Aktualizacja oprogramowania.

Aby zawsze byli Państwo na bieżąco.

Urządzenia RATIONAL działają w analogiczny sposób jak smartfony: jedynie utrzymywanie urządzeń w zgodzie z najnowszym stanem techniki i regularne przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania gwarantuje najwyższą możliwą wydajność i standardy bezpieczeństwa, a także umożliwia bezpłatne korzystanie z dalszych udoskonaleń. 

Zalety:
  • Rozszerzenie i ulepszenie funkcji i wydajności aplikacji
  • Zwiększone standardy bezpieczeństwa
  • Usunięte usterki

Automatyczne aktualizacje oprogramowania.

Za pomocą ConnectedCooking.

Najprościej i najszybciej otrzymają Państwo bezpłatną i automatyczną aktualizację oprogramowania za pośrednictwem ConnectedCooking. Po podłączeniu urządzenia RATIONAL do ConnectedCooking i aktywacji opcji Ustawienia urządzenia/ ConnectedCooking/ Automatyczne aktualizacje oprogramowania do urządzenia będą automatycznie przesłane nowe aktualizacje. Wystarczy zatwierdzić je jednym dotknięciem palca, a urządzenie uruchomi się ponownie. Proces ten trwa zaledwie kilka minut.

Ręczna aktualizacja oprogramowania.

Za pomocą pamięci USB.

Chcą Państwo przeprowadzić aktualizację oprogramowania ręcznie? Tutaj mogą Państwo znaleźć aktualne wersje oprogramowania dla urządzeń RATIONAL.

Prosimy upewnić się, że do aktualizacji wykorzystywana jest oryginalna pamięć USB RATIONAL. W tym celu należy pobrać oprogramowanie, rozpakować plik i pobrać poszczególne pliki na pamięć USB. Wystarczy podłączyć pamięć do gniazda USB w urządzeniu RATIONAL i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. W celu przeprowadzenia ręcznej aktualizacji oprogramowania urządzenia SelfCookingCenter lub VarioCookingCenter wyprodukowanego przed 09/2016 zalecamy skontaktować się z punktem Service Partner. W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem RATIONAL.

iCombi Pro

LM100-17.0.30

(Data publikacji: 05/2024)

iVario

LMX-2.13.8

(Data publikacji: 04/2024)

iCombi Classic

LM200-8.0.8

(Data publikacji: 03/2024)

SelfCookingCenter
(od daty produkcji 09/2016)

SCC_07-00-10-6.34

(Data publikacji: 09/2022)

VarioCookingCenter
(od daty produkcji 10/2011)

VCC-01-01-04.7 / VCC-01-02-04.7

(Data publikacji: 04/2023)

CombiMaster Plus

C-3-03.00

(Data publikacji: 06/2022)

Loader.

Nasz RATIONAL-Loader automatycznie rozpakowuje i kopiuje pliki aktualizacji oprogramowania. W tym celu należy skorzystać z pamięci zewnętrznej USB RATIONAL. Gdy pliki zostaną zapisane na pamięci USB, można przeprowadzić aktualizację oprogramowania ręcznie.

Linia urządzeń iCombi Pro/Classic
Loader Pobierz
Linia urządzeń iVario
Loader Pobierz
Linia urządzeń SelfCookingCenter/CombiMasterPlus
Loader Pobierz
Linia urządzeń VarioCookingCenter
Loader Pobierz