Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

VarioCookingCenter®.

Nr serii 8007287 (E11VH10098007287) – 8047539 (E13VJ20068047539).

Bezpieczeństwo użytkownika oraz niezawodność i trwałość naszych urządzeń są dla nas najważniejsze. W ramach stałego monitorowania produktów stwierdziliśmy, że w rzadkich przypadkach w urządzeniach z serii VarioCookingCenter® może dojść do samoczynnego poruszania się kadzi. Może to powodować niekontrolowane wylewanie się gorących potraw, a w konsekwencji obrażenia osób znajdujących się w pobliżu.

Prosimy więc przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa:

Aby wykluczyć opisane powyżej ryzyko o małym prawdopodobieństwie, przy najbliższym przeglądzie serwisowym lub wizycie partnera serwisowego na urządzenie zostanie wgrane oprogramowanie VCC-01-02-04.7.

W ramach tego oprogramowania, aby móc poruszać kadzią należy jednocześnie naciskać pokrętło obsługi. Jest to funkcja, w którą wyposażone jest również aktualnie produkowany produkt iVario.

Najnowsza wersja oprogramowania jest dostępna tutaj.
Tutaj zamieszczone są również wskazówki dotyczące aktualizacji urządzeń.

Aby w przyszłości zawsze dysponować aktualną wersją oprogramowania, zalecamy automatyczną i bezpłatną aktualizację oprogramowania za pośrednictwem ConnectedCooking.