Granitemaljerade kantiner.

Hörnen på kantinerna är rätvinkliga, så att du får ut hela portioner av kakor. Mycket god värmeledningsförmåga för jämn bryningsfärg och luftiga långpannekakor.

Granitemaljerade kantiner 1/2 GN (325 x 265 mm)
Djup 20 mm
Artikelnr 6014.1202
Granitemaljerade kantiner 1/2 GN (325 x 265 mm)
Djup 40 mm
Artikelnr 6014.1204
Granitemaljerade kantiner 1/2 GN (325 x 265 mm)
Djup 60 mm
Artikelnr 6014.1206
Granitemaljerade kantiner 2/3 GN (325 x 354 mm)
Djup 20 mm
Artikelnr 6014.2302
Granitemaljerade kantiner 2/3 GN (325 x 354 mm)
Djup 40 mm
Artikelnr 6014.2304
Granitemaljerade kantiner 2/3 GN (325 x 354 mm)
Djup 60 mm
Artikelnr 6014.2306
Granitemaljerade kantiner 2/3 GN (325 x 354 mm)
Djup 100 mm
Artikelnr 6014.2310
Granitemaljerade kantiner 1/1 GN (325 x 530 mm)
Djup 20 mm
Artikelnr 6014.1102
Granitemaljerade kantiner 1/1 GN (325 x 530 mm)
Djup 40 mm
Artikelnr 6014.1104
Granitemaljerade kantiner 1/1 GN (325 x 530 mm)
Djup 60 mm
Artikelnr 6014.1106
Granitemaljerade kantiner 1/1 GN (325 x 530 mm)
Djup 100 mm
Artikelnr 6014.1110
Granitemaljerade kantiner 2/1 GN (650 x 530 mm)
Djup 20 mm
Artikelnr 6014.2102
Granitemaljerade kantiner 2/1 GN (650 x 530 mm)
Djup 40 mm
Artikelnr 6014.2104
Granitemaljerade kantiner 2/1 GN (650 x 530 mm)
Djup 60 mm
Artikelnr 6014.2106
Granitemaljerade kantiner Bageristandard (400 x 600 mm)
Djup 20 mm
Artikelnr 6014.1002
Granitemaljerade kantiner Bageristandard (400 x 600 mm)
Djup 40 mm
Artikelnr 6014.1004
Granitemaljerade kantiner Bageristandard (400 x 600 mm)
Djup 60 mm
Artikelnr 6014.1006

Fler tillbehör.