Wydajna elastyczność.

Doskonałe rezultaty na każdym polu.

Elastyczność – ponieważ „normalność” stanowi wyjątek. Ryby, mięso, warzywa. Krwiste, medium, wypieczone. Super ostre, bez soli. Wszystko teraz, wszystko jednocześnie, wszystko świeże, ale każda potrawa inaczej. Elastyczność – to podstawa również w ramach wyżywienia zbiorowego. W przypadku specjalistycznych diet, indywidualnych wymogów lub wyżywienia dla pracowników. Teraz kuchnie muszą produkować niezawodnie, szybko i wydajnie. W tym celu została opracowana funkcja iZoneControl. Pozwala ona podzielić dno kadzi aż na cztery dowolne strefy, które można indywidualnie dostosować pod względem wielkości, pozycjonowania i kształtów. W jednej kadzi można przyrządzać identyczne lub różne potrawy. Jednocześnie lub z przesunięciem czasowym, z zastosowaniem tej samej lub innej temperatury. Z czujnikiem temperatury rdzenia lub na czas. W każdym przypadku bez konieczności nadzorowania, bez dodatkowego wyposażenia. Ale za to z pewnością osiągania niezawodnie pysznych rezultatów.

Pełna kontrola.

iZoneControl umożliwia indywidualne podzielenie dna kadzi na strefy grzewcze z różnymi temperaturami. Niewykorzystywane powierzchnie nie są podgrzewane. Dla każdej ze stref można uruchomić inteligentną ścieżkę przyrządzania. Dno kadzi automatycznie podgrzewa się do temperatury umożliwiającej osiągnięcie optymalnego rezultatu. A ze względu na sugestie dostarczane przez iZoneControl, jakie potrawy najlepiej przyrządzać w poszczególnych strefach, można pracować jeszcze bardziej wydajnie. Dla użytkownika oznacza to jeszcze większą elastyczność, oszczędność czasu i pełną kontrolę nad sytuacją.

Podział kadzi na strefy.

Niezależnie od wielkości iVario można podzielić na cztery niezależne strefy. W przypadku iVario XS (opcjonalnie) oraz iVario Pro 2-S lewa kadź otrzymuje trzy, a prawa jedną strefę. Lub odwrotnie. Lub po dwie strefy z lewej oraz z prawej strony. W przypadku dużego iVario Pro całe dno kadzi jest podzielone na cztery strefy.

Kształty, wielkość i rozmieszczenie poszczególnych stref są dowolne. Dzięki temu użytkownik zachowuje największą możliwą elastyczność z wykorzystaniem tylko jednej kadzi. Na ekranie wyświetlane jest całe dno kadzi podzielone na poszczególne strefy. Dotknięciem palca można określić, które powierzchnie mają zostać połączone w jedną strefę. Zaleta: największa możliwa elastyczność, łatwa obsługa.

Inteligentne prowadzenie użytkownika.

Funkcja inteligentnego prowadzenia użytkownika przedstawia na ekranie sugestie, które potrawy można przyrządzać razem. Dodatkowo wskazuje optymalne wykorzystanie powierzchni, np. w oparciu o temperaturę. Ponadto iZoneControl informuje, gdzie umieścić poszczególne produkty, aby zostały optymalnie przyrządzone. Pozwala to oszczędzać czas i energię.

Ręczne i inteligentne bony.

Aby zagwarantować jeszcze większą elastyczność, w jednej kadzi można zastosować bony ręczne i inteligentne. Jedyny warunek: strefy muszą pracować w trybie „smażenie”.

Każdą ze stref można nadzorować za pomocą czasomierza i uruchamiać z różnym czasem trwania przyrządzania oraz z różną lub identyczną temperaturą. Za pośrednictwem ekranu oraz sygnału akustycznego użytkownik informowany jest o zakończeniu pracy.

Czujnik temperatury rdzenia.

W jednej kadzi można wykorzystać dwa czujniki temperatury rdzenia, przy czym jeden czujnik temperatury rdzenia jest opcjonalny i należy go dodać za pomocą portu USB. W przypadku iVario XS oraz iVario Pro 2-S do dyspozycji są łącznie cztery czujniki temperatury rdzenia, w przypadku pozostałych modeli – dwa. Dzięki temu można wykorzystywać jeszcze więcej inteligentnych paragonów.

Więcej informacji.