Nyheter – 2022-09-30

Leveranstider blir avsevärt kortare. Vi förväntar oss en lugnare tid de närmaste veckorna.

Efter månader av ansträngda leveranskedjor och påverkade leveranstider för våra produkter, blir vi återigen snabbare än under det första halvåret. Detta är möjligt genom ett stort antal åtgärder och avlastning i hela leveranskedjan. Därför kommer leveranstiderna att förkortas ytterligare, trots den fortsatt glädjande höga efterfrågan på iCombi och iVario.

Produktionen har fortfarande lite att hämta in, men när det gäller iVario förväntar vi oss att under årets gång uppnå de extremt korta leveranstiderna som vi hade före coronapandemin. Läget har också blivit betydligt lugnare för iCombi. Vi kan förmodligen återgå till leveranstider på bara några veckor för utomeuropeiska marknader och några dagar för Europa under första kvartalet 2023. Detta kommer att glädja många av våra kunder, som har fått stå ut med långa väntetider de senaste månaderna om de inte velat acceptera några kompromisser i prestanda och kvalitet. Vi är glada över detta förtroende för varumärket RATIONAL och det förpliktar naturligtvis att fortsätta vårt arbete för maximal kundnytta.