Revision.

Revisor 2021.

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenheimer Platz 4
81669 München
www.deloitte.de

Rapport från styrelsen för RATIONAL AG.

för räkenskapsåret 2021.

Bästa aktieägare!

2021 präglades av coronapandemin och av försörjningsbristerna på de globala marknaderna. Under dessa svåra förhållanden var det viktigare än någonsin att företaget flexibelt kunde anpassa sig till snabbt föränderliga marknads- och miljöförhållanden. RATIONAL:s medarbetare har under 2021 återigen bevisat sin enastående handlingsförmåga och uthållighet. När det gäller kundnöjdheten ligger vi åter på topp. Endast flaskhalsarna i leveranserna av elektroniska komponenter har förhindrat ännu bättre återhämtning efter det första pandemiåret 2020.