Zgodność z normami

Firma RATIONAL, działająca na arenie międzynarodowej od prawie pięćdziesięciu lat, cieszy się doskonałą reputacją jako partner biznesowy. Zawsze realizowaliśmy ten cel, zapewniając naszym klientom najwyższe możliwe korzyści.

Przestrzeganie wszystkich obowiązujących globalnie przepisów prawa oraz kierowanie się międzynarodowymi i krajowymi standardami postępowania, a także etyczne zachowanie są oczywistością zarówno dla nas jako przedsiębiorstwa, jak i dla naszych pracowników. Poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu jest tutaj istotnym aspektem. Poprzez uczciwe, otwarte i szczere postępowanie wobec wszystkich naszych partnerów biznesowych i interesariuszy utrzymujemy naszą pozycję niezawodnego partnera, zwiększając w ten sposób atrakcyjność współpracy. Ponadto unikamy w ten sposób sporów prawnych i kar grzywny.
Najwyższym celem firmy RATIONAL w zakresie zgodności z przepisami jest utrzymanie naszych wartości poprzez przestrzeganie wszystkich istotnych regulacji prawnych i wewnętrznych wytycznych, a tym samym również ochrona przedsiębiorstwa i jego organów. System zarządzania zgodnością z przepisami RATIONAL jest tym samym ukierunkowany na zapobieganie wszelkim naruszeniom regulacji, które mogą mieć istotne konsekwencje dla przedsiębiorstwa i jego pracowników ze względu na odpowiedzialność karną, odpowiedzialność cywilną lub utratę reputacji. Dotyczy to zarówno aspektów istotnych z punktu widzenia prawa karnego, takich jak łapownictwo i korupcja, jak i aspektów praw człowieka, takich jak praca dzieci czy praca niewolnicza.

Ustawa o współczesnym niewolnictwie