Ład korporacyjny.

Ład korporacyjny oznacza odpowiedzialne i ukierunkowane na długofalowe tworzenie wartości przywództwo i kontrolę nad przedsiębiorstwem.

Deklaracja ładu korporacyjnego zgodnie z §§ 289f i 315d niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) oraz deklaracja zgodności na rok obrotowy 2021.

Poniżej zamieszczamy oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego zgodnie z §§289f i 315d niemieckiego kodeksu handlowego. Zgodnie z zasadą 22 niemieckiego kodeksu ładu korporacyjnego (Corporate Governance Codeex) z 16 grudnia 2019 r. Zarząd i Rada Nadzorcza publikują w nim raporty w sprawie ładu korporacyjnego w RATIONAL. Deklaracja ładu korporacyjnego zostanie uzupełniona o raport dotyczący wynagrodzeń. Zgodnie z §§289f i 315d niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) deklaracja ładu korporacyjnego jest częścią sprawozdania zarządu RATIONAL AG i sprawozdania zarządu grupy.

Statut.

Download
Statut spółki RATIONAL AG do pobrania

Code of Conduct

Download
RATIONAL AG - Code of Conduct

System wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej

Download
System wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Systemu wynagrodzeń Zarządu