramen för inmatning och bearbetning av rapporter i det interna rapporteringssystemet behandlas bland annat följande typer av personuppgifter:

 • Information som identifierar visselblåsaren personligen, till exempel för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress;
 • Anställds egenskaper;
 • Information om berörda personer, dvs. fysiska personer som i en rapport identifieras som en person som har begått överträdelsen eller som den identifierade personen är kopplad till. Sådan information är till exempel för- och efternamn, kön, adress, telefonnummer och e-postadress eller annan information som möjliggör identifiering;
 • Information om överträdelser som ev. gör det möjligt att dra slutsatser om en fysisk person.

Personuppgifterna behandlas i syfte att utreda rapporterna. Dessutom behandlas uppgifterna för att förhindra, upptäcka och/eller vidta åtgärder för att följa upp överträdelser av tillämplig lag eller företagets policyer (t.ex. åtgärder för att kontrollera riktigheten i de påståenden som görs i rapporten och – i förekommande fall – för att hantera den rapporterade överträdelsen, bland annat genom interna efterforskningar, utredningar, straffrättsliga åtgärder, åtgärder för (åter)indrivning av medel eller avslutande av förfarandet).

De personuppgifter som behandlas inom ramen för en rapport behandlas av företaget lawcode GmbH, Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz, Tyskland, på uppdrag och enligt instruktioner. Överföring av personuppgifter till tredje part sker endast om det finns en rättslig grund för detta. Detta är särskilt fallet om överföringen sker för att uppfylla rättsliga krav enligt vilka vi är skyldiga att informera, rapportera eller vidarebefordra uppgifter, om du har gett ditt samtycke till detta eller om en intresseavvägning rättfärdigar detta. Dessutom behandlar externa tjänsteföretag, exempelvis externa datacentraler eller telekomleverantörer, personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden. Beroende på ansvarsfokus i rapporten och för att uppföljningsåtgärder ska kunna inledas effektivt vidarebefordras personuppgifterna vid behov till våra respektive ansvariga fackavdelningar.

Compliancerelevant information sparas i enlighet med § 11 stycke 5 i HinSchG (tysk lag för skydd av visselblåsare) i 3 år efter avslut. Rapporter utan compliancerelevans sparas i upp till 1 år för rapporteringsändamål.

Utlämnande av uppgifter

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till tredje part för andra ändamål än de som anges.

Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till tredje part i följande fall:

 • Du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta.
 • Vidarebefordran är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk och det inte finns någon anledning att anta att du har ett övervägande berättigat intresse av att inte lämna ut dina uppgifter.
 • Det finns en rättslig förpliktelse att överföra dessa uppgifter.
 • Detta är tillåtet enligt lag och är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig.

Vid dataöverföring utanför EU råder generellt sett inte den höga europeiska dataskyddsnivån. När det gäller överföring kan det hända att det i dagsläget inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen i den mening som avses i artikel 45 paragraf 1, stycke 3 GDPR. Det innebär att EU-kommissionen hittills inte har kunnat konstatera positivt att den landsspecifika dataskyddsnivån motsvarar EU:s dataskyddsnivå på grund av GDPR och därför har vi skapat ovan nämnda lämpliga garantier. Möjliga risker som inte helt kan uteslutas i samband med dataöverföring är framför allt följande:

Dina personuppgifter kan komma att behandlas utöver det faktiska syftet.

Dessutom kan det hända att du exempelvis inte kan göra gällande och genomdriva dina dataskyddsrättsliga rättigheter såsom din rätt till tillgång, rättelse, radering eller dataportabilitet på ett hållbart sätt.

Det kan också vara mer sannolikt att en felaktig databehandling inträffar och att skyddet av personuppgifterna kvantitativt och kvalitativt inte fullt ut uppfyller kraven i GDPR.

Datasäkerhet

Vi har vidtagit omfattande tekniska och operativa skyddsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. Våra säkerhetsrutiner granskas regelbundet och anpassas efter tekniska framsteg.

Integrering av innehåll från tredje part

På vår webbplats används innehåll från tredje part, t.ex. videor från YouTube eller kartmaterial från Google-Maps, på grundval av första stycket i art. 6.1 f i GDPR. Detta förutsätter alltid att leverantörer av detta innehåll (nedan kallad ”tredje part”) får tillgång till användarnas IP-adress. Utan IP-adressen kan innehållet inte skickas till respektive användares webbläsare. IP-adressen är därmed nödvändig för visning av detta innehåll. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars leverantörer använder IP-adressen endast i syfte att leverera innehållet. Vi kan dock inte påverka om tredje part lagrar IP-adressen för t.ex. statistiska ändamål. Om vi blir medvetna om sådan användning informerar vi användarna om det.

Information om de registrerades rättigheter

Varje registrerad person ska ha rätt till tillgång enligt artikel 15 GDPR, rätt till rättelse enligt artikel 16 GDPR, rätt till radering enligt artikel 17 i GDPR, rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 i GDPR, rätt att göra invändningar enligt artikel 21 GDPR samt rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR. Vid rätt till information och vid rätt till radering gäller begränsningarna i enlighet med svensk lag.

Rätt att inge klagomål

Du har också rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter hos den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Rätt att återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Detta gäller även för återkallande av samtyckesförklaringar som har meddelats oss innan den allmänna dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018. Observera att återkallandet endast har framtida verkan. Behandling som har skett före återkallandet påverkas inte.

Rätt att få direktmarknadsföring vid databehandling

Enligt artikel 21.2 i GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du invänder mot behandling i direktmarknadsföringssyfte kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål. Observera att återkallandet endast har framtida verkan. Behandling som har skett före återkallandet påverkas inte.

Rätt att göra invändningar vid intresseavvägning

I den mån vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning kan du invända mot behandlingen. Om du gör en sådan invändning ber vi dig ange varför vi inte bör behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs. Om du gör en motiverad invändning undersöker vi situationen och kommer antingen att avbryta eller anpassa databehandlingen, eller förklara våra tvingande legitima skäl att fortsätta den.

Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser från andra leverantörer. Observera att denna integritetspolicy endast gäller för RATIONAL AG:s webbplatser. Vi har inget inflytande över andra webbplatser och kontrollerar inte att andra leverantörer följer gällande dataskyddsbestämmelser.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller anpassa denna integritetspolicy i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Version: Juli 2022