Polityka prywatności.

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle istotna. Dlatego też pragniemy poinformować, które dane związane z wizytą na naszej stronie internetowej są przez nas wykorzystywane i w jakim celu. W razie dodatkowych pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych.

Ustawienia śledzenia

Poniżej można dezaktywować lub ponownie aktywować wszystkie usługi, za wyjątkiem technicznie koniecznych (patrz następny akapit).

Link do ustawień prywatności można znaleźć również na końcu każdej strony.

Podmiot odpowiedzialny
za przetwarzanie danych
RATIONAL Aktiengesellschaft
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech, Niemcy

E-mail: info@rational-online.com
https://www.rational-online.com
Pełnomocnik administratora ds. ochrony danych osobowych Inspektor ds. danych osobowych RATIONAL Aktiengesellschaft
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech, Niemcy

E-mail: privacy@rational-online.com

Informacje ogólne

Pojęcie danych osobowych zostało zdefiniowane w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych RODO. Zgodnie z nim są to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej w dalszej części „daną osobą”). Osoba fizyczna jest postrzegana jako możliwa do zidentyfikowania, gdy jest możliwa jej bezpośrednia lub pośrednia identyfikacja, w szczególności na podstawie identyfikatorów, takich jak np. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe, jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość danej osoby fizycznej. Są to przykładowo imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy data urodzenia.

W przypadku korzystania ze strony wyłącznie w celach informacyjnych, czyli bez dokonywania rejestracji i udostępniania informacji w inny sposób, pobieramy tylko dane osobowe przesyłane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową użytkownika. W celu oglądania naszej strony internetowej pobieramy następujące dane wymagane, aby umożliwić wyświetlanie strony oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawy prawne stanowi uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO).

W celu wyważenia interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO uwzględniliśmy nasz interes związany z udostępnieniem strony oraz interes użytkownika związany z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Ponieważ poniższe dane są technicznie wymagane w celu umożliwienia korzystania z naszej strony oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa, a w szczególności ochrony przed nadużyciami, postanowiliśmy, że dane te mogą być przetwarzane – z zapewnieniem ich bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym stanem techniki – z uwzględnieniem interesu użytkownika związanego z przetwarzaniem danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Dane Wykorzystywany system operacyjny
Cel przetwarzania Analiza urządzenia w celu zapewnienia optymalnego wyświetlania strony
Czas przetwarzania Dane są usuwane po zakończeniu danej sesji.
Dane Informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej i wykorzystywanej wersji
Cel przetwarzania Ocena wykorzystywanej przeglądarki internetowej w celu optymalizacji naszej strony internetowej
Czas przetwarzania Dane są usuwane po zakończeniu danej sesji.
Dane Dostawca usług internetowych użytkownika
Cel przetwarzania Ocena dostawcy usług internetowych użytkownika
Czas przetwarzania Dane są usuwane po zakończeniu danej sesji.
Dane Adres IP
Cel przetwarzania Wyświetlanie strony internetowej na danym urządzeniu
Czas przetwarzania Dane są usuwane po zakończeniu danej sesji.
Dane Data i godzina wizyty na stronie
Cel przetwarzania Zagwarantowanie odpowiedniego działania strony
Czas przetwarzania Dane są usuwane po zakończeniu danej sesji.
Dane Pliki dziennika
Cel przetwarzania Zagwarantowanie odpowiedniego działania strony
Czas przetwarzania Dane są usuwane po zakończeniu danej sesji.

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i zapisywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie konieczne do zapewnienia działania strony internetowej. Użytkownik nie ma więc możliwości sprzeciwu.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych może opierać się na różnych podstawach prawnych. Jeżeli potrzebujemy danych użytkownika do wykonania zawartej z nim umowy lub do udzielenia odpowiedzi na jego pytania dotyczące umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

Jeżeli uzyskamy zgodę użytkownika na określone przetwarzanie danych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1. zd. 1 lit a RODO. Część przetwarzania danych wykonujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy czym zawsze zachowana jest równowaga między interesami użytkownika wymagającymi ochrony a naszymi uzasadnionymi interesami. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. O ile przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO.

Poniżej wyjaśniamy, jak przetwarzamy dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Pliki cookies to pliki, które są przechowywane na komputerze użytkownika przez odwiedzaną witrynę internetową i umożliwiają ponowne przypisanie przeglądarki użytkownika. Pliki cookies służą do przekazywania informacji podmiotowi korzystającemu z plików cookies. Pliki cookies mogą przechowywać różne informacje, takie jak ustawienia języka i czas przebywania na naszej stronie internetowej lub wprowadzana na niej dane. Pozwala to na przykład uniknąć konieczności ponownego wprowadzania wymaganych danych formularza za każdym razem. Informacje zapisane w plikach cookies mogą być również wykorzystywane do identyfikacji preferencji i dostosowania treści do obszarów zainteresowań.

Istnieją różne rodzaje plików cookies: Sesyjne pliki cookies to dane, które są przechowywane w pamięci operacyjnej tylko tymczasowo i usuwane po zamknięciu przeglądarki. Stałe lub trwałe pliki cookies są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. W przypadku tego rodzaju plików cookies informacje mogą być również przechowywane w plikach tekstowych na komputerze użytkownika. W każdej chwili można jednak również usunąć te pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.

Własne pliki cookies są ustawiane przez odwiedzaną witrynę. Informacje z tych plików cookies może odczytywać tylko ta witryna. Pliki cookies stron trzecich są ustawiane przez organizacje, które nie prowadzą odwiedzanej witryny. Te pliki cookies są używane na przykład przez firmy marketingowe.

Podstawy prawne ewentualnego przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookies oraz czas ich przechowywania mogą się różnić. Jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszych nadrzędnych, uzasadnionych interesów, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Podany cel odpowiada naszemu uzasadnionemu interesowi.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, zapewnienia podstawowych funkcji, pomiaru zasięgu oraz – za zgodą użytkownika – dostosowania naszych usług do preferowanych obszarów zainteresowań.

W każdej chwili można usunąć pliki cookies już zapisane na danym urządzeniu. Jeśli użytkownik chce zapobiec zapisywaniu plików cookies, może to zrobić za pomocą ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Instrukcje dotyczące popularnych przeglądarek można znaleźć tutaj: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge, Safari, Safari mobile. Alternatywnie można również zainstalować tak zwane programy blokujące reklamy. Należy pamiętać, że po wyłączeniu korzystania z plików cookies niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać.

Po wejściu na naszą stronę internetową wszyscy użytkownicy są ponadto informowani przez baner informacyjny o wykorzystywaniu przez nas plików cookies i odsyłani do niniejszych informacji o ochronie danych osobowych. Użytkownik jest proszony o zgodę na korzystanie z określonych plików cookies, szczególnie w zakresie personalizacji usług i działań marketingowych. Jednorazowo udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, klikając linki zamieszczone na końcu każdej strony (w tzw. stopce) i otwierając ustawienia śledzenia i usuwając zaznaczenie opcji przetwarzania, na które użytkownik wyraził uprzednio zgodę. ”

Nazwa pliku cookie RATIONALOnline
Cel przetwarzania Sesyjne pliki cookies struktury witryny
Podstawa prawna przetwarzania Uzasadniony interes – wymóg techniczny
Czas przetwarzania  do zakończenia sesji
Nazwa pliku cookie wantTip
Cel przetwarzania Sesyjny plik cookie funkcji Javascript „Tooltip”
Podstawa prawna przetwarzania Uzasadniony interes – wymóg techniczny
Czas przetwarzania  do zakończenia sesji

Usercentrics

Do zarządzania zgodami na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Usercentrics. Usercentrics to oprogramowanie firmy Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium.

Usercentrics określa język używany w przeglądarce użytkownika. Aby sprawdzić, czy podczas poprzedniej wizyty na naszej stronie internetowej użytkownik dokonał już wyboru w naszym narzędziu do udzielania zgody, wstawiany jest plik cookie. Ten plik cookie jest niezbędny do tego, aby strona internetowa rozpoznała, czy udzielono zgody na śledzenie. Ponadto tworzony jest plik dziennika w celu wykazania wydanej zgody. Plik ten zawiera adres IP w zanonimizowanej formie, informacje o wykorzystywanej przeglądarce, dane o zakresie zgody oraz datę i godzinę wizyty.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Celem przetwarzania danych jest zapewnienie przyjaznej dla użytkownika i zgodnej z prawem konstrukcji naszej strony internetowej. Chcemy ułatwiać użytkownikom wyrażenie zgody lub wycofanie zgody oraz zwiększyć przejrzystość przetwarzania danych na naszej stronie internetowej za pomocą plików cookies, pikseli, tagów itp. W celu przetwarzania danych leży również nasz prawnie uzasadniony interes.

Zgoda użytkownika lub odrzucenie korzystania z usług, które mogą zapisywać pliki cookies jest zapisywane na urządzeniu końcowym w tzw. pamięci lokalnej. Dane dotyczące zgody (udzielona zgoda i wycofanie zgody) pozostają zapisane na komputerze użytkownika do momentu usunięcia pamięci lokalnej. Aby umożliwić porównanie, Usercentrics zapisuje to jako wartości hash przez 3 lata.

Google Tag Manager

Ze względu na przejrzystość informujemy, że korzystamy z usługi Google Tag Manager. Google Tag Manager nie gromadzi danych osobowych. Tag Manager ułatwia nam integrację i zarządzanie naszymi tagami. Tagi to małe elementy kodu, które służą m.in. do pomiaru ruchu i zachowania odwiedzających, rejestrowania wpływu reklam internetowych i kanałów społecznościowych, remarketingu i orientacji na grupy docelowe oraz testowania i optymalizacji stron internetowych. Korzystamy z Tag Manager dla wszystkich usług cyfrowych wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli użytkownik przeprowadził dezaktywację, zostanie ona uwzględniona w Google Tag Manager. Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć na stronie: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html .

Analiza strony internetowej

W celu analizy i optymalizacji naszych stron internetowych korzystamy z różnych usług, które przedstawiono poniżej. Za pośrednictwem tych usług analizujemy, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę, jakie informacje są najbardziej poszukiwane lub w jaki sposób użytkownicy szukają oferty. Gromadzimy również dane o tym, z jakiej strony internetowej użytkownik dołączył do naszej witryny (tzw. referrer), jakie podstrony witryny zostały udostępnione lub jak często i przez jaki czas podstrona była oglądana. Pomaga nam to tworzyć przyjazne dla użytkownika rozwiązania, wyszukiwać błędy i ulepszać nasze oferty.

Kategoria danych, których to dotyczy Adres IP (zapisywany anonimowo)
Cel przetwarzania Tworzenie i zmiana informacji o plikach cookies.
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda
Czas przetwarzania 14 miesięcy
Wycofanie Zgodę można wycofać, zmieniając wybór w ustawieniach śledzenia (patrz powyżej, w sekcji Pliki cookies).
Kategoria danych, których to dotyczy Dane związane z urządzeniem, takie jak typ urządzenia, model systemu operacyjnego, typ i wersja przeglądarki
Cel przetwarzania Optymalizacja strony internetowej i dostosowanie treści oraz zagregowana analiza użytkowania.
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda
Czas przetwarzania 14 miesięcy
Wycofanie Zgodę można wycofać, zmieniając wybór w ustawieniach śledzenia (patrz powyżej, w sekcji Pliki cookies).
Kategoria danych, których to dotyczy Informacje związane z użytkowaniem, takie jak godzina użytkowania, czas trwania, miejsce pochodzenia, wyświetlone strony, kliknięcia i działania na stronie internetowej
Cel przetwarzania Optymalizacja strony internetowej i dostosowanie treści oraz zagregowana analiza użytkowania.
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda
Czas przetwarzania 14 miesięcy
Wycofanie Zgodę można wycofać, zmieniając wybór w ustawieniach śledzenia (patrz powyżej, w sekcji Pliki cookies).

Matomo

Na naszej witrynie internetowej korzystamy z oprogramowania do analizy internetowej typu open source Matomo, usługi oferowanej przez „InnoCraft Ltd”, firmę z siedzibą w 7 Waterloo Quay PO625 Wellington, Nowa Zelandia. Ponieważ firma InnoCraft znajduje się poza granicami UE, wyznaczyła ona swoje przedstawicielstwo w UE: ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg (privacy@innocraft.com). Oprogramowanie jest obsługiwane wyłącznie przez własne serwery.

Wykorzystywane są przy tym pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. W tym celu informacje o korzystaniu ze strony zarejestrowane w pliku cookie (włącznie ze skróconym adresem IP) są przesyłane na nasz serwer i zapisywane w celach analizy użytkowania. Matomo nie przekazuje danych na serwery, które znajdują się poza naszą kontrolą. W ramach tego procesu adres IP użytkownika jest natychmiast anonimizowany, aby nie była możliwa jego identyfikacja. Zebrane informacje o korzystaniu z niniejszej strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim.

Gromadzone dane wykorzystujemy do statystycznej analizy zachowań użytkowników w celu optymalizacji funkcjonalności i stabilności witryny internetowej oraz w celach marketingowych. Nasz interes i cel przetwarzania danych polega na optymalizacji naszej witryny internetowej, dostosowywaniu treści i ulepszaniu naszej oferty. Anonimizacja pozwala odpowiednio chronić interesy użytkowników. Dane analityczne przechowujemy tylko tak długo, jak wymaga tego cel przetwarzania danych, maksymalnie jednak 14 miesięcy.

Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. W każdej chwili można wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość, zmieniając wybór w ustawieniach plików cookie (patrz wyżej, ustawienia śledzenia). Alternatywnie można usunąć pliki cookies (wszystkie lub tylko z tej witryny). Wtedy ponownie wyświetlony zostanie baner z opcjami wyboru.

Reklamy

Wykorzystujemy pliki cookies do celów marketingowych, aby kierować do naszych użytkowników reklamy w oparciu o ich zainteresowania. Dodatkowo korzystamy z plików cookies, aby ograniczyć prawdopodobieństwo wyświetlania reklamy i mierzyć skuteczność naszych działań reklamowych. Informacje te mogą być również udostępniane osobom trzecim, np. sieciom reklamowym. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Facebook Custom Audience / piksel konwersji śledzenia

W ramach reklamy internetowej w oparciu o preferencje użytkownika korzystamy z usługi Custom Audiences firmy Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Podmiotem przetwarzającym dla nas (jako przedsiębiorstwa z UE) jest również Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

W tym celu w menadżerze reklam na Facebooku na podstawie określonych cech ustalamy grupy docelowe użytkowników, którym następnie mają zostać wyświetlane reklamy w serwisie Facebook. Użytkownicy są wybierani przez serwis Facebook na podstawie podanych przez nich informacji profilowych oraz innych danych udostępnionych podczas korzystania z serwisu Facebook. Gdy użytkownik po kliknięciu na reklamę zostaje przekierowany na naszą stronę internetową, Facebook otrzymuje za pośrednictwem zintegrowanego na naszej stronie internetowej piksela Facebook informację, że użytkownik kliknął na baner reklamowy.

Z zasady na podstawie danych dotyczących użytkowania jest generowana nieodwracalna i nieosobowa suma kontrolna (wartość haszująca), która jest przekazywana do serwisu Facebook w celach analizy i marketingu. Zapisywany jest przy tym plik cookie serwisu Facebook. Rejestruje on informacje o aktywnościach użytkownika na naszej stronie internetowej (np. zachowania podczas surfowania, odwiedzane podstrony itp.). Ponadto adres IP użytkownika jest zapisywany i wykorzystywany do geograficznego udostępniania reklam.

Nie korzystamy z usługi Facebook Custom Audiences za pośrednictwem listy klientów ani z funkcji „rozszerzonego porównania”.

Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. W każdej chwili można wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość, zmieniając wybór w ustawieniach śledzenia (patrz wyżej, w sekcji Pliki cookies). Alternatywnie można usunąć z tej witryny swoją lokalną pamięć masową. Wtedy ponownie wyświetlony zostanie baner z opcjami wyboru.

Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook oraz możliwości ustawień ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności serwisu Facebook. Ustawienia, które reklamy są wyświetlane w serwisie Facebook, można wprowadzać pod tym linkiem oraz w ustawieniach konta Facebook.

O ile użytkownik wyraził zgodę na opisane przetwarzanie danych, Facebook ma oczywiście dostęp do tych danych. W szczególności jest możliwe, że oprócz Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia dostęp do danych użytkownika ma również Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94О, USA. Firma Facebook Inc. znajduje się w niepewnym państwie trzecim, w którym poziom ochrony danych osobowych jest niższy.

Od 31.08.2020 r. Facebook udostępnia online „Dodatek do transferu danych na Facebooku w UE”, w ramach którego uwzględniane są standardowe klauzule umowne w przypadkach, w których Facebook Irland Limited jako podmiot przetwarzający dane przetwarza dane z UE/EOG i przesyła je do Facebook Inc. jako podwykonawcy przetwarzania dania danych.

Więcej informacji na temat usługi Custom Audiences firmy Facebook można znaleźć na stronie: https://de-de.facebook.com/business/help/449542958510885 .

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych i okresach przechowywania można uzyskać od dostawcy lub pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy .

Dezaktywacja funkcji „Facebook Custom Audiences” jest możliwa dla zalogowanych użytkowników pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# .

Nazwa dostawcy Facebook Inc. („Facebook”) z siedzibą pod adresem 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.
Typ dostawcy Podmiot przetwarzający
Przekazywanie danych do państw trzecich Tak
Kraj trzeci USA
Gwarancje według art. 44ff RODO Standardowe klauzule umowne
Kategoria danych, których to dotyczy Nagłówek HTTP: W nagłówku HTTP zawarte są informacje o adresie IP użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej, miejscu przechowywania stron, dokumencie, referencji w formacie URl oraz agencie użytkownika przeglądarki internetowej.
Cel przetwarzania Reklama oparta na zainteresowaniach
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda
Czas przetwarzania 180 dni
Dezaktywacja / wycofanie zgody Zgodę można wycofać, zmieniając wybór w ustawieniach śledzenia (patrz powyżej, w sekcji Pliki cookies).
Kategoria danych, których to dotyczy Dane dotyczące pikseli, takie jak np. identyfikator pikseli i dane plików cookie w serwisie Facebook.
Cel przetwarzania Reklama oparta na zainteresowaniach
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda
Czas przetwarzania 180 dni
Dezaktywacja / wycofanie zgody Zgodę można wycofać, zmieniając wybór w ustawieniach śledzenia (patrz powyżej, w sekcji Pliki cookies).
Kategoria danych, których to dotyczy Wartości opcjonalne, takie jak informacje o dokonanych zakupach, informacje o wartości konwersji.
Cel przetwarzania Reklama oparta na zainteresowaniach
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda
Czas przetwarzania 180 dni
Dezaktywacja / wycofanie zgody Zgodę można wycofać, zmieniając wybór w ustawieniach śledzenia (patrz powyżej, w sekcji Pliki cookies).

Śledzenie konwersji LinkedIn

W ramach naszej analizy reklamy internetowej korzystamy z usługi śledzenia konwersji LinkedIn firmy LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA, 94085-2810 USA. Podmiotem odpowiedzialnym za użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

W tym celu w ramach usługi LinkedIn Campaign Manager na podstawie określonych cech ustalamy grupy docelowe użytkowników, którym następnie mają zostać wyświetlane reklamy w serwisie LinkedIn. Użytkownicy są wybierani przez LinkedIn na podstawie podanych przez nich informacji profilowych oraz innych danych udostępnionych podczas korzystania z serwisu LinkedIn. Gdy użytkownik po kliknięciu na reklamę, zostanie przekierowany na naszą stronę internetową, LinkedIn otrzymuje za pośrednictwem zintegrowanego na naszej stronie internetowej tagu konwersji informację, że użytkownik kliknął na baner reklamowy.

Tag LinkedIn umożliwia tym samym rejestrację następujących danych:

 • Odwiedzana strona internetowa, w tym adres URL,
 • Strona odsyłająca
 • Adres IP
 • Właściwości urządzenia i przeglądarki (User Agent)
 • i znaczniki czasu.

Adresy IP są skracane przez LinkedIn lub haszowane (w przypadku użytkowania na kilku urządzeniach). Bezpośrednie cechy identyfikacyjne członków są usuwane w ciągu 7 dni w celu pseudonimizacji danych. Pozostałe pseudonimizowane dane są usuwane w ciągu 180 dni.

LinkedIn nie przekazuje nam jako operatorowi witryny internetowej danych osobowych, a jedynie udostępnia nam raporty i powiadomienia (które nie identyfikują użytkownika) o wizytach na stronie internetowej i wydajności reklamy. LinkedIn oferuje również usługę tzw. retargetingu, abyśmy, jako operator strony, mogli za pomocą tych danych wyświetlać spersonalizowane reklamy poza naszą stroną internetową, bez identyfikacji poszczególnych członków serwisu. Wykorzystywane są również nieumożliwiające identyfikacji dane w celu poprawienia reklamy i dotarcia do członków serwisu LinkedIn na różnych urządzeniach. Członkowie serwisu LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych w celach reklamowych za pośrednictwem ustawień konta. LinkedIn odsyła do dostosowania preferencji reklamowych na stronie: https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest .

Dane te przetwarzamy w celu dokonania oceny naszych kampanii reklamowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Bez zgody użytkownika udzielanej za pośrednictwem naszego banera plików cookies dane dla śledzenia konwersji w serwisie LinkedIn nie są przetwarzane. W każdej chwili można wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość, zmieniając wybór w ustawieniach śledzenia (patrz wyżej, w sekcji Pliki cookies). Alternatywnie można usunąć z tej witryny swoją lokalną pamięć masową. Wtedy ponownie wyświetlony zostanie baner z opcjami wyboru.

W ramach śledzenia konwersji LinkedIn serwis LinkedIn ma oczywiście dostęp do wymienionych danych. W szczególności możliwe jest, że oprócz LinkedIn Ireland О Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, dostęp do danych użytkownika ma również LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA, 94085-2810 USA.

LinkedIn Corporation znajduje się w niepewnym państwie trzecim, w którym poziom ochrony danych osobowych jest niższy. Ponieważ nie można wykluczyć przekazania danych zebranych za pomocą opisanego tutaj piksela do LinkedIn Corporation, wymagane są odpowiednie gwarancje zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych.

W związku z tym LinkedIn, jako element odpowiedniej umowy serwisowej LinkedIn, zapewnia swoim klientom usług LinkedIn umowę przetwarzania danych z powiązanymi standardowymi klauzulami umownymi, które można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa .

Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu pobierania danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez serwis LinkedIn, a także możliwości ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia konwersji LinkedIn można znaleźć na stronie: https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/conversion-tracking#get-started

Więcej informacji na temat przetwarzania danych i okresów przechowywania można znaleźć na stronie https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65521?lang=de .

Kategoria danych, których to dotyczy Nagłówek HTTP: W nagłówku HTTP znajdują się informacje o: Odwiedzona strona internetowa, w tym adres URL, referrer, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki (user agent) oraz znacznik czasu.
Cel przetwarzania Reklama oparta na zainteresowaniach
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda
Czas przetwarzania 180 dni
Dezaktywacja / wycofanie zgody Zgodę można wycofać, zmieniając wybór w ustawieniach śledzenia (patrz powyżej, w sekcji Pliki cookies).
Kategoria danych, których to dotyczy Dane specyficzne dla pikseli, takie jak ID pikseli
Cel przetwarzania Reklama oparta na zainteresowaniach
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda
Czas przetwarzania 180 dni
Dezaktywacja / wycofanie zgody Zgodę można wycofać, zmieniając wybór w ustawieniach śledzenia (patrz powyżej, w sekcji Pliki cookies).
Kategoria danych, których to dotyczy Wartości opcjonalne, takie jak informacje o dokonanych zakupach, informacje o wartości konwersji
Cel przetwarzania Reklama oparta na zainteresowaniach
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda
Czas przetwarzania 180 dni
Dezaktywacja / wycofanie zgody Zgodę można wycofać, zmieniając wybór w ustawieniach śledzenia (patrz powyżej, w sekcji Pliki cookies).
Nazwa dostawcy LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA, 94085-2810 USA.
Typ dostawcy Podmiot przetwarzający
Przekazywanie danych do państw trzecich Tak
Kraj trzeci USA

Google Ads, remarketing, śledzenie konwersji i tagi łączące konwersję

Korzystamy z usługi Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Podmiotem odpowiedzialnym za użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Oznacza to, że korzystamy z reklam Google Ads, w ramach których wykorzystujemy również usługi Google Remarketing, śledzenie konwersji i tagi łączące konwersję. Reklamy są wyświetlane na stronach wyników wyszukiwania Google oraz na stronach internetowych sieci reklamowej Google. Korzystamy również z list remarketingowych dla reklam. Pozwala nam to dostosować kampanie reklamowe do potrzeb użytkowników, którzy odwiedzili już naszą stronę internetową. Usługi te umożliwiają nam łączenie reklam z określonymi hasłami wyszukiwania oraz wyświetlanie reklam poprzednim odwiedzającym, w ramach których reklamowane są np. usługi oglądane przez odwiedzających na naszej stronie internetowej. W ten sposób możemy wyświetlać użytkownikom naszej strony internetowej na innych stronach należących do sieci reklamowej Google (w wyszukiwarce Google lub na innych stronach internetowych) reklamy oparte na ich zainteresowaniach.

W przypadku ofert zorientowanych na zainteresowania konieczna jest analiza zachowań użytkowników online. Do przeprowadzenia tej analizy Google wykorzystuje pliki cookies. Po kliknięciu na reklamę lub podczas wizyty na naszej stronie internetowej Google zapisuje na komputerze użytkownika plik cookie. Te pliki cookies mają ważność 90 dni. Informacje zebrane za pomocą odpowiedniego pliku cookie są wykorzystywane, aby móc konkretnie zwrócić się do odwiedzającego w razie późniejszego zapytania. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanej technologii plików cookies można znaleźć również w uwagach firmy Google dotyczących statystyk strony internetowej oraz w polityce prywatności. Ponadto za pomocą tagów łączących konwersję możemy przechowywać dane dotyczące kliknięć, aby efektywnie mierzyć informacje o śledzeniu konwersji. W ten sposób widzimy, czy po kliknięciu na reklamę zamieszczoną za pośrednictwem Google Ads użytkownik wykonuje określoną, zdefiniowaną przez nas czynność na stronie internetowej (np. czy zamawiane są usługi). W związku z tym na naszych stronach zostanie umieszczony tag łączący konwersję, do którego odwiedzający stronę mogą przejść po kliknięciu jednej z naszych reklam. Dzięki tagowi łączącemu konwersję możemy teraz gromadzić informacje o kliknięciach reklam w adresach URL strony konwersji i zapisywać je w własnych plikach cookie pierwszej strony (zamiast plików cookie stron trzecich) na naszej domenie.

Za pomocą tej technologii firma Google oraz my jako jej klienci otrzymujemy informacje o tym, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na nasze strony internetowe. Uzyskane przy tym informacje są wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej w celu optymalizacji reklam. Nie otrzymujemy żadnych informacji umożliwiających identyfikację tożsamości odwiedzających. Adres IP użytkownika jest przesyłany do Google, ale ponieważ w ramach stosowania usługi Google Analytics wykorzystujemy maskowanie IP firmy Google, adres IP użytkownika jest anonimizowany.

Dane dziennika są anonimizowane po upływie 9 miesięcy, a informacje w plikach cookie są anonimizowane po upływie 18 miesięcy.

Statystyki udostępniane przez Google zawierają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na jedną z naszych reklam i w razie potrzeby informację, czy zostali oni przekierowani na stronę naszej witryny opatrzoną tagiem konwersji. Na podstawie tych statystyk możemy zrozumieć, które hasła wyszukiwania szczególnie często wywoływały kliknięcia na nasze reklamy i które ogłoszenia prowadzą do nawiązania przez użytkownika kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w ramach korzystania z usługi Google Ads można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Jeżeli dane są przetwarzane poza UE/EOG, w celu zapewnienia poziomu ochrony danych we współpracy z usługodawcą zawarliśmy standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 RODO, które w indywidualnych przypadkach pozwalają na przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. W każdej chwili można wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość, zmieniając wybór w ustawieniach śledzenia (patrz wyżej, w sekcji Pliki cookies). Alternatywnie można usunąć z tej witryny swoją lokalną pamięć masową. Wtedy ponownie wyświetlony zostanie baner z linkiem do opcji wyboru.

Można również skorzystać z ustawień wyświetlania ( https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de ) za pomocą których można wybrać rodzaje reklam Google lub dezaktywować reklamy powiązane z zainteresowaniami w Google.

Newsletter i reklamowy kontakt telefoniczny

Na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem „reklamowych formularzy kontaktowych” (patrz poniżej) użytkownik ma możliwość zapisania się do naszego newslettera oraz zapisania swojego numeru telefonu w celu nawiązania kontaktu marketingowego, abyśmy mogli przekazywać mu informacje pocztą elektroniczną i telefonicznie/SMS za udzieloną przez niego zgodą (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO). Wraz ze zgodą na otrzymywanie newslettera oraz na kontakt telefoniczny użytkownik wyraża zgodę na regularne otrzymywanie:

 • Informacji o produktach i usługach (akcesoria, instruktaże, doradztwo w kuchni)
 • Zaproszeń na imprezy i ustaleń terminów (pokazy gotowania, kuchnia ekspertów, szkolenia w Akademii, pokazy targowe)
 • Badań satysfakcji klienta

od firmy RATIONAL AG, Siegfried-Meister-Straße 1,86899 Landsberg am Lech, Niemcy lub odpowiednich spółek należących do grupy. Kontakt z użytkownikiem nawiązuje wyłącznie spółka odpowiedzialna za użytkownika. Odpowiedzialność ta wynika z lokalizacji firmy użytkownika / miejsca wykonywania pracy.

W celu zapisania się do naszych newsletterów i uzyskania dodatkowej zgody na otzrymywanie reklam za pośrednictwem poczty elektronicznej stosujemy tzw. proces Double-Opt-in. Oznacza to, że po podaniu adresu e-mail prześlemy na podany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie zamówienia newslettera przez użytkownika. Jeśli użytkownik nie zrobi tego w czasie 24 godzin, zgłoszenie zostanie automatycznie usunięte. Jeżeli użytkownik potwierdzi swoją prośbę o otrzymanie newslettera, będziemy przechowywać jego adres e-mail do momentu rezygnacji z newslettera. Dane te przechowujemy wyłącznie w celu przesyłania newsletterów. Ponadto podczas rejestracji i potwierdzania każdorazowo zapisujemy adresy IP użytkownika i czasy, aby potwierdzić rejestrację w przypadku wątpliwości i aby w razie potrzeby wyjaśnić nadużycia danych osobowych. Podstawą prawną protokołowania rejestracji jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO na dokumencie potwierdzającym uprzednią zgodę, patrz również art. 7 ust. 1 RODO.

Podanie dalszych, oddzielnie oznakowanych danych jest dobrowolne i służy jedynie do personalizacji newslettera i/lub reklamy telefonicznej. Podstawą prawną jest tutaj zgoda użytkownika w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Zgodę na przesyłanie newslettera lub nawiązanie kontaktu telefonicznego można w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody można zgłosić, klikając linki zamieszczone w każdej wiadomości e-mail z newsletterem lub przesłać pocztą elektroniczną na adres privacy@rational-online.com , a także zgłosić telefonicznie.

Nazwa dostawcy newslettera salesforce.com, inc, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105 USA
Typ dostawcy Podmiot przetwarzający
Przekazywanie danych do państw trzecich Tak
Kraj trzeci USA
Gwarancje zgodnie z art. 44 ff RODO  Standardowe klauzule umowne UE / więcej:  https://sfdc.co/cakvbB
Nazwa dostawcy newslettera qualizerS Group AG,docx 47, D-80333 Monachium, Niemcy
Typ dostawcy Podmiot przetwarzający
Przekazywanie danych do państw trzecich Nie
Kraj trzeci  
Gwarancje zgodnie z art. 44 ff RODO   
Dane Adres IP podczas logowania
Cel przetwarzania Potwierdzenie zgłoszenia
Podstawa prawna przetwarzania Uzasadniony interes
Czas przetwarzania do 3 lat po odwołaniu/sprzeciwie
Dane Czas rejestracji
Cel przetwarzania Potwierdzenie zgłoszenia
Podstawa prawna przetwarzania Uzasadniony interes
Czas przetwarzania do 3 lat po odwołaniu/sprzeciwie
Dane Adres IP w ramach DOI
Cel przetwarzania Potwierdzenie Double-Opt-In
Podstawa prawna przetwarzania Uzasadniony interes
Czas przetwarzania do 3 lat po odwołaniu/sprzeciwie
Dane Czas weryfikacji DOI
Cel przetwarzania Potwierdzenie Double-Opt-In
Podstawa prawna przetwarzania Uzasadniony interes
Czas przetwarzania do 3 lat po odwołaniu/sprzeciwie
Dane Adres e-mail
Cel przetwarzania Wysyłka newslettera
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda
Czas przetwarzania do odwołania/sprzeciwu
Dane *Zwrot grzecznościowy
Cel przetwarzania Bezpośredni kontakt
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda
Czas przetwarzania do odwołania/sprzeciwu
Dane *Imię
Cel przetwarzania Bezpośredni kontakt
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda
Czas przetwarzania do odwołania/sprzeciwu
Dane *Nazwisko
Cel przetwarzania Bezpośredni kontakt
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda
Czas przetwarzania do odwołania/sprzeciwu
Dane *Numer telefonu
Cel przetwarzania Bezpośredni kontakt
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda
Czas przetwarzania do odwołania/sprzeciwu

Reklamowe formularze kontaktowe w serwisach Facebook i LinkedIn

W serwisach Facebook i LinkedIn korzystamy z tzw. „reklamowych formularzy kontaktowych”, aby zapewnić potencjalnym osobom możliwość dobrowolnego nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem zamieszczonego tam formularza kontaktowego. Alternatywnie można zawsze wybrać bezpośrednią drogę kontaktu za pośrednictwem formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej lub pocztą elektroniczną.
Za pośrednictwem reklamowych formularzy kontaktowych można rejestrować swój udział w wydarzeniach. Dane te są przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika i przetworzenia zapytania oraz umożliwienia użytkownikowi udziału w naszych szkoleniach internetowych. Wiąże się to również z naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Dane użytkownika, które otrzymaliśmy podczas kontaktu, zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, prośba użytkownika zostanie w pełni przetworzona i nie będzie on potrzebować ani żądać dalszej komunikacji.

Udostępnianie danych osobowych nie jest wymagane prawnie ani w związku z zawartą umową.
Nie korzystamy z zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wyżej wymienione dane osobowe otrzymują różni odbiorcy w i poza UE/EOG.
Są to następujący odbiorcy:

Odbiorcy w ramach koncernu RATIONAL (spółek krajowych) i spółek partnerskich
Kontakt z użytkownikiem nawiązuje wyłącznie spółka odpowiedzialna za użytkownika. Odpowiedzialność ta wynika z lokalizacji firmy użytkownika / miejsca wykonywania pracy.

Usługodawcy zewnętrzni w ramach przetwarzania zlecenia zgodnie z art. 28 RODO:

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company
  Wilton Place,
  Dublin 2, Irlandia
  Tutaj można znaleźć aktualną umowę o przetwarzaniu danych oraz standardowe klauzule umowne LinkedIn https://legal.linkedin.com/dpa/DE.
 • Facebook Ireland Ltd.
  4 Grand Canal Square
  Grand Canal Harbour
  Dublin 2 Ireland
  Od 31.08.2020 r. Facebook udostępnia online „Dodatek do transferu danych na Facebooku w UE”, w ramach którego uwzględniane są standardowe klauzule umowne w przypadkach, w których Facebook Irland Limited jako podmiot przetwarzający dane przetwarza dane z UE/EOG i przesyła je do Facebook Inc. jako podwykonawcy przetwarzania dania danych.

Zwracamy wyraźnie uwagę, że zarówno serwis LinkedIn, jak i Facebook zapisują dane użytkowników (np. adres IP, ew. również osobiste zainteresowania, zachowania na stronach obu usługodawców, dane osobowe przechowywane w portalach itp.) i wykorzystują je do celów komercyjnych.

Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie i dalsze wykorzystywanie tych danych, ponieważ o sposobie ich przetwarzania decydują wyłącznie firmy Facebook/LinkedIn. Obecnie nie jesteśmy w stanie prześledzić zakresu, miejsca i okresu przechowywania danych, stopnia powiązania i analizy danych ani podmiotów, którym dane te są przekazywane. Nie mamy również wglądu ani żadnego wpływu w odniesieniu do terminów usuwania danych, czyli do tego, czy i w jakim stopniu przestrzegane są terminy ich usuwania.

Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu pobierania danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez LinkedIn, a także możliwości ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn.

Korzystamy z formularzy kontaktowych Google Ads, aby zapewnić potencjalnym klientom możliwość dobrowolnego skontaktowania się z nami za pośrednictwem wyświetlanego tam formularza kontaktowego. Rozszerzenia formularza kontaktowego Google Ads stanowią usługę firmy Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Podmiotem odpowiedzialnym za użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Alternatywnie można zawsze wybrać bezpośrednią drogę kontaktu za pośrednictwem formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej lub pocztą elektroniczną.

Za pośrednictwem formularzy kontaktowych Google Ads można rejestrować się na nasze pokazy (gotowania).

W przypadku nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego Google Ads, podane przez użytkownika dane (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy i miejsce zamieszkania oraz wykonywany zawód i nazwa firmy) będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia zapytania o udział w jednym z naszych pokazów gotowania i umożliwienia udziału w naszym pokazie. Wiąże się to również z naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nie przewiduje się przetwarzania danych w innych celach.

Dane osobowe, których podanie jest wymagane, są zaznaczone jako pola obowiązkowe w odpowiednim formularzu rejestracyjnym; podanie dalszych informacji jest dobrowolne.

Dane użytkownika, które otrzymaliśmy w ramach nawiązania kontaktu, zostaną usunięte w przypadku rejestracji na jeden z naszych pokazów gotowania najpóźniej po 24 miesiącach, o ile w tym czasie dalsza komunikacja z użytkownikiem nie będzie konieczna, nie będzie przez niego pożądana lub nie zostanie przez niego zainicjowana.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się opisanemu przetwarzaniu danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego Google ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy przesłać nam wiadomość e-mail na adres privacy@rational-online.com , aby wyrazić swój sprzeciw ze skutkiem na przyszłość.

Wyżej wymienione dane osobowe otrzymują różni odbiorcy w i poza UE/EOG.

Są to następujący odbiorcy:

Odbiorcy w ramach koncernu RATIONAL (spółek krajowych) i spółek partnerskich

Kontakt z użytkownikiem nawiązuje wyłącznie spółka odpowiedzialna za użytkownika. Odpowiedzialność ta wynika z lokalizacji firmy użytkownika / miejsca wykonywania pracy.

W razie przekazania danych do kraju spoza Unii Europejskiej z zasady nie obowiązuje wysoki poziom ochrony danych osobowych.

Jeśli dane są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym/ UE, gdzie nie obowiązuje poziom ochrony danych zgodny z normą europejską, Google stosuje standardowe klauzule umowne zgodnie z własnymi oświadczeniami. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w warunkach przetwarzania danych zamówienia dla produktów reklamowych Google: https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/

Jeśli użytkownik korzysta z usług Google, Google w USA ma oczywiście dostęp do danych użytkownika. Zwracamy wyraźnie uwagę, że Google zapisuje dane użytkowników (np. adres IP, ew. również osobiste zainteresowania, zachowania na stronach Google, dane osobowe zapisane w Google itp.) i wykorzystuje je do celów komercyjnych.

Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie i dalsze wykorzystywanie tych danych, ponieważ o sposobie ich przetwarzania decyduje wyłącznie firma Google. Obecnie nie jesteśmy w stanie prześledzić zakresu, miejsca i okresu przechowywania danych, stopnia powiązania i analizy danych ani podmiotów, którym dane te są przekazywane. Nie mamy również wglądu ani żadnego wpływu w odniesieniu do terminów usuwania danych, czyli do tego, czy i w jakim stopniu przestrzegane są terminy ich usuwania.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz warunki korzystania z Google można znaleźć TUTAJ .

Informacje na temat warunków przetwarzania danych między podmiotami odpowiedzialnymi za produkty reklamowe Google można znaleźć TUTAJ .

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Google można znaleźć na stronie: https://business.safety.google/ .

Informacje na temat rozszerzeń formularza kontaktowego można znaleźć tutaj:

https://support.google.com/google-ads/answer/9423234?hl=de&ref_topic=9716366

Dodatkowo obowiązują również informacje o usługach Google Ads, remarketingu i śledzenia konwersji.

Mapy Google

Korzystamy z usługi Mapy Google. Mapy Google to usługa map od firmy Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Podmiotem odpowiedzialnym za użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

W celu korzystania z usługi Mapy Google na serwer dostawcy mogą być przesyłane informacje, w tym adres IP i adres wprowadzony w ramach funkcji trasy. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane.

W przypadku wizyty na stronie internetowej zawierającej Mapy Google przeglądarka użytkownika nawiązuje zazwyczaj bezpośrednie połączenie z serwerami Google bez korzystania z mapy, a treść mapy jest przesyłana do przeglądarki użytkownika i przez nią integrowana. Zastosowanie naszego narzędzia do zarządzania zgodą (Usercentrics) zapobiega temu, jeśli użytkownik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych w serwisie Mapy Google. Z powodu powiązania z usługą Mapy Google żadne dane nie będą przesyłane bez zgody użytkownika.

Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, obejmuje on następujące dane:

 • data i godzina wizyty na danej stronie internetowej,
 • adres internetowy lub adres URL odwiedzanej strony internetowej,
 • adres IP, wprowadzony w ramach planowania trasy adres (początkowy)

Korzystanie z usługi Mapy Google ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz ułatwienie wyszukiwania miejsc określonych przez nas na stronie internetowej.

Poprzez aktywację ustawień śledzenia użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie przez Google plików cookies, które mogą służyć również analizie zachowań użytkownika związanych z korzystaniem z serwisu do celów badania rynku i marketingu. Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest zatem zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając wybór w ustawieniach śledzenia (patrz wyżej, w sekcji Pliki cookies). Alternatywnie można usunąć pliki cookies (wszystkie lub tylko z tej witryny). Wtedy ponownie wyświetlony zostanie baner z linkiem do opcji wyboru. Jeżeli użytkownik nie wyrazi na to zgody lub wycofa swoją zgodę, korzystanie zostanie wstrzymane.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

YouTube (rozszerzony tryb ochrony danych)

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, firmy Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W przypadku wywołania strony, na której umieszczony jest film z serwisu YouTube, zazwyczaj nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube, a treść jest wyświetlana w przeglądarce internetowej. Zastosowanie naszego narzędzia do zarządzania zgodą (Usercentrics) zapobiega temu, jeśli użytkownik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych w serwisie YouTube. Z powodu powiązania z YouTube żadne dane nie będą przesyłane bez zgody użytkownika.

Ponadto w celu ochrony danych osobowych użytkownika korzystamy z opcji rozszerzonej ochrony danych udostępnionej przez YouTube. Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez YouTube w „trybie rozszerzonej ochrony danych” dane są jednak przesyłane do serwera YouTube tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie uruchamia odtwarzanie wideo. Jeżeli w tym momencie użytkownik jest zalogowany w serwisie YouTube, informacje dotyczące oglądanych filmów wideo zostaną przypisane do jego konta członkowskiego w serwisie YouTube. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta użytkownika przed odwiedzeniem naszej witryny.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w serwisie YouTube są udostępniane przez Google pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy

Poprzez aktywację ustawień śledzenia użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie do YouTube danych związanych z korzystaniem, które mogą służyć również analizie zachowań użytkownika związanych z korzystaniem z serwisu do celów badania rynku i marketingu. Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest zatem zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając wybór w ustawieniach śledzenia (patrz wyżej, w sekcji Pliki cookies). Alternatywnie można usunąć z tej witryny swoją lokalną pamięć masową. Wtedy ponownie wyświetlony zostanie baner z linkiem do opcji wyboru. Jeżeli użytkownik nie wyrazi na to zgody lub wycofa swoją zgodę, korzystanie zostanie wstrzymane.

Vimeo

Korzystamy z usługi Vimeo.com, Inc., 330 West 34 Street, 5th Floor, New York NY 10001, USA („Vimeo”) do wyświetlania i odtwarzania treści wideo dotyczących informacji o produktach (prezentacja Keynote w związku z wprowadzeniem produktu na rynek).

Są one pobierane z Vimeo lub przesyłane za pośrednictwem Vimeo. Do Vimeo mogą być przy tym przekazywane dane. Celem integracji filmów Vimeo jest sprawienie, aby nasza platforma edukacyjna była interesująca i atrakcyjna dla użytkowników oraz aby zapewnić lepszą prezentację naszych treści edukacyjnych dotyczących wprowadzania i korzystania z naszych produktów. Oprócz tekstów i zdjęć, dzięki Vimeo możemy również prezentować informacje w formie filmów wideo bezpośrednio na naszej stronie internetowej, zamiast udostępniać tylko link.

Gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę, na której jest umieszczony film wideo za pośrednictwem Vimeo, zazwyczaj nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo i wysyłane są dane na serwery w USA, co powoduje przesłanie na serwer Vimeo informacji o tym, którą stronę internetową użytkownik odwiedził.

Wyraźnie zwracamy uwagę na fakt, że Vimeo działa jako własny administrator i gromadzi dane osobowe od użytkownika, między innymi za pomocą plików cookie.

Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie i dalsze wykorzystywanie tych danych, ponieważ o sposobie ich przetwarzania decyduje wyłącznie firma Vimeo. Zakres, miejsce i okres przechowywania danych, stopnia powiązania i analizy danych ani podmiotów, którym dane te są przekazywane są nam znane wyłącznie z informacji zawartych w Polityce prywatności serwisu.

Zastosowanie naszego narzędzia do zarządzania zgodą (Usercentrics) zapobiega temu, jeśli użytkownik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych w serwisie Vimeo. Ze względu na integrację Vimeo żadne dane nie są zatem przekazywane bez zgody użytkownika.

Poprzez aktywację w usłudze Usercentics użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych do Vimeo za pomocą plików cookie i podobnych technologii używanych przez Vimeo, niezależnie od tego, czy posiada konto Vimeo, czy nie, gdy ogląda film. Dane obejmują m.in. adres IP użytkownika, informacje techniczne o typie przeglądarki, systemie operacyjnym, odwiedzanych stronach, adresach URL odsyłaczy, informacjach udostępnianych przez użytkowników na stronie, zapytaniach o wyszukiwanie, lokalizacji geograficznej, oglądanych treściach lub bardzo podstawowych informacjach o urządzeniu. Jeżeli w tym momencie użytkownik jest zalogowany w serwisie Vimeo, informacje dotyczące oglądanych filmów wideo zostaną przypisane do jego konta w serwisie Vimeo. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta użytkownika przed odwiedzeniem naszej platformy.

Firma RATIONAL jako administrator otrzymuje od Vimeo następujące dane dotyczące wideo: Wyświetlenia, tj. liczba wyświetleń wideo na żywo, szczytowa liczba oglądających, tj. największa liczba jednoczesnych widzów podczas streamingu oraz średni czas przebywania, tj. średni czas przebywania widza na stronie podczas wydarzenia na żywo oraz czas przebywania na stronie.

Vimeo ma siedzibę w USA, a tym samym w niepewnym państwie trzecim, w którym poziom ochrony danych jest niższy niż poziom UE/EOG. Vimeo do świadczenia usług korzysta również z centrów danych w USA. W ten sposób dane użytkowników mogą być również przetwarzane na serwerach w USA. Zwracamy uwagę, że zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE dla transferu danych do USA nie istnieje obecnie odpowiedni poziom ochrony. Może wiązać się to z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych, Vimeo zawiera ponadto standardowe klauzule umowne UE zgodnie z art. 46 RODO, które są udostępniane przez Komisję Europejską w celu zapewnienia, że ich dane są przetwarzane zgodnie z europejskim standardem ochrony danych, gdy są one przekazywane do krajów trzecich, takich jak USA, i tam przechowywane. Ponadto Vimeo posiada certyfikaty EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF), brytyjskiego rozszerzenia EU-U.S. DPF oraz Swiss-U.S. DPF. Certyfikaty te można znaleźć tutaj: Lista certyfikatów DPF

Dla RATIONAL podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, § 25 ust. 1 TTDSG.

Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, klikając linki zamieszczone na końcu każdej strony (w tzw. stopce) i otwierając ustawienia śledzenia i usuwając zaznaczenie opcji przetwarzania, na które użytkownik wyraził uprzednio zgodę. Jeżeli użytkownik nie wyrazi na to zgody lub wycofa swoją zgodę, korzystanie zostanie wstrzymane.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych i polityki dotyczącej plików cookie w serwisie Vimeo są udostępniane przez Vimeo pod następującym linkiem:

Kontakt

Istnieje możliwość nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem naszego adresu e-mail lub formularzy kontaktowych. Przekazane nam w ten sposób dane osobowe wykorzystujemy oczywiście wyłącznie do celu, w którym zostały one nam udostępnione podczas kontaktu.

Jeśli nasz formularz kontaktowy obejmuje pytania dotyczące danych, które nie są wymagane do realizacji danego zapytania, są one zawsze oznaczone jako nieobowiązkowe. Dane te służą nam do skonkretyzowania zapytania i lepszej realizacji prośby. Ujawnienie tych danych odbywa się wyraźnie dobrowolnie i za zgodą użytkownika. Jeśli podawane dane dotyczą także kanałów komunikacji (na przykład adres e-mail, numer telefonu), użytkownik wyraża ponadto zgodę na to, abyśmy skontaktowali się z nim poprzez ten kanał komunikacyjny w celu udzielenia odpowiedzi na dane zapytanie.

Oczywiście zawsze można odwołać zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych, którego dane kontaktowe zostały umieszczone na początku niniejszej strony.

Dane Adres IP podczas logowania
Cel przetwarzania Przesyłanie treści formularza na serwer internetowego
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda / inicjacja / realizacja stosunku umowy
Czas przetwarzania Do końca nawiązywania połączenia
Dane Zagadnienie
Cel przetwarzania Ulepszenie przetwarzania zapytania
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda / inicjacja / realizacja stosunku umowy
Czas przetwarzania Do osiągnięcia celu / zakończenia obowiązku dokumentowania
Dane Wiadomość
Cel przetwarzania Odpowiedź na zapytanie
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda / inicjacja / realizacja stosunku umowy
Czas przetwarzania Do osiągnięcia celu / zakończenia obowiązku dokumentowania
Dane Zwrot grzecznościowy
Cel przetwarzania Bezpośredni kontakt
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda / inicjacja / realizacja stosunku umowy
Czas przetwarzania Do osiągnięcia celu / zakończenia obowiązku dokumentowania
Dane Imię
Cel przetwarzania Bezpośredni kontakt
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda / inicjacja / realizacja stosunku umowy
Czas przetwarzania Do osiągnięcia celu / zakończenia obowiązku dokumentowania
Dane Nazwisko
Cel przetwarzania Bezpośredni kontakt
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda / inicjacja / realizacja stosunku umowy
Czas przetwarzania Do osiągnięcia celu / zakończenia obowiązku dokumentowania
Dane *Funkcja
Cel przetwarzania Ulepszenie przetwarzania zapytania
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda / inicjacja / realizacja stosunku umowy
Czas przetwarzania Do osiągnięcia celu / zakończenia obowiązku dokumentowania
Dane *Firma
Cel przetwarzania Ulepszenie przetwarzania zapytania
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda / inicjacja / realizacja stosunku umowy
Czas przetwarzania Do osiągnięcia celu / zakończenia obowiązku dokumentowania
Dane Adres e-mail
Cel przetwarzania Odpowiedź na zapytanie
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda / inicjacja / realizacja stosunku umowy
Czas przetwarzania Do osiągnięcia celu / zakończenia obowiązku dokumentowania
Dane Numer telefonu
Cel przetwarzania Odpowiedź na zapytanie
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda / inicjacja / realizacja stosunku umowy
Czas przetwarzania Do osiągnięcia celu / zakończenia obowiązku dokumentowania
Dane *Numer faksu
Cel przetwarzania Odpowiedź na zapytanie
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda / inicjacja / realizacja stosunku umowy
Czas przetwarzania Do osiągnięcia celu / zakończenia obowiązku dokumentowania
Dane Adres (firmy)
Cel przetwarzania Ulepszenie przetwarzania zapytania
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda / inicjacja / realizacja stosunku umowy
Czas przetwarzania Do osiągnięcia celu / zakończenia obowiązku dokumentowania

* dane nieobowiązkowe

Zastosowanie plików cookie UTM podczas korzystania z naszych formularzy kontaktowych.

Używamy parametru UTM, który pozwala nam dodawać do adresów URL rozszerzenia umożliwiające śledzenie. Odpowiedzialność za ten plik cookie ponosimy my. Używany przez nas tzw. parametr source pozwala nam zdefiniować źródło linku. Mogą to być strony internetowe Google lub kanały mediów społecznościowych. Jeśli użytkownik przejdzie na stronę RATIONAL AG za pośrednictwem linku RATIONAL AG oznaczonego parametrem UTM, informacja ta zostanie zapisana w pliku cookie sf_utms i przekazana do RATIONAL AG w przypadku rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Służy to do rozpoznania, z jakiej strony, tzn. z jakiego źródła użytkownik do nas dotarł.

Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, § 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając wybór w ustawieniach śledzenia (patrz wyżej, w sekcji Pliki cookie). Alternatywnie można usunąć pliki cookie (wszystkie lub tylko z tej witryny). Wtedy ponownie wyświetlony zostanie baner z linkiem do opcji wyboru. Jeżeli użytkownik nie wyrazi na to zgody lub wycofa ją, wykorzystywanie zostanie wstrzymane.

Dane przekazane za pośrednictwem parametru UTM zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania i nie będzie żadnych ustawowych obowiązków w związku z ich przechowywaniem. Okres przechowywania danych kontaktowych wynosi przy tym maksymalnie trzy lata od upływu celu przetwarzania.

Zgromadzone dane mogą być przekazywane innym spółkom, w tym międzynarodowym spółkom koncernu RATIONAL AG. Należy pamiętać, że w ramach tej usługi dane mogą być przekazywane do kraju, który nie posiada niezbędnych standardów ochrony danych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przesyłane.

Pobieranie opracowań technicznych i innych informacji

Na naszej stronie internetowej można znaleźć wiele różnych opracowań technicznych, artykułów i grafik informacyjnych. Przed pobraniem pliku użytkownik zostaje poproszony o podanie swoich danych kontaktowych (zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, miasto, kraj, firma). Dane te są przez nas zapisywane i wykorzystywane w celach reklamowych w wiadomościach e-mail. Udostępnione dane osobowe stanowią umowne świadczenie wzajemne w związku z udostępnieniem dokumentów.

Do weryfikacji adresu e-mail użytkownika wykorzystujemy tzw. proces Double-Opt-In. Oznacza to, że po podaniu adresu e-mail prześlemy na podany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie. Jeśli użytkownik nie zrobi tego w czasie 24 godzin, dane zostaną automatycznie usunięte z bazy danych. Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzyma żądane materiały.

Ponadto podczas rejestracji i potwierdzania zapisujemy każdorazowo adresy IP użytkownika oraz czasy rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest wykazanie rejestracji w ramach naszych obowiązków, a w razie potrzeby możliwość wyjaśnienia ewentualnego nadużycia danych osobowych użytkownika. Ze względu na wypełnienie obowiązku odpowiedzialności zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych procesu w ramach procedury Double-Opt-In.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu danych osobowych w celach reklamowych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy kliknąć link rezygnacji umieszczony na końcu każdej wiadomości e-mail z newsletterem lub przesłać nam wiadomość e-mail na adres privacy@rational-online.com z żądaniem ze skutkiem na przyszłość

Nazwa dostawcy newslettera salesforce.com, inc, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105 USA
Typ dostawcy Podmiot przetwarzający
Przekazywanie danych do państw trzecich Tak
Kraj trzeci USA
Gwarancje według art. 44ff RODO Więcej o standardowych klauzulach umownych UE: https://sfdc.co/cakvbB

Wideokonferencje i prace projektowe z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Do prowadzenia wideo- i audiokonferencji, webinariów i wymiany informacji za pośrednictwem funkcji wiadomości oraz do wspólnej pracy nad dokumentacją w różnych formatach plików korzystamy z usługi Microsoft Teams. Microsoft Teams to zastrzeżone oprogramowanie Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

W związku z tym dane osobowe uczestników są przetwarzane w ramach procesów komunikacji z nami i przechowywane również na serwerach Microsoft. Lokalizacje tych serwerów to Holandia (Evert van de Beekstraat 354, 1118 CZ Schiphol, Holandia) i Irlandia (1, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlandia).

Dane zależą również od zakresu komunikacji i celu wykorzystania. Mogą to być w szczególności dane do logowania i dane kontaktowe, optyczne i akustyczne posty na czacie, treści z udostępnianych plików i ekranów. Rodzaje przetwarzanych danych to dane podstawowe (takie jak imię i nazwisko, adres), dane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące treści (takie jak wpisy tekstowe, zdjęcia, pliki wideo), dane dotyczące użytkowania (takie jak czasy dostępu, zainteresowanie treścią), metadane (np. informacje o urządzeniu, adres IP).

Microsoft przetwarza dane dotyczące użytkowania i metadane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalizacji własnej usługi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Microsoft .

Jeśli prosimy o wyrażenie zgody na wykorzystywanie określonych funkcji, np. nagrywania wideokonferencji, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO. W pozostałych przypadkach dane użytkownika będą przekazywane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO) w ramach efektywnej i bezpiecznej komunikacji z naszymi partnerami. Mamy uzasadniony (ekonomiczny) interes w udostępnianiu naszym pracownikom, klientom i partnerom wielu różnych kanałów komunikacji, aby wspierać wygodę użytkowania i maksymalnie ułatwiać wymianę informacji. Z drugiej strony występują interesy osób, których dane dotyczą, aby nie być objętym przetwarzaniem danych i odmówić przetwarzania ich danych osobowych za pomocą określonych technik i usługodawców. Ze względu na swobodę w korzystaniu z innych środków komunikacji do nawiązania kontaktu (np. e-mail lub telefon), użytkownicy mają możliwość dokonania wyboru, czy zgadzają się na przetwarzanie ich danych przez Microsoft Teams. Alternatywy te są również powszechne i akceptowalne, więc nie można zakładać sytuacji nacisku lub przymusu. W związku z tym nie są znane żadne interesy osób, których dane dotyczą, które przeważałyby nad naszymi interesami w przetwarzaniu danych jako administratorów danych. W rezultacie korzystanie z oprogramowania Microsoft Teams jako dodatkowego sposobu nawiązania kontaktu w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest uważane za konieczne.

Jeżeli użytkownik udzielił nam zgody na korzystanie z określonych funkcji, może ją w każdej chwili wycofać, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@rational-online.com .

Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych w chmurze Microsoft Cloud zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane zostaną usunięte po upływie następujących terminów:

 • Dane podstawowe (takie jak imię i nazwisko, adres), po 180 dniach
 • Dane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu), po 180 dniach
 • Dane dotyczące treści (takie jak wpisy tekstowe, zdjęcia, pliki wideo), po dwóch latach
 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, zainteresowanie treścią), po 180 dniach
 • Metadane (np. informacje o urządzeniu, adres IP), po 180 dniach

Ponadto zawarto z firmą Microsoft umowę o przetwarzaniu danych na zlecenie.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Microsoft . Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Microsoft w Stanach Zjednoczonych, odsyłamy do standardowej klauzuli umownej EU-SCC zawartej z koncernem Microsoft.

Polityka prywatności RATIONAL AG dotycząca wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości.

W ramach wprowadzania i przetwarzania zgłoszeń w wewnętrznym systemie zgłaszania przetwarzane są między innymi następujące rodzaje danych osobowych:

 • informacje umożliwiające identyfikację osobistą sygnalisty, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • stanowisko pracownika;
 • informacje dotyczące osób, których dane dotyczą, tj. osób fizycznych, które w zgłoszeniu są określane jako osoba, która dopuściła się naruszenia, lub z którą dana osoba jest powiązana. Takie informacje obejmują na przykład imię i nazwisko, płeć, adres, numer telefonu i adres e-mail lub inne informacje umożliwiające identyfikację;
 • informacje o naruszeniach, które mogą umożliwić wyciągnięcie wniosków na temat osoby fizycznej.

Dane osobowe są przetwarzane w celu zbadania zgłoszeń. Ponadto dane są przetwarzane w celu zapobiegania, wykrywania i/lub podejmowania działań następczych w celu zapobiegania naruszeniom obowiązującego prawa lub polityki firmy (takich jak sprawdzanie rzetelności zarzutów przedstawionych w zgłoszeniu i, w stosownych przypadkach, reagowanie na zgłoszone naruszenie, w tym poprzez wewnętrzne dochodzenia, śledztwa, środki ścigania, działania mające na celu odzyskanie środków lub zakończenie postępowania).

Dane osobowe dostarczone w ramach zgłoszenia są przetwarzane na zlecenie i zgodnie z instrukcjami przez firmę lawcode GmbH, Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz, Niemcy. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim odbywa się zasadniczo tylko wtedy, gdy istnieje do tego podstawa prawna. Ma to miejsce w szczególności wtedy, gdy przekazanie służy spełnieniu wymogów prawnych, zgodnie z którymi jesteśmy zobowiązani do udzielenia informacji, zgłoszenia lub przekazania danych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę lub jeśli uzasadnia to wyważenie interesów. Ponadto dane osobowe przetwarzają w naszym imieniu zewnętrzne firmy usługowe, takie jak zewnętrzne centra danych lub dostawcy usług telekomunikacyjnych, jako podmioty przetwarzające dane. W zależności od zakresu odpowiedzialności za zgłoszenie oraz w celu skutecznego podjęcia działań następczych dane osobowe są w razie potrzeby przekazywane naszym właściwym działom specjalistycznym.

Zgodnie z § 11 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalistów (HinSchG) wskazówki dotyczące zgodności z przepisami są przechowywane przez 3 lata od zakończenia działań. Zgłoszenia nieistotne z punktu widzenia zgodności z przepisami są przechowywane do celów raportowania przez okres do 1 roku.

Przekazywanie danych

Nie ma miejsca przekazywanie danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wyszczególnione.

Dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim wyłącznie jeżeli:

 • użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę,
 • przekazanie danych jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz nie ma podstaw, aby przypuszczać, że użytkownik ma uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
 • przekazanie danych jest wymagane przepisami ustawowymi oraz
 • jest to dopuszczalne zgodnie z przepisami ustawowymi i konieczne w celu realizacji stosunku umownego.

W razie przekazania danych do kraju spoza Unii Europejskiej z zasady nie obowiązuje wysoki poziom ochrony danych osobowych. W razie przekazania danych może się zdarzyć, że komisja UE nie podjęła aktualnie decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w myśl art. 45 ust. 1, 3 RODO. Oznacza to, że komisja nie potwierdziła, że przepisy ochrony danych osobowych w danym kraju odpowiadają poziomowi ochrony danych w Unii Europejskiej zgodnie z RODO, dlatego opracowaliśmy wcześniej wymienione odpowiednie gwarancje. Do możliwych niebezpieczeństw, których nie da się całkowicie wykluczyć w ramach przekazywania danych, zalicza się w szczególności następujące:

Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w sposób wykraczający poza cel właściwy.

Ponadto możliwe jest, że użytkownik nie będzie mógł skutecznie wyegzekwować praw w odniesieniu do ochrony danych, takich jak np. prawo do wglądu, korekty, usunięcia i przenoszenia danych.

Istnieje ponadto wyższe prawdopodobieństwo, że dojdzie do niepoprawnego przetwarzania danych osobowych, a ich ochrona nie będzie w pełni spełniać wymogów RODO w aspekcie ilościowym i jakościowym.

Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy szeroko zakrojone techniczne i operacyjne środki ochronne w celu zabezpieczenia danych użytkowników przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem niepożądanych osób. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technologicznego.

Włączenie treści stron trzecich

W ramach naszej oferty internetowej treści stron trzecich, takie jak filmy z YouTube lub dane kartograficzne z Map Google, są zapisywane w oparciu o art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Zakłada się przy tym zawsze, że dostawcy tych treści (dalej zwani „Dostawcami zewnętrznymi”) odbierają adres IP użytkowników. Bez adresu IP treści nie mogą być przesyłane do przeglądarki użytkownika. Adres IP jest tym samym konieczny do wyświetlania tych treści. Staramy się wykorzystywać wyłącznie takie treści, których dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie do dostarczania tych treści. Nie mamy jednak wpływu, jeżeli dostawcy zewnętrzni zapisują adres IP np. w celach statystycznych. O ile nam to wiadomo, informujemy o tym użytkowników.

Pouczenie o prawach osoby, której dotyczą dane

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich skorygowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art.18 RODO, prawo do odwołania zgodnie z art. 21 RODO oraz prawo do przenoszenia danych wypływające z art. 20 RODO. W przypadku prawa do wglądu oraz usunięcia danych obowiązują ograniczenia zgodnie z §§ 34 i 35 Niemieckiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (BDSG).

Pouczenie o możliwości złożenia zażalenia

Użytkownik ma prawo złożyć zażalenie na przetwarzanie danych osobowych przez nas w odpowiednim organie nadzorczym.

Pouczenie o wycofaniu zgody

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dotyczy to również wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed wdrożeniem rozporządzenia RODO, czyli przed 25 maja 2018 r. Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody obowiązuje wyłącznie ze skutkiem na przyszłość. Nie dotyczy to danych przetworzonych przed tym okresem.

Prawa w przypadku przetwarzania danych w celach reklamy bezpośredniej

Zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO użytkownik ma w każdej chwili prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu danych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamy bezpośredniej, dane użytkownika nie będą dłużej wykorzystywane w tych celach. Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody obowiązuje wyłącznie ze skutkiem na przyszłość. Nie dotyczy to danych przetworzonych przed tym okresem.

Wskazówka dotycząca prawa sprzeciwu w przypadku wyważenia interesów

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na wyważeniu naszych interesów, użytkownik może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych. W przypadku złożenia tego rodzaju sprzeciwu prosimy o przedłożenie przyczyn, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych użytkownika w opisany przez nas sposób. W razie uzasadnionego sprzeciwu skontrolujemy stan rzeczy i zaprzestaniemy lub odpowiednio dostosujemy przetwarzanie danych osobowych lub przedstawimy użytkownikowi nasze istotne uzasadnione przesłanki.

Linki do innych stron internetowych

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych usługodawców. Zwracamy uwagę, że niniejsza polityka prywatności obowiązuje wyłącznie dla stron internetowych RATIONAL AG. Nie mamy żadnego wpływu i nie kontrolujemy przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych przez inne podmioty.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany lub dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych w dowolnym czasie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Stan: lipiec 2022 r.