Zarządzanie ryzykiem.

Regularne doskonalenie jakości firmy i profesjonalne zarządzanie ryzykiem są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Dlatego też system zarządzania ryzykiem RATIONAL dysponuje licznymi narzędziami umożliwiającymi odpowiednio wczesne rozpoznanie i analizę ryzyka i możliwości. W tym celu stale kontrolujemy i ulepszamy procesy i instrumenty wczesnego ostrzegania.

Skuteczność i aktualność systemu zarządzania ryzykiem jest na bieżąco aktualizowana i dostosowywana przez dział audytu wewnętrznego. Ponadto audytor końcowy sprawdza, czy zarząd podjął środki wymagane zgodnie z § 91 ust. 2 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG) w celu terminowego rozpoznania zmian, które mógłby zagrozić dalszemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na temat systemu zarządzania ryzykiem firmy RATIONAL AG można znaleźć w odpowiednich sprawozdaniach rocznych.