Audyt końcowy.

Audytor 2021.

Deloitte GmbH
Firma audytorska
Rosenheimer Platz 4
81669 Monachium
www.deloitte.de

Sprawozdanie Rady Nadzorczej RATIONAL Aktiengesellschaft

dotyczące roku obrotowego 2021.

Szanowni Akcjonariusze,

rok 2021 był naznaczony kryzysem związanym z koronawirusem i globalnymi trudnościami w dostawach. W tych trudnych warunkach zarządzanie przedsiębiorstwem jeszcze bardziej niż zwykle wymagało elastycznego dopasowania do szybko zmieniających się warunków rynkowych i środowiskowych. Pracownicy firmy RATIONAL w 2021 roku ponownie udowodnili swoją wyjątkową wydajność i wytrwałość. W ramach zadowolenia klientów ponownie udało się nam osiągnąć najlepsze wyniki. Jedynie wąskie gardła w dostawach komponentów elektronicznych uniemożliwiły jeszcze lepszą regenerację po pierwszym roku pandemii 2020.