Hållbarhetsarbete.
Vi har arbetat med hållbarhet i över 40 år.

Sedan företaget grundades 1973 har det varit en självklarhet för RATIONAL att agera ansvarsfullt och med hållbarheten i åtanke. Whitefficiency® är vårt bidrag till hållbarhetsarbetet, som börjar redan med produktutvecklingen. I samarbete med olika universitet forskar vi på innovativa lösningar för att minimera resursförbrukningen.

Engagemanget visar sig även i vår miljöcertifierade produktion och energieffektiva driftlogistik, liksom på områden som energibesiktigade byggnader, en miljöstandard som regelbundet stäms av mot DIN ISO 14001 samt insamling och återvinning av gamla ugnar.

RATIONAL går i täten för hela branschen på hållbarhetsområdet.

Betydande resursbesparingar.

Eftersom våra ugnar rymmer flera olika funktioner ger vi ett viktigt bidrag till ökad energi- och resurseffektivitet i dagens storkök. Detta bekräftas också av vår praktiska studie på Hochschule für Angewandte Wissenschaft i Zürich.

"Trots att vi utökade menyn uppnåddes 34 % lägre elförbrukning och 53 % lägre vattenförbrukning, vilket tydligt visar att multifunktionsugnar bör användas i dagens restaurangkök."

RATIONAL matlagningsteknik hjälper dig att spara energi, vatten, tid och råvaror – samtidigt som svinnet blir mycket mindre. Dessutom öppnar den innovativa kökstekniken dörren till maximal flexibilitet och prestanda och uppfyller mycket högt ställda krav på matlagningskvalitet.

Resultaten av vår analys av resursförbrukningen, som gjordes i form av en före- och efter-jämförelse, är entydiga: Den mest fördelaktiga energin är den som vi inte förbrukar.

International certifierad.

Vi bryr oss om miljön.

Hållbar produktion i alla led är en del av vår dagliga rutin, även ur ett ekologiskt perspektiv. Vi ser därför kontinuerligt över vår energiförbrukning och råvaruförbrukning. Vi är dessutom ISO certifierade och följer de kraven.

  • ISO certifierade sedan 1996 enligt ISO9001
    Vi jobbar för ständiga förbättringar för att göra effektivisera och göra våra processer mer effektiva.
  • Miljö certifierade sedan 2010 enligt ISO 4001
    Vi minskar ständigt våra utsläpp av avfall för att bli mer miljövänliga.
  • Energi certifierade sedan 2016 enligt ISO 50001
    Vi för bättrar hela tiden vår energi effektivitet.

"Ända sedan RATIONAL bildades har tanken om en hållbar affärsverksamhet och ett uttalat samhällsansvar varit en grundläggande del i våra affärs- och produktionsprocesser."

Dr. Peter Stadelmann, Vd och styrelseordförande, RATIONAL AG