Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzenia.

 • Gdy pojemniki są napełnione cieczą lub wypełniają się upłynniającym się produktem podczas gotowania, wolno używać wyłącznie tych poziomów załadunku, przy których operator z łatwością może zajrzeć do wsuniętych pojemników – ryzyko oparzenia! W komplecie z urządzeniem znajdują się naklejki ostrzegawcze.
 • Drzwi komory urządzenia należy zawsze otwierać bardzo powoli (gorąca para) – ryzyko oparzenia!
 • Wyposażenia i innych przedmiotów znajdujących się w gorącej komorze wolno dotykać tylko przez termiczną odzież ochronną – ryzyko oparzenia!
 • Temperatura zewnętrzna urządzenia może przekraczać 60°C, dotykać tylko elementów obsługowych urządzenia – ryzyko oparzenia!
 • Spryskiwacz ręczny i woda ze spryskiwacza mogą być gorące – ryzyko oparzenia!
 • Tryb „Cool Down”: funkcję „Cool Down” wolno aktywować jedynie przy prawidłowo zablokowanej osłonie wentylatora – ryzyko obrażeń!
 • Nie dotykać wirnika wentylatora – ryzyko obrażeń!
 • Mycie: agresywne środki chemiczne – ryzyko oparzenia chemikaliami! Podczas czyszczenia nosić odpowiednią odzież ochronną, okulary i rękawice ochronne oraz maskę ochronną na twarz.
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w rozdziale „Czyszczenie / Efficient CareControl”.
 • W pobliżu urządzenia nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych – niebezpieczeństwo pożaru!
 • Zablokować hamulce urządzeń mobilnych i ruchomych stelaży, jeżeli nie są one już przemieszczane. Wózki mogą się potoczyć po nierównym podłożu – ryzyko obrażeń!
 • W przypadku mobilnego użytkowania stelaży ruchomych należy zawsze zamykać blokadę pojemników. Nakrywać pojemniki z płynami, aby nie dopuścić do rozchlapania gorącej cieczy – ryzyko oparzenia!
 • Podczas wstawiania i wyjmowania stelaża na talerze i stelaża ruchomego należy prawidłowo zamocować wózek transportowy do urządzenia – ryzyko obrażeń.
 • Stelaże ruchome, stelaże na talerze, wózki transportowe i urządzenia zamontowane na kółkach mogą się przewrócić podczas transportu na nierównym podłożu lub na progach – ryzyko obrażeń!