Företagsstyrning.

Företagsstyrning handlar om att driva och kontrollera företag på ett ansvarsfullt sätt som skapar värde på lång sikt.

Företagsstyrningsrapport enligt §§ 289f och 315d i den tyska handelslagen Handelsgesetzbuch (HGB) och intyg om överensstämmelse för räkenskapsåret 2021.

Nedan hittar du företagsstyrningsrapporten i enlighet med §§289f och 315d i HGB. Här rapporterar ledningen och styrelsen i enlighet med princip 22 i den tyska koden för företagsstyrning (Deutscher Corporate Governance Kodex) från den 16 december 2019 om företagsstyrningen på RATIONAL. Företagsstyrningsrapporten kompletteras med en ersättningsrapport. Företagsstyrningsrapporten är en del av RATIONAL AG:s lägesrapport och koncernlägesrapport i enlighet med §§289f och 315d HGB.

Bolagsordning.

Download
Rational AG:s bolagsordning för nedladdning

Ersättningssystem för ledning och styrelse

Download
Ersättningssystem styrelse
Ersättningssystem ledning