Organy spółki.

Organy zarządzające.

  • Dr Martin Hermann, dyrektor techniczny (CTO)
  • Markus Paschmann, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży (CSO)
  • Dr Peter Stadelmann, prezes zarządu
  • Jörg Walter, dyrektor handlowy (CFO)
  • Peter Wiedemann, dyrektor operacyjny (COO)
  • Walter Kurtz, przewodniczący Rady Nadzorczej (nie na zdjęciu)