iCareSystem AutoDose.

Prosto. Bezpiecznie. Czysto.

Efekt WOW.

iCareSystem AutoDose to autonomiczny system mycia urządzeń nablatowych iCombi Pro. W ten sposób na życzenie mycie staje się całkowicie autonomiczne: urządzenie uruchamia się zgodnie z ustalonym harmonogramem i podczas mycia pobiera dokładnie taką dawkę zintegrowanej chemii z dozownika, jaka jest potrzebna do utrzymania higienicznej czystości.

Zwiększa to bezpieczeństwo pracy, pozwala zaoszczędzić dużo czasu i przyczynia się do zapewnienia higieny zgodnie ze standardem HACCP.

Nowy wymiar mycia

Zalety:

iCareSystem AutoDose.
  • Bezpieczna obsługa
  • Oszczędność czasu i przestrzeni
  • Unikanie błędów
  • Mniej plastikowych odpadów

Wszystko automatycznie, ale zawsze na bieżąco.

Dzięki iCareSystem AutoDose proces mycia nie ma dla pracowników praktycznie żadnego znaczenia, ponieważ jest oddzielony od codziennej pracy. Tym ważniejsze jest, aby urządzenie iCombi Pro zawsze było zgodne z aktualnym stanem techniki i ostrzegało użytkownika o przekroczeniu np. określonej ilości preparatu myjącego lub pielęgnacyjnego, a także o konieczności przeprowadzenia mycia.

Zdalny dostęp za pośrednictwem ConnectedCooking.

Istotne funkcje i informacje, takie jak stan napełnienia wkładów, są wyświetlane również w zarządzaniu urządzeniami w ConnectedCooking. Za pomocą edytora ConnectedCooking można wygodnie tworzyć programy mycia zza biurka i przesyłać je na iCombi Pro z iCareSystem AutoDose. Ponadto w ConnectedCooking wyświetlana jest również informacja o konieczności wymiany wkładów, dzięki czemu można w odpowiednim czasie zamówić środki myjące i pielęgnacyjne – aby zawsze mieć odpowiedni zapas.

Więcej efektów WOW z iCombi Pro.