Aktualna informacja bezpieczeństwa:

Urządzenia nablatowe

iCombi Pro w wersji gazowej 6-1/1
iCombi Pro w wersji gazowej 6-2/1
iCombi Pro w wersji gazowej 10-1/1
iCombi Pro w wersji gazowej 20-1/1

W rzadkich przypadkach w urządzeniach nablatowych iCombi Pro w wersji gazowej z oprogramowaniem w wersji LM100 – 16.1.20 i LM100 – 16.1.24 może dojść do przegrzania komory do gotowania. W najgorszym przypadku może to spowodować zapalenie się tłuszczu, a w konsekwencji pożar.

Dlatego też konieczne jest, aby wszystkie urządzenia nablatowe iCombi Pro w wersji gazowej zostały natychmiast aktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania LM100 – 16.1.27.

Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Jeżeli z komory urządzenia wydobywa się dym, należy je wyłączyć. Nie otwierać drzwi komory, ponieważ może dojść do zapłonu dymu lub tłuszczu.

Najnowsza wersja oprogramowania jest dostępna na stronie internetowej RATIONAL .

Tutaj można znaleźć również wskazówki dotyczące aktualizacji urządzeń.

Aby w przyszłości zawsze mieć zainstalowaną aktualną wersję oprogramowania, zalecamy automatyczną i bezpłatną aktualizację oprogramowania za pośrednictwem ConnectedCooking .

Wersję oprogramowania urządzenia można odczytać na urządzeniu w następujący sposób:

1. Wybrać ustawienia:
2. Wybrać punkt menu Urządzenie:
3. Wersja oprogramowania jest wyświetlana w górnej części menu:

Softwareversion w tym przykładzie: LM100-16.1.24