Wskazówki dotyczące użytkowania.

  • Należy przestrzegać krajowych i lokalnych norm i przepisów dotyczących instalacji i eksploatacji profesjonalnych urządzeń kuchennych.
  • Nieodpowiednia instalacja, serwis, konserwacja lub czyszczenie oraz zmiany w konstrukcji urządzeń mogą spowodować uszkodzenia, obrażenia lub śmierć.
  • Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
  • Z urządzenia można korzystać wyłącznie do przyrządzania potraw w kuchniach profesjonalnych. Każdy inny rodzaj użytkowania jest niezgodny z przeznaczeniem i niebezpieczny.
  • Nie wolno przyrządzać potraw zawierających substancje łatwopalne (np. produkty z alkoholem). Substancje o niskiej temperaturze zapłonu mogą ulec zapaleniu – niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu!
  • Preparaty czyszczące i odkamieniające oraz powiązane z nimi wyposażenie dodatkowe można wykorzystywać wyłącznie w celach opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Każdy inny rodzaj użytkowania jest niezgodny z przeznaczeniem i niebezpieczny.
  • W przypadku uszkodzenia szyby należy bezzwłocznie wymienić całą szybę.