Wędzenie produktów spożywczych w urządzeniu.

  • Produkty spożywcze można wędzić w urządzeniu wyłącznie z wykorzystaniem VarioSmoker, oryginalnego wyposażenia dodatkowego do wędzenia firmy RATIONAL.